Odkiaľ človek pochádza? Sme výplodom neriadenej evolúcie, alebo sme stvorení za určitým účelom?

Mysliaci ľudia dnes už zavrhujú teóriu evolúcie. Odporuje jej veľa faktov. Chýbajú fosílne nálezy o prechode medzi primátmi a súčasnými ľuďmi. Samotné fyzikálne zákony nám hovoria, že z niečoho jednoduchého nemôže vzniknúť bez vonkajšieho zásahu niečo zložité. A človek je mimoriadne zložitá bytosť.

Biblia hovorí o tom, že nás stvoril Stvoriteľ. Ale toto tvrdenie nájdeme aj v kultúrach, ktoré Bibliu nepoznajú. Všetky národy sveta majú svoje legendy o tom, že človek bol stvorený.

Ako to mohlo byť?

Biblia nám poskytuje dve správy o stvorení. V prvej sa hovorí o tom, že Boh stvoril nebo, vesmír, rastliny, živočíchy a šiesty deň stvoril človeka. V druhej kapitole Genesis sa ďalej píše, že Boh dokončil svoju prácu a siedmy deň odpočíval. Čiže všetko bolo hotové a prišiel čas na oddych. A po dokončení všetkého stvorenia čítame, že na Zemi ešte nič nerástlo, nepršalo, bola len para, ktorá vystupovala zo zeme - napriek tomu, že už existovali stvorené rastliny aj zvieratá. Je tu zjavný rozpor. Buď je správa o stvorení zmätočná, alebo naše pochopenie tejto správy je mylné.

Čo nám hovorí Písmo naozaj?

  1. Tých šesť dní, počas ktorých Boh tvoril vesmír, hviezdy, planéty, prírodu, zvieratá, rastliny a na záver človeka nemohli byť pozemské dni, pretože Slnko sa objavilo až na štvrtý deň, ale vegetácia a zvieratá deň predtým 

  2. V stvorenom vesmíre existuje planéta Zem, ktorá je pre život zatiaľ nespôsobilá. Je to horúca planéta, kde ešte nič nerastie.

Prvá správa o stvorení popisuje stvorenie takého časopriestoru, ktorý má inú podstatu, ako ten náš. Môže to byť len raj - miesto, kde sa nachádzajú všetky energetické vzorce rastlín aj zvierat. Moria, rastliny, zvieratá – to všetko sa nachádza v raji ako originál toho, čo sa neskôr objavilo aj na našej Zemi a na iných planétach nášho vesmíru. A naša Zem je ešte zatiaľ pustá, zmietaná vulkanickou aktivitou, bez dýchateľnej atmosféry. Ale z tejto pustej Zeme vzal Boh materiál a vytvoril ľudské telo - Adama. Oživil ho svojím dychom a Adam sa prebral k životu. Vznikol spojením hmoty zo Zeme a dychom Boha.  

Keď Adam ožil, bol premiestnený do raja – Edenu, aby tam dospel a mohol sa vrátiť späť na Zem ako správca planéty a možno aj väčšieho priestoru, ako je naša planéta.

Nevieme, ako dlho boli Adam a Eva v raji, ale vieme, že keď museli toto miesto opustiť, na Zemi už bola súčasná flóra a fauna.

Tým sa dá vysvetliť aj to, prečo sa doteraz na Zemi raj nenašiel, napriek úsiliu mnohých bádateľov. Raj sa nachádza mimo náš vesmír. Je súčasťou neba – miesta, ktoré je momentálne sídlom Boha a Jeho Syna Ježiša Krista. Nebo prekypuje životom. Bolo stvorené ako vzor pre náš svet. Keď lotor na kríži umieral a prosil Ježiša o milosť, Ten mu odpovedal: 

„Ameň ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji!“

Tento výrok tiež dokazuje, že raj je mimo Zeme.

Je napísané, že z raja vyviera rieka, ktorá sa rozdeľuje na štyri ďalšie rieky – Píšon, Gichon, Hidekel, Eufrat. Na Zemi tieto rieky nenájdeme. Nájdeme tu len Eufrat a Tigris, ktoré sa nachádzajú v Mezopotámii. To by ukazovalo na miesto, kde Adam s Evou po svojom vyhostení z raja žili. Oni dali názov rieke tak, aby im pripomínala ich domov v raji – rieka Eufrat. Na blízkom východe je portál medzi naším svetom a nebom. Strážia ho mocní anjeli a je pre nás neprístupný. Je otvorený len pre nebešťanov.

 

Užitočné odkazy:

https://chanele6019.wordpress.com/?s=eden

 

________________________________________________________________________________________________________________________

TOPlist