Keď konečne prestali prívaly vôd, archa sa vznášala na vlnách. Pokiaľ bola skutočne taká obrovská masa vody na povrchu planéty, muselo to ovplyvniť tektonické dosky. Zrejme bolo veľa zemetrasení a následné cunami. Ale tieto javy Noach v korábe vnímal len slabo. Jeho koráb obklopený vodami nebol ohrozený vlnami cunami. 

Ako sa Noach cítil? Uvedomoval si rozsah katastrofy? 

Byť uväznený rok aj niečo v útrobách lode, vnímať kataklizmatické javy naokolo - Noach aj jeho blízki museli prežívať nesmierne ťažké stavy psychiky. O Noachovi Boh povedal, že je spravodlivý. Ale jeho manželka, jeho synovia a nevesty možno nezdieľali jeho vieru a oddanosť voči Bohu. Mohli mať v sebe hnev, zášť, horkosť, možno výčitky za to, čo sa dialo s ich svetom. 

Keď po roku a niekoľkých dňoch konečne archa pristála na Ararate a títo preživší vystúpili z lode, mohli mať dojem, že pristáli na cudzej planéte. Z ich sveta neostalo takmer nič. Ľudstvo bolo zdecimované, zanikli mestá, zahynuli zvieratá, zmizli z povrchu zeme ríše - všetko, čo poznali, bolo stratené. Ako sa asi cítili? V Biblii sa píše, že Noach potom, ako vyšiel z lode, urobil oltár a obetoval na ňom Bohu obete. A tu môžeme čítať zaujímavý výrok Hospodina - JHVH:

" Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti, a nebudem už biť všetko živé, ako som to urobil. Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú."  - Genezis 8,21-22. 

Tento výrok obsahuje závažné nformácie:

- aj keď v potope zahynul vtedajší svet, napriek tomu, že bol zachránený spravodlivý Noach, Boh konštatuje, že myslenie človeka (v hebrejskom texte je tu slovo ha-Adam - čiže potomkov Adama) je zlé od mladosti; Boh nebol naivný a vedel, že zlo, ktoré bolo na Zemi, nebolo vykorenené potopou

- ďalej sa dozvedáme, že Zem už viac nebude prekliata pre Adama

- ďalšia dôležitá informácia: striedanie ročných období, dňa a noci, dokonca ani obrábanie pôdy sa neskončí, kým bude zem trvať. Z toho vyplýva, že vtedy, keď dôjde k narušeniu týchto úkazov a činností, znamená to ukončenie trvania Zeme.

Noach, ako správny otec, musel byť v duši hlboko vďačný za to, že jeho deti prežili. Aj keď stratil všetko - majetok, postavenie, moc - ale žili! Nezabúdajme, že to boli Adamove deti - t.z. dlhovekí, superinteligentní a aj ctižiadostiví. Možno, že katastrofa, ktorá sa udiala, znamenala pre nich nové možnosti: začať nanovo budovať ríše, riadiť civilizácie podľa svojho presvedčenia. Ako sa dočítame v ďalších pasážach Biblie, Noachovi potomkovia urobili presne toto: zakladali kráľovstvá, vytvárali nové vládnuce dynastie, riadili novovznikajúce ríše. 

Noach sa asi po tejto strašnej pohrome stiahol do úzadia. Keď začala potopa, mal 600 rokov. Po potope žil ešte 350 rokov, ale dočítame sa o ňom len toľko, že bol mužom pôdy - venoval sa práci, nie politike. 

 

Štítky

 1. peklo
 2. druhá smrť
 3. raj
 4. anjeli
 5. Adam
 6. stvorenie
 7. vytrhnutie
 8. večnosť
 9. otčenáš
 10. matrix
 11. chiméry
 12. byť šťastný
 13. Existencia Boha
 14. pôvod človeka
 15. evolúcia
 16. hriech
 17. Biblia
 18. obsah Biblie
 19. stvorenie človeka
 20. stvorenie Adama
 21. duša
 22. ego
 23. Eva
 24. Adamova úloha
 25. utajovaná história
 26. artefakty
 27. Adam a Eva
 28. rajská záhrada
 29. život v raji
 30. nebo
 31. pomery v nebi
 32. strom života
 33. strom poznania dobra a zla
 34. pád človeka
 35. satan
 36. vládca sveta
 37. umieranie
 38. klinická smrť
 39. tunel
 40. tvorba reality
 41. Kain
 42. Ábel
 43. bohovia
 44. Mezopotámia
 45. starovekí králi
 46. Babylonia
 47. Sumer
 48. anunnaki
 49. bohovia Sumeru
 50. bohovia Egypta
 51. pyramída
 52. mohendžo-daro
 53. harappa
 54. grécki bohovia
 55. staroveké Grécko
 56. Egypt
 57. India
 58. Grécko
 59. had
 60. drak
 61. sumer
 62. egypt
 63. Čína
 64. meno Boha
 65. Elohim
 66. JHVH
 67. náhrobky
 68. pôvod ľudí
 69. pôvod európanov
 70. báseň
 71. únava
 72. charakter Adama
 73. život po smrti
 74. pád Adama
 75. Adam na Zemi
 76. podstata človeka
 77. padlý človek
 78. staroveké kultúry
 79. bratovražda
 80. vznik a zánik starovekých kultúr
 81. uctievanie hada
 82. uctievanie draka
 83. život v nebi
 84. priepasť
 85. opustenie tela
 86. príchod Mesiáša
 87. stretnutie s Ježišom Kristom
 88. temnota
 89. úrovne ľudského tela
 90. modré oči
 91. Rh faktor
 92. Boh
 93. potopa
 94. vedomie
 95. mimotelové zážitky
 96. vesmír
 97. Nimrod
 98. archa
 99. Cham
 100. Jafet
 101. Noachove deti
 102. dlhovekosť
 103. Noach
 104. Abrahám
 105. Babylonská veža
 106. pyramídy
 107. Ur
 108. láska
 109. reinkarnácia
 110. realita
 111. meditácia
 112. DNA
 113. Abram
 114. šišinka
 115. epifýza
 116. mimozemšťania
 117. Achnaton
 118. Ježiš Kristus
 119. globálne otepľovanie
 120. zmena klímy
 121. Mesiac
 122. staroveké civilizácie
 123. zemetrasenie
 124. odpustenie
 125. šťastie
 126. manželstvo
 127. Mesiáš
 128. zmysel života
 129. cestovanie v čase
 130. smrť