Nemôže byť Adam synonymum pre ľudí?

05.08.2018 18:04

V hebrejčine je označenie pre človeka: adam, ben ha-adam (doslovne: syn človeka), iš (muž), iša (žena), gavar (muž, človek, samec, silák).

Ale Adam je aj meno konkrétneho človeka. Existuje jeho rodokmeň, poznáme jeho vek, mal manželku, deti. Rodokmeň Ježiša Krista je vedený až k Adamovi.

V hebrejskom jazyku je teda slovo Adam pomenovanie pre človeka a tiež meno prvého človeka v rodokmeni Izraela. Prečo sa stalo meno Adam označením aj pre človeka?

Ak Adamovi potomkovia svoju príslušnosť k svojej rodine definovali tým, že sa označovali pojmom „synovia Adama“, potom sa v priebehu tisícročí ľahko mohlo stať, že svoju ľudskú identitu začali vyjadrovať v skrátenej podobe – t.j. nehovorili si „synovia Adama“ ale len „Adam“, čiže príslušník Adamovho rodu.

Pokiaľ by slovo Adam označovalo všeobecne človeka, museli by sme spochybniť celú pravdivosť Biblie. Ak by neexistoval jeden konkrétny človek Adam, nedošlo by k jeho pádu, nevytvoril by sa stav hriechu, nevznikol by národ Izrael, neprišiel by na Zem Boží Syn, neexistovalo by kresťanstvo, ani judaizmus, dokonca ani islam a náš svet – ak by vôbec existoval – by vyzeral úplne inak.

Potvrdzuje to okrem iného aj apoštol Pavol, keď píše: „Preto ako skrze jedného človeka – Adama – vošiel hriech do sveta . . .“ Adam bol jeden konkrétny muž a na Zemi dnes žijú jeho potomkovia, premiešaný s ľuďmi, ktorí tu žili pred príchodom Adama.