5. dynastia (2400 p.n.l.), drevená socha neznámeho egyptského šľachtica

5. dynastia (2400 p.n.l.), drevená socha neznámeho egyptského šľachtica