Bohovia na Zemi

Adam a Eva prišli na Zem z prostredia, o ktorom my dnes nevieme takmer nič. Raj ako súčasť neba je pre nás často len filozofická kategória, alebo súčasť náboženskej mytológie. Aj keď žijú medzi nami ľudia, ktorí v nebi boli – či už počas klinickej smrti, alebo im Boh daroval takýto zážitok – ťažko sa nám verí, že nebo a raj sú realita.
Ale Boh v Biblii nám hovorí, že nebeský svet je skutočný; dokonca podľa neho je sformovaný tento náš svet, ktorý nazývame svojím domovom. Ľudí, ktorí nebo videli a boli tam,  ten zážitok veľmi ovplyvnil a zmenil ich pohľad na život. 


Adam a Eva, pre ktorých bol raj ich domovom, museli byť z pomerov na Zemi – a v tomto vesmíre – vykoľajení. Nepoznali iných ľudí okrem seba navzájom; nezažili agresívne správanie sa; nikdy sa nemuseli starať o jedlo, teplo; nepoznali obchodovanie; nepoznali chamtivosť, lakomstvo, nenávisť a podobné negatívne emócie …. Tento svet bol pre nich cudzí a spočiatku aj zrejme nepochopiteľný.
Nevieme, či miesto, kde sa udomácnili, im vybral Boh, alebo si ho vyhľadali oni, ale určite to bolo mimo ľudských osídlení. Museli sa naučiť postaviť si príbytok a tiež zaobstarať si potravu. V raji bolo pre nich potravou ovocie z rajských stromov. Je preto veľmi pravdepodobné, že aj na Zemi spočiatku konzumovali ovocie, zeleninu. Kain, ich prvý syn, bol pestovateľ. Naučil sa túto činnosť od svojich rodičov.
Aj keď museli opustiť raj, zrejme očakávali, že raz sa vrátia domov. A aj napriek vzájomnej nevraživosti – ako to dokazuje ich obviňovanie v raji, ich vzťah k druhému synovi Ábelovi a napokon aj mytológia národov – držali sa spolu v nádeji, že ich trest raz skončí.
V porovnaní s pôvodnými obyvateľmi Zeme už na prvý pohľad muselo byť zrejmé, že sú iní. Čo sa týka vzhľadu – boli dokonalí. Dokonalé postavy, dokonale krásni, dokonale zdraví a z pohľadu pozemšťanov boli nesmrteľní. Kým naokolo  ľudia umierali na choroby, na starobu, Adam a Eva a ich potomkovia žili stovky rokov.
Trvalo nejaký čas, kým ľudia z raja pochopili, že Zem je už ich trvalým domovom. Ak sa na začiatku správali k pozemšťanom zdržanlivo, tento postoj sa zákonite zmenil vtedy, keď pochopili, že ich život je navždy zviazaný so Zemou. Nezabúdajme, že ak aj títo dvaja prišli z raja, už nemali Boží charakter. Boli v prvom rade nečitateľní: nikto z ľudí nemohol vedieť, aké majú motívy, ciele, čo ich poteší, čo rozhnevá. Nepoznali pozemské hodnoty, ale prišli z miesta, kde im nič nechýbalo. 

 

Ak chceme vedieť, ako si zariadili Adam a Eva svoj život na Zemi, stačí sa pozrieť do našej histórie. Ako sa zachovali belosi voči černochom? Alebo voči Indiánom, či Aborigéncom? Potrebovali sme si zabezpečiť pre seba pohodlný život, tak sme si zotročili iné národy. A to sme už len slabým odvarom našich rajských prarodičov.

Ako sa teda asi zachovali Adamiti – členovia Adamovej rodiny? Netrvalo im dlho, kým zistili, na akej úrovni sú oni a na akej ostatní ľudia. A potom už nebol problém postupne si budovať svoje ríše.
Prvý to urobil Kain. Nerobil to dobrovoľne. Boh ho vypovedal z rodinného teritória a Kain si zariadil život tak, ako mu to najviac vyhovovalo. Založil si rodinu a je o ňom napísané, že postavil mesto a nazval ho podľa svojho syna. Aj keď bol Kain dlhoveký, ťažko by sám postavil celé mesto. Skôr to vyzerá tak, že Kain si našiel ľudí, ktorí ho povýšili na svojho vodcu, či vládcu a Kain dal vystavať mesto, nad ktorým vládol. Týmto konaním dal asi dobrý príklad aj ďalším členom svojej rodiny.
Keď Adam s Evou pochopili, že Zem je konečná zastávka, museli začať rozmýšľať, ako si zariadiť život. Bolo prirodzené – tak, ako pre nás v nedávnej minulosti – využiť na zabezpečenie svojho blahobytu menej inteligentné okolité národy.
Začal vek pozemských bohov.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Východiskové body:

Pri všetkých úvahách vychádzame z jednej základnej premisy: Biblia je pravdivá a na 100% presná. Určite neobsahuje všetky vedomosti sveta, ale obsahuje všetko, čo sa týka stvorenia, pádu, účinkovania na Zemi a záchrany Adama a Evy a ich potomkov. K tejto téme v Biblii nájdeme všetky informácie, ak ju čítame pozorne a s otvorenou mysľou.

Základné východiskové body pri skúmaní života Adama a jeho potomkov sú:

  • Adama stvoril priamo JHVH
  • Adam žil dlhú dobu v raji
  • Adam sa vzbúril proti svojmu Otcovi a bol z raja - a tým aj z neba - vyhostený
  • Adam bol odlišný od bežných humanoidov - bol dlhoveký => musel mať vysokú schopnosť regenerácie organizmu => nepoznal choroby
  • Adam vedel, odkiaľ prišiel a poznal svet, ktorý iní ľudia nepoznali => musel mať pocit nadradenosti nad pôvodnými pozemšťanmi
  • Adam sa dostal z nebeských pomerov na Zem, kde sa musel vedieť o seba postarať => určite urobil to, čo sme robili aj my - jeho potomkovia - v dejinách: zotročil si ľudí, aby si tým zabezpečil bezstarostný život
  • Adamiti žili stovky rokov; je veľmi pravdepodobné, že keď sa rozmnožili na zemi, začali sa medzi nimi vojny o územia, o zdroje, o moc.

Adam, ktorý prišiel na Zem, nebol žiadny dobráčik. Bol to najinteligentnejší predátor na Zemi. Určite tu nebehal v handrách a s bakuľou v ruke, aby si ulovil obed. Z Adamitov sa vyprofilovali vládcovia, kňazi, prípadne bohovia, ktorí si dosadzovali na tróny svojich ľudí a riadili svoje ríše z pozadia. 

 

TOPlist