Adam - existoval, alebo je to vymyslená bytosť?

Ak by Adam nebol skutočný, nemusíme brať vážne ani existenciu Ježiša Krista, pretože Jeho rodokmeň sa odvádza od Adama. Dôkazom existencie Adama v dejinách je súčasná civilizácia. Je paradoxom to, že práve tí ľudia, ktorí sú jeho potomkami, zavrhli správu o jeho stvorení.
Kto teda bol Adam?
V Biblii sa nachádzajú dve správy o stvorení. V knihe Genesis v 1. kapitole čítame o tom, ako Boh, ktorému tu dávajú meno Elohim, stvoril celý svet:
1. deň: - Elohim stvoril nebesia a zem, zem bola neladná a pustá;
- bolo stvorené svetlo a Elohim oddelil svetlo od tmy;
2. deň: - bola vytvorená obloha, ktorá od seba oddelila dve oblasti s podobnou charakteristikou: vody, ktoré sú pod oblohou od vôd, ktoré sú nad oblohou;
3. deň: - Elohim vytvoril suchú zem a oceány. Na súši vyrástla tráva, kríky a ovocné stromy;
4. deň: - boli stvorené hviezdy, medzi nimi aj naše Slnko a obežnica našej planéty – Mesiac;
5. deň: - Elohim stvoril morské živočíchy a vtáky;
6. deň: - boli stvorené cicavce, plazy a ČLOVEK.
Podľa tejto správy prebiehali dni a každý deň Elohim stvoril niečo. Aké dni sa tu striedajú, ak ešte nebolo Slnko - vzniklo až 4. deň?
Na záver všetkého ako koruna stvorenia sa objavil človek. Jeho pomenovanie v pôvodnom jazyku Biblie - v hebrejčine - je adam = človek. 
Takže podľa tejto správy prešlo nejakých šesť dní - nevieme, podľa čoho sa určovali - a bola tu hotová príroda aj s ľuďmi. Lenže v nasledujúcich pasážach knihy Genesis sa dočítame, že: "A na zemi ešte nebolo žiadne chrastie, ani žiadna bylina, lebo na Zemi ešte nepršalo, ani na nej nebolo človeka, ktorý by ju obrábal. Iba para vystupovala zo zeme a zvlažovala zemský povrch." ?
Ako je to možné? Po všetkej tej stvoriteľskej práci nič nezostalo? Iba para, ktorá vystupovala z chladnúcej masy našej planéty? 
A znovu pokračujeme v čítaní zápisu o stvorení: "A Hospodin Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou. A Hospodin Boh vysadil záhradu čiže raj v Édene, od východu, a tam postavil človeka, ktorého utvoril. A Hospodin Bôh dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom žiadúcny na pohľad a ovocím dobrý na jedenie, a strom života prostred raja ako aj strom vedenia dobrého i zlého." Znovu nachádzame rozpor. 
V 1. kapitole sa dočítame, že bolo stvorené more, súš, rastliny, zvieratá a človek. A v 2. kapitole čítame, že zem bola len chladnúca masa a Boh z jej elementov vzal materiál, sfomoval z neho telo a oživil ho svojím dychom. Ale keďže Boh nemá pľúca, aby nimi dýchal, to čo vdýchol do tohto človeka, bola časť z Neho.  Človek - Adam ožil. Až keď tento Adam bol dokončený, Boh vysadil záhradu v Edene a osadil do tejto rajskej záhrady stvoreného Adama.
Rozdiel medzi týmito dvoma správami o stvorení je zjavný:
- ľudia z 1. kapitoly boli stvorení na záver všetkého, keď už boli rastliny, zvieratá, planéta kypela životom. Ale Adam v 2. kapitole bol stvorený v čase, keď Zem ešte bola horúca skala a tento Adam nežil na Zemi, ale bol umiestnený do raja
- v 1. kapitole Stvoriteľ nesie meno Elohim. Elohim doslova znamená Bohovia. Je to množné číslo od slova El - Boh. Títo Elohim stvorili to, čo my dnes poznáme ako vesmír, planéty, hviezdy, prírodu, flóru, faunu a ľudí. V 2. kapitole Genesis sa Stvoriteľ nazýva JHVH, čo je podľa výkladov skratka: "Som, ktorý som", alebo "Existujúci bez začiatku a bez konca". On je Zdroj všetkého, čo je a On je Stvoriteľom Adama
- stvorení ľudia sa v 1. kapitole Genesis nazývajú adam. Adam všeobecne znamená človek, ale je to podobne, ako v anglickom jazyku (alebo v mnohých iných jazykoch) - ha-Adam znamená konkrétneho človeka. V 2. kapitole Genesis JHVH stvoril nie adama, ale ha-Adama. Konkrétneho Adama. Jedného určitého človeka. 
- v 1. kapitole Genesis je napísané: "A Boh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi.  A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. A Boh ich požehnal a Boh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi." Títo ľudia boli stvorení v páre a mali za úlohu ovládnuť Zem a riadiť život na nej. Ale správa v 2. kapitole hovorí o tom, že bol stvorený jeden Adam, ktorý bol dlho bez ženy a jeho úlohou nebolo ovládnuť Zem, ale mal sa starať o rajskú záhradu: "A JHVH Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Édena, aby ju obrábal a mal na ňu pozor." Ženu mu Boh daroval až po nejakom čase: "A JHVH Boh dal, aby padol na Adama tvrdý spánok a usnul. A vzal jedno z jeho rebier a jeho miesto zavrel mäsom. A JHVH Boh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama, v ženu, a doviedol ju k Adamovi."
Už len z týchto porovnaní musí byť jasné, že tieto dve správy o stvorení človeka hovoria o rôznych veciach. V prvom prípade ide o všeobecný zápis o vzniku vesmíru a života v ňom; druhý zápis je správa o stvorení jedného určitého človeka - Adama a ďalej sa celá Biblia venuje len dejinám tohto konkrétneho človeka a jeho potomkov. Adam bol stvorený za iným účelom, ako ostatní pozemšťania (a tiež iné mimozemské rasy) a keď sa objavil na Zemi, tu už státisíce rokov žili a umierali ľudia.
Prečo bol Adam iný ako ostatní ľudia?
Aj medzi anjelmi sú rôzne levely. Sú anjeli strážcovia, anjeli bojovníci, cherubovia a ďalší. Je pravdepodobné, že aj medzi ľuďmi je to podobné. Adam bol zjavne stvorený za určitým účelom a od svojho vzniku bol vedený a vychovávaný inak, ako iní humanoidi. Už len to ho odlišovalo, že veky žil v raji. Od doby, kedy sa na Zemi začali objavovať známky života až do cca 6000 rokov dozadu - to bol čas, ktorý Adam - neskôr aj s Evou - prežili v rajskej záhrade. Kým na rôznych planétach žili ľudia, učili sa vytvárať civilizácie, Adam komunikoval so samotným JHVH, učil sa od anjelov, bol strážcom rajskej záhrady. Nebol to bežný človek. Jeho organické telo bolo zvyknuté na prostredie, ktoré nie je stvorené pre takúto hmotu. To znamená, že u neho bola jeho duchovná zložka tak mocná, že jeho fyzické telo sa bez problémov prispôsobilo. Ovládal vedomosti, o ktorých sa nám ani nesníva; ovládal javy a zákony podobne ako anjeli; musel byť nádherný, až úchvatne krásny.
Adam bol taký, akým sa raz stanú všetci tí, ktorí uverili v Ježiša Krista a stali sa Jeho bratmi a sestrami.

Ak by Adam nebol skutočný, nemusíme brať vážne ani existenciu Ježiša Krista, pretože Jeho rodokmeň sa odvádza od Adama. Dôkazom existencie Adama v dejinách je súčasná civilizácia. Je paradoxom to, že práve tí ľudia, ktorí sú jeho potomkami, zavrhli správu o jeho stvorení.

Kto teda bol Adam?

V Biblii sa nachádzajú dve správy o stvorení. V knihe Genesis v 1. kapitole čítame o tom, ako Boh, ktorému tu dávajú meno Elohim, stvoril celý svet:

1. deň: - Elohim stvoril nebesia a zem, zem bola neladná a pustá;

                    - bolo stvorené svetlo a Elohim oddelil svetlo od tmy;

2. deň: - bola vytvorená obloha, ktorá od seba oddelila dve oblasti s podobnou charakteristikou: vody, ktoré sú pod oblohou od vôd, ktoré sú nad oblohou;    

3. deň: - Elohim vytvoril suchú zem a oceány. Na súši vyrástla tráva, kríky a ovocné stromy;

4. deň: - boli stvorené hviezdy, medzi nimi aj naše Slnko a obežnica našej planéty – Mesiac;

5. deň: - Elohim stvoril morské živočíchy a vtáky;

6. deň: - boli stvorené cicavce, plazy a ČLOVEK.

 

Podľa tejto správy ubiehali dni a každý deň Elohim stvoril niečo. Aké dni sa tu striedajú, ak ešte nebolo Slnko - vzniklo až 4. deň?

Na záver všetkého ako koruna stvorenia sa objavil človek. Jeho pomenovanie v pôvodnom jazyku Biblie - v hebrejčine - je adam = človek. 

Takže podľa tejto správy prešlo nejakých šesť dní - nevieme, podľa čoho sa určovali - a bola tu hotová príroda aj s ľuďmi. Lenže v nasledujúcich pasážach knihy Genesis sa dočítame: 

"A na zemi ešte nebolo žiadne chrastie, ani žiadna bylina, lebo na Zemi ešte nepršalo, ani na nej nebolo človeka, ktorý by ju obrábal. Iba para vystupovala zo zeme a zvlažovala zemský povrch." ?

Ako je to možné? Po všetkej tej stvoriteľskej práci nič nezostalo? Kam sa podela tráva, stromy, zvieratá? Bola tu iba para, ktorá vystupovala z chladnúcej masy našej planéty. 

A znovu pokračujeme v čítaní zápisu o stvorení: 

"A Hospodin Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou. A Hospodin Boh vysadil záhradu čiže raj v Édene, od východu, a tam postavil človeka, ktorého utvoril. A Hospodin Bôh dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom žiadúcny na pohľad a ovocím dobrý na jedenie, a strom života prostred raja ako aj strom vedenia dobrého i zlého." 

Znovu nachádzame rozpor. V 1. kapitole sa dočítame, že bolo stvorené more, súš, rastliny, zvieratá a človek. A v 2. kapitole čítame, že Zem bola len chladnúca masa a Boh z jej elementov vzal materiál, sfomoval z neho telo a oživil ho svojím dychom. Ale keďže Boh nemá pľúca, aby nimi dýchal, to čo vdýchol do tohto človeka, bola časť z Neho.  Človek - Adam ožil. Až keď tento Adam bol dokončený, Boh vysadil záhradu v Edene a osadil do tejto rajskej záhrady stvoreného Adama.

Rozdiel medzi týmito dvoma správami o stvorení je zjavný:

- ľudia z 1. kapitoly boli stvorení na záver všetkého, keď už boli rastliny, zvieratá, planéta kypela životom. Ale Adam v 2. kapitole bol stvorený v čase, keď Zem ešte bola horúca skala a tento Adam nežil na Zemi, ale bol umiestnený do raja

- v 1. kapitole Stvoriteľ nesie meno Elohim. Elohim doslova znamená Bohovia. Je to množné číslo od slova El = Boh. Títo Elohim stvorili to, čo my dnes poznáme ako vesmír, planéty, hviezdy, prírodu, flóru, faunu a ľudí. V 2. kapitole Genesis sa Stvoriteľ nazýva JHVH, čo je podľa výkladov skratka: "Som, ktorý som", alebo "Existujúci bez začiatku a bez konca". On je Zdroj všetkého, čo existuje a On je Stvoriteľom Adama

- stvorení ľudia sa v 1. kapitole Genesis nazývajú adam. Adam všeobecne znamená človek, ale je to podobne, ako v anglickom jazyku (alebo v mnohých iných jazykoch) - ha-Adam znamená konkrétneho človeka. V 2. kapitole Genesis JHVH stvoril nie adama, ale ha-Adama. Konkrétneho Adama. Jedného určitého človeka. 

- v 1. kapitole Genesis je napísané: 

"A Boh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi.  A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. A Boh ich požehnal a Boh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi." 

Títo ľudia boli stvorení v páre a mali za úlohu ovládnuť Zem a riadiť život na nej. Ale správa v 2. kapitole hovorí o tom, že bol stvorený jeden Adam, ktorý bol dlho bez ženy a jeho úlohou nebolo ovládnuť Zem, ale mal sa starať o rajskú záhradu: 

"A JHVH Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Édena, aby ju obrábal a mal na ňu pozor." 

Ženu mu Boh daroval až po nejakom čase: 

"A JHVH Boh dal, aby padol na Adama tvrdý spánok a usnul. A vzal jedno z jeho rebier a jeho miesto zavrel mäsom. A JHVH Boh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama, v ženu, a doviedol ju k Adamovi."

Už len z týchto porovnaní musí byť jasné, že tieto dve správy o stvorení človeka hovoria o rôznych veciach. V prvom prípade ide o všeobecný zápis o vzniku vesmíru a života v ňom; druhý zápis je správa o stvorení jedného určitého človeka - Adama a ďalej sa celá Biblia venuje len dejinám tohto konkrétneho človeka a jeho potomkov. Adam bol stvorený za iným účelom, ako ostatní pozemšťania (a tiež iné mimozemské rasy) a keď sa objavil na Zemi, tu už státisíce rokov žili a umierali ľudia.

Prečo bol Adam iný ako ostatní ľudia?

Aj medzi anjelmi sú rôzne levely. Sú anjeli strážcovia, anjeli bojovníci, cherubovia a ďalší. Je pravdepodobné, že aj medzi ľuďmi je to podobné. Adam bol zjavne stvorený za určitým účelom a od svojho vzniku bol vedený a vychovávaný inak, ako iní humanoidi. Už len to ho odlišovalo od iných ľudí, že veky žil v raji. Od doby, kedy sa na Zemi začali objavovať známky života až do cca 6000 rokov dozadu - to bol čas, ktorý Adam - neskôr aj s Evou - prežili v rajskej záhrade. Kým na rôznych planétach žili ľudia, učili sa vytvárať civilizácie, Adam komunikoval so samotným JHVH, učil sa od anjelov, bol strážcom rajskej záhrady. Nebol to bežný človek. Jeho organické telo bolo zvyknuté na prostredie, ktoré nie je stvorené pre takúto hmotu. To znamená, že u neho bola jeho duchovná zložka tak mocná, že jeho fyzické telo sa bez problémov prispôsobilo. Ovládal vedomosti, o ktorých sa nám ani nesníva; ovládal javy a zákony podobne ako anjeli; musel byť nádherný, až úchvatne krásny.

Aké sú dôsledky toho, keby bol Adam len mýtická postava?

- Abrahám je ústrednou postavou troch hlavných duchovných smerov: judaizmu, islamu a kresťanstva; Abrahámov rodokmeň siaha až k Adamovi - ak by bol Adam vymyslená postava, Abrahámova existencia je sporná

- národ Izrael pochádza od Abraháma, pričom je zaznamenaný presný rodokmeň od Abraháma až k Mojžišovi a ďalej

- ak je Adam výmysel, nemá zmysel hovoriť o akomsi hriechu - kto zhrešil a kedy?

- potom ale nemá zmysel ani obeť Ježiša Krista a tým pádom je spochybnené aj Jeho poslanie a pôvod

Súhrn:

- ak teda Adam neexistoval, neexistuje hriech, ktorý by nás oddeľoval od Boha, nemá opodstatnenie existencia vyvoleného národa ani obeť Ježiša Krista; 10 Božích prikázaní, ktoré sú podľa Biblie vodítkom ku Kristovi a o ktoré sa opiera celá naša kultúra, sú len výplodom nejakého geniálneho židovského mysliteľa .... 

                    - problém je ten, že hriech je príliš reálny - o tom vedia svoje psychiatri, psychológovia a ľudia, ktorí pracujú s dušou človeka; vyvolený národ je realita; prekračovanie 10 prikázaní zanecháva v ľuďoch pocit viny a devastuje vnútro človeka; každý človek najneskôr v okamihoch pred smrťou vie, že ho čaká stretnutie so Stvoriteľom a je konfrontovaný s tým, ako naložil so životom, ktorý mu bol daný.

 
 

Dva druhy ľudí

Rh faktor je krvný typ a je to skupina takmer päťdesiatich antigénov (antigén alebo imunogén je látka, ktorá vyvoláva tvorbu protilátok a môže vyvolať imunitnú odpoveď) - teda špeciálnych bielkovín na povrchu červených krviniek. Tieto zvláštne bielkoviny v roku 1940 objavili u opíc Makak rhesus vedci Karl Landsteiner a Alexander Wiener. Najdôležitejší zo skupiny antigénov je antigén D, ktorý sa nachádza na povrchu červených krviniek u ľudí, ktorých označujeme za Rh pozitívnych. Tí, ktorí tento antigén nemajú, sú Rh negatívni a v populácii ich je menšina.

Približne 85% obyvateľov európskeho pôvodu má faktor Rh+ a 15% Rh-. V ostatných častiach sveta sú zásoby krvi s Rh- ešte menšie. V Afrike ho má približne 1% obyvateľov a vo východnej Ázii len 0,1%.

Podľa niektorých teórií ľudia s krvou Rh- patria k mimozemským genetickým líniám. Pripúšťa sa pri bádaní aj možnosť, že v dávnej minulosti Zem navštívili mimozemské rasy a došlo k ich zásahu v oblasti genetiky pri pôvodnom obyvateľstve Zeme. Ale aj táto na prvý pohľad bláznivá teória by podľa výskumníkov vysvetľovala, prečo Rh negatívne matky neznášajú plody s krvou Rh pozitívnou. Táto radikálna, ťažko vysvetliteľná a prírodným zákonom odporujúca intolerancia by mohla mať pôvod v starovekej genetickej modifikácii. A môže byť tak dôvodom, aby sa ľudia s Rh+ a Rh- skôr odpudzovali a nie spájali.

Rh- faktor by tak mohol byť dedičstvom, ktoré tu po sebe zanechali mimozemské rasy. Zaujímavé je, že negatívny RH kmeň je charakteristický napríklad pre britskú kráľovskú rodinu, ktorá tak dala podnet na vznik kontroverznej teórie o možnej mimozemskej línii.

Hoci táto hypotéza nebola nikdy potvrdená, pálčivé otázky stále visia vo vzduchu: Ako bude civilizovaný svet reagovať na skutočnosť, že malá časť populácie Zeme má genetický kód, ktorý bol zmenený v dávnej minulosti veľmi pokročilými mimozemskými bytosťami?

 

Ako sa ľudia, ktorí majú krvnú skupinu Rh negatív líšia od ostatných?

Ľudia s Rh- sú rýchlejší. 

Všeobecne platí, že ľudia s Rh- sú čo sa týka reakcií rýchlejší než ľudia s Rh+. Táto genetická výhoda sa však môže naopak zmeniť k horšiemu v prípade nákazy toxoplazmózou gondii, ktorú prenášajú napríklad mačky. Pokiaľ sa nakazia, sú potom reakcie Rh- mnohokrát horšie než Rh+, pretože tí sú vďaka antigénu D pred parazitickým prvokom lepšie chránení.

Ak má žena Rh- potom v nej samej sa nachádza prirodzený ochranný mechanizmus, ktorý zničí všetky Rh+ krvinky v ľudskom plode, ktorý sa v nej vyvíja. Matkine telo zabíja svoje vlastné potomstvo.


 

Ľudia s krvnou skupinou Rh negatív sú v mnohom jedineční. S Rh- sú spojené niektoré zaujímavé a nezvyčajné schopnosti:

 • Ľudia s negatívnym Rh faktorom mávajú zvýšené psychické schopnosti a vyššie IQ, ale na druhej strane majú títo ľudia fyzicky menej vyvinuté telo.

 • Charakteristické pre ľudí s touto krvnou skupinou sú modré alebo zelené oči a ryšavé alebo blond vlasy.

 • Títo ľudia sú často duchovne zameraní, majú lepšie mentálne a analytické schopnosti.

 • Ich zmysly sú lepšie.

 • Majú nižšiu teplotu tela, zvýšenú citlivosť na teplo a slnečné svetlo. Niektorí majú dokonca nadbytočný stavec alebo rebrá.

 • Ich nevýhodou je to, že nemôžu dosať transfúziu krvi od Rh pozitívneho darcu.

 • Ľudia s negatívnou krvnou skupinou nemajú v evolúcií spoločného predka s ľuďmi, ktorí majú pozitívnu krvnú skupinu. Krvná skupina Rh negatív nesleduje pôvodný evolučný vývoj. Ľudia s Rh- sú akoby cudzinci medzi majoritným obyvateľstvom Zeme.

 • Krvná skupina Rh negatív nemôže byť klonovaná, tá druhá môže.

 • V prírode nenájdeme krvnú skupinu Rh negatív nikde inde, iba u ľudí.

 • Ľudia s krvnou skupinou Rh negatív majú taktiež nižší krvný tlak ako priemerný tlak.

 • Približne len 14 až 15 percent ľudí na svete má negatívnu krvnú skupinu. Najvyšší percentuálny podiel z nich žije medzi bielymi obyvateľmi v Európe a najnižší v Ázií, Afrike, medzi Afroameričanmi a domorodými Indiánmi v Amerike.

 • Krvná skupina 0 negatív je univerzálnym darcom. Môže darovať krv každému a preto je najžiadanejšou skupinou. Naproti tomu krvnej skupine Rh- môže darovať krv len darca, ktorý má tiež Rh-. Pre ľudí s Rh- je preto rizikové cestovať do ázijských krajín, lebo v prípade nutnosti transfúzie krvi je v Ázii málo darcov s Rh-.

 • Telesná teplota u ľudí s krvnou skupinou Rh negatív je nižšia ako je priemerná teplota.

 • Ľudia s rôznymi formami génu pre Rh-faktor sa odlišujú odolnosťou voči chorobám. V krajinách, kde je veľa obyvateľov Rh negatívnych, je menej neuropsychiatrických ochorení a viac chorôb srdca a ciev a niektorých typov rakoviny. V krajinách, kde je veľa Rh pozitívnych obyvateľov heterozygotov - čo sú ľudia nesúci jednu kópiu génu pre Rh pozitivitu a jednu pre Rh negativitu - je to naopak

 

Záhada hemolytickej choroby

Hemolytická choroba sa objavuje vtedy, keď sú partnermi žena s Rh– a muž s Rh+. Ak matka nedostane injekciu s protilátkou a jej bábätko je Rh+, potom jej telo si vytvorí ochranný mechanizmus, ktorý bude chcieť plod zabiť. Ak prvé tehotenstvo uspeje aj bez injekcie s protilátkou, druhé takmer určite neuspeje, pretože počas druhého tehotenstva bude ochranný mechanizmus u ženy silnejší a takmer určite plod zabije a dôjde k potratu.

Niečo takéto sa nedeje nikde inde v prírode. Matky s pozitívnou krvnou skupinou neodmietajú plod ak je dieťa Rh negatívne alebo Rh pozitívne.

 

Modrá krv

Čoraz častejšie počujeme o tom, že členovia kráľovských rodín sa ženia s príbuznými. Hoci je to považované za incest, stále sa to deje, pretože majú na to dôvod, ktorým je nemiešať Rh faktor. Všetci z nich majú Rh negatív a nechcú sa zmiešať so zvyšnými 85 % ľudí, ktorí majú krvnú skupinu Rh pozitív. Manželstvá sú spojené prostredníctvom dohody. Príkladom takéhoto manželstva je manželstvo princa Philipa a kráľovnej Alžbety II. Princ Philip je jej bratrancom z druhého kolena.

Dôležitosť krvnej skupiny pre nich spočíva aj v tom, že všetky kráľovské rodiny na svete sú príbuzné. Fáza “modrá krv“ je opodstatnená, pretože keď krvná skupina Rh negatív je zoxidovaná, stáva sa modrou.

 

Ako sa dedí Rh faktor?

Rh faktor je tvorený dvomi génmi: jeden od matky a druhý od otca. Či bude Rh faktor pozitívny alebo negatívny, záleží na dominantnosti alebo recesívnosti génov. Dominantný gén označujeme veľkým D, recesívny malým d. Ak je prítomný dominantný gén D, tak ide o Rh+. Ak sú oba gény recesívne, tak ide o Rh-.

 

Otec

Rh+ (DD)

Rh+ (Dd)

Rh- (dd)

M
a
t
k
a

Rh+ (DD)

Rh+ (DD)

Rh+ (DD), Rh+ (Dd)

Rh+ (Dd)

Rh+ (Dd)

Rh+ (DD), Rh+ (Dd)

Rh+ (DD), Rh+ (Dd), Rh- (dd)

Rh+ (Dd), Rh- (dd)

Rh- (dd)

Rh+ (Dd)

Rh+ (Dd), Rh- (dd)

Rh- (dd)

 

TOPlist