Skracovanie dĺžky života

V Adamovom rode boli všetci dlhovekí. Žili stovky rokov a jednotlivé generácie sa veľa rokov prekrývali. Vďaka tomu si mohli odovzdávať svoje poznatky, skúsenosti a tým pádom sa ich vedomosti a zručnosti kumulovali. Ak my dnes dokážeme pri tak krátkom živote načerpať dostatočné vedomosti k tomu, aby sme celú civilizáciu posúvali vo vývoji dopredu, naši adamovskí predkovia to mali podstatne jednoduchšie. Svoje vedomosti a objavy zdieľali s ostatnými ľuďmi nie desiatky ale stovky rokov.

Ešte aj Noachove deti patrili medzi dlhovekých, aj keď už bol nad nimi vyslovený verdikt: budú žiť len 120 rokov. Vek adamitov sa neskrátil okamžite. Z generácie na generáciu môžeme sledovať, ako prebiehalo skracovanie života Adamovej rasy po potope:

    Šem – žil 600 rokov;

    Arfaxad/Arpakšad – žil 438 rokov, narodil sa 2 roky po potope;

    Sale/Šelach – žil 433 rokov, toto meno nesie aj krajina severne od Perzského zálivu;

    Heber – žil 464 rokov; je praotcom Hebrejov, jednej skupiny Arabov a tiež niektorých aramejských kmeňov;

    Peleg – žil 239 rokov; pri jeho mene je v Biblii veta: Za jeho dní bola rozdelená zem. Ide o dozvuky potopy? Alebo došlo k nejakému veľkému zemetraseniu?

    Rehu/Reu – žil 239 rokov;

    Sarug/Serug – žil 230 rokov;

    Náchor – žil 148 rokov;

    Térach – žil 205 rokov; väčšinu života prežil v meste Ur, neskôr sa z neho vysťahoval spolu so synom Abramom, jeho ženou Sárou (zároveň to bola aj jeho dcéra) a vnukom Lotom;

    Abram/Abrahám – žil 175 rokov;

    Izák – žil 180 rokov;

    Jakob – žil 147 rokov;

    Jozef – žil 110 rokov.

Otázka je, prečo a akým mechanizmom sa skrátil život Adamových potomkov po potope. Dôvodov môže byť viacero:

  • mohlo ísť o priamy zásah Stvoriteľa do genetického programu
  • zmenili sa vonkajšie podmienky a v dôsledku toho sa zmenil aj genetický program
  • došlo k radikálnemu zmiešavaniu Adamitov - Noachových potomkov s pôvodným obyvateľstvom Zeme (ktorí mali veľmi ďaleko k dlhovekosti) a následkom toho sa vek ľudí - všetkých ľudí - ustálil na dnešnej úrovni.

Adamove deti stratili to najcennejšie, čo mohli mať: čas. Zostalo im len toľko času, aby porodili a odchovali ďalšiu generáciu. Rýchlejšie sa striedali generácie a pôvodný Adamov rod začal upadať.