Potopa asi vyvoláva najviac otázok v súvislosti s Bibliou:

  • Bola skutočne celosvetová potopa?
  • Zahynulo všetko živé, alebo sa zachránili aj iní okrem Noacha?
  • Mohol Noach postaviť tak veľkú loď?
  • Ako sa zmestili všetky tie zvieratá na loď a ako v nej mohli rok prežiť?
  • Ako by mohli z Noachovej rodiny - z ôsmych ľudí - vzniknúť dnešné národy a skupiny ľudí v rôznych kútoch planéty?

 

Otázniky

Bola skutočne celosvetová potopa?

22.08.2017 19:02
Biblický opis potopy hovorí: "A vody zmocneli a veľmi sa rozmnožili na zemi, a koráb sa niesol na vodách. 19 A vody náramne zmohutneli na zemi, a pokryli sa všetky, i tie najvyššie vrchy, ktoré boli pod celým nebom; 20 pätnásť lakťov vozvýš zmohutneli vody a pokryli...

Zahynulo všetko živé, alebo sa zachránili aj iní ľudia okrem Noacha?

22.08.2017 19:20
Toto je ďalšia otázka, ktorá delí ľudí na dva tábory. Jedna skupina hovorí, že Biblia jasne popisuje, že zahynulo všetko živé pod nebom, druhá skupina bagatelizuje potopu a lokalizuje ju len na oblasť Mezopotámie. Aká je asi pravda? Biblia píše: "A tak zomrelo každé telo, ktoré sa hýbe na zemi: z...

Mohol Noach postaviť tak veľkú loď?

22.08.2017 19:21
Noachova loď bola obrovská. Loď mala rozmery 300x50x30 lakťov. Existuje však 15 rôznych druhov lakťov s rôznou dĺžkou. Odborníci udávajú možné rozmery archy: - dĺžka 133,2 až 233,1 m - šírka 22,2 až 38,85 m - výška 13,32 až 23,31 m Vďaka týmto rozdielom v rozmeroch archy dochádza k pomerne...

Ako sa zmestili všetky tie zvieratá na loď a ako v nej mohli rok prežiť?

22.08.2017 19:21
Aj keď archa záchrany bola obrovská, ťažko mohla byť domovom všetkých suchozemských živočíšnych druhov, ktoré by bolo nevyhnutné zachrániť. Na Zemi žije niekoľko miliónov druhov živočíchov a rastlín. Nie všetky sú už zaradené a pomenované alebo dokonca známe, ale iba počet známych je...

Ako by mohli z Noachovej rodiny - z ôsmych ľudí - vzniknúť dnešné národy a skupiny ľudí v rôznych kútoch planéty?

22.08.2017 19:21
Potopa, ktorú opisuje Biblia, bola okolo roku 2350 p.n.l. - čiže asi pred 4370 rokmi. Na Zemi je v súčasnosti asi 7,4 miliardy ľudí. Sú tri hlavné rasy: biela, žltá a čierna. V rámci nich je veľké množstvo skupín, ktoré sa od seba dosť líšia: pigmejovia, aborigenci, rôzne skupiny Indiánov v...