Otázky a odpovede

Ako môžem vedieť, či mám Svätého Ducha?

01.11.2018 09:26
Ako vieme, že sme dieťaťom svojich rodičov? Lebo ich nosíme v sebe – máme po nich fyzickú podobu, zdediil sme po nich charakterové črty, prijali sme ich hodnoty, morálku, vzorce správania. Toto sa deje aj vtedy, keď sa narodíme ako Božie dieťa.  Po svojom Otcovi: máme povahu – čo je opísané ako ovocie Ducha, máme Jeho vzorce správania – to je zase opísané v Desatore, milujeme...

Čo znamená navrátiť sa k Bohu?

11.09.2018 10:59
Navrátiť sa alebo vrátiť sa môže len ten, kto odišiel. Ak chceme vedieť, čo to znamená prakticky vrátiť sa, musíme vedieť najprv to, ako to bolo pred tým, ako sme odišli. Adam žil pred pádom v absolútnej harmónii s Bohom. Boh bol jeho Otcom, vychovávateľom, pestúnom, učiteľom, radcom. To, čím bol Boh pre Adama, nebol nikdy pre anjelov. Adam bol synom Boha. Nie služobným duchom, ako anjeli, ale...

Kto sú anjeli

12.08.2018 11:18
Ide o bytosti, ktoré sú reálne takisto ako sme my, ale ich existenčným priestorom nie je náš časopriestor. Boli stvorení prv, ako to, čo my nazývame vesmír a ich účelom – pravdepodobne – bolo a je byť nápomocnými Stvoriteľovi pri Jeho monumentálnej stvoriteľskej činnosti. Naša predstava Boha je veľmi primitívna. Predstavujeme si Ho ako takmer človeka, ktorý sedí na tróne a správa sa ako panovník....

Na Zemi žijú podľa tohto dva druhy ľudí - Adamovi potomkovia a pôvodní pozemšťania?

05.08.2018 17:33
Adam a Eva prišli na Zem cca pred 6000 rokmi, čo sa dá spätne vypočítať z rodokmeňov. Ale nepopierateľné artefakty dokazujú to, že Zem je rozhodne staršia ako 6000 rokov. Vek Zeme podľa dnešných vedomostí je okolo 4,5 miliardy rokov. Toto číslo geológovia získali stanovením veku najstaršieho minerálu nájdeného na Zemi – zirkónu z Jack Hill–u v Austrálii. Rádiometrickým datovaním bol...

Nemôže byť Adam synonymum pre ľudí?

05.08.2018 18:04
V hebrejčine je označenie pre človeka: adam, ben ha-adam (doslovne: syn človeka), iš (muž), iša (žena), gavar (muž, človek, samec, silák). Ale Adam je aj meno konkrétneho človeka. Existuje jeho rodokmeň, poznáme jeho vek, mal manželku, deti. Rodokmeň Ježiša Krista je vedený až k Adamovi. V hebrejskom jazyku je teda slovo Adam pomenovanie pre človeka a tiež meno prvého človeka...

Odkiaľ pochádza duch človeka?

05.08.2018 18:07
Oblasť ducha sa zatiaľ našimi prístrojmi nedá skúmať. Preto všetky informácie z tejto oblasti získavame len zo zážitkov ľudí. Ale je mnoho ľudí – a vďaka internetu a knihám o nich vieme – ktorí majú spomienky na svoju existenciu pred narodením. Aj keď sú tieto spomienky spochybniteľné, je to zatiaľ jediná možnosť, ako získať informácie z oblastí ducha. Ak má byť tento...

Prečo používate pre Boha výraz JHVH – ste jehovisti?

05.08.2018 18:01
Každý národ má svoje slovo na vyjadrenie Najvyššej bytosti. Slováci používajú slovo Boh, Česi Bůh, Rusi Bog, Maďari Isten, Nemci Gott, Francúzi Dieu (toto označenie Najvyššej bytosti pochádza z mena Dia – Zeus, kde pôvodný tvar bol Dzieus), Angličania God . . . Ktoré slovo je to pravé? Ide vždy o snahu pomenovať Toho, ktorý je zdrojom existencie všetkého. JHVH je skratkou výrazu „Ten,...