Boh - JHVH - Hospodin - Pán ............. Ako nazvať Toho, kto je pôvodcom všetkého, čo existuje? Môžeme Mu vôbec dať meno? 

Ak si predstavujeme Boha ako starca s dlhou bradou, ktorý sedí na akomsi tróne a zlostne vrhá na ľudí blesky - potom je namieste vymýšľať Mu mená - veď je skoro ako my. 

Ale ak si uvedomíme, že Existencia, ktorú sa my snažíme vtesnať do pojmu BOH, je zdrojom všetkého života, zdrojom všetkej existencie, On je zdrojom svetov, o ktorých nemáme ani tušenia; On určuje všetky fyzikálne zákony, je všade, vie všetko (napokon - keď všetko stvoril, musí o tom aj všetko vedieť) - čo to musí byť za "bytosť"? A ako je možné, že tento Zdroj existencie nám dovolí, aby sme o Ňom vedeli, aby sme sa k Nemu modlili?! My - akísi úbohí humanoidi na okraji celkom priemernej galaxie (ktorých sú miliardy), ktorí sme vo svojej existencii dokázali akurát ničiť všetko, čo sa nám dostalo do nášho dosahu! 

Prečo nám to ON dovolí?

Môže byť na to len jedna odpoveď: miluje nás.

Je to nepochopiteľné, ale On sám to často zdôrazňuje prostredníctvom knihy, ktorej je On pôvodcom - Biblie. 

Pred pár rokmi si jedna mladá rodina zobrala dieťa z detského domova. Nemali vlastné deti a dúfali, že tento malý človiečik naplní ich citový deficit. Lenže ... zobrať dieťa z domova je vždy tak trochu risk. Neviete, ako je geneticky zaťažené, aký potenciál v sebe nosí, čím si prešlo vo svojom krátkom živote ....

Týmto mladým manželom sa dieťa "nevydarilo". Chlapček bol síce ešte maličký, ale objavili sa u neho charakterové problémy: bol agresívny, nedokázal sa zžiť s novými rodičmi, v škôlke boli na neho sťažnosti. Jeho novopečení rodičia skúšali dieťa vychovávať, ale snáď pre ich vek, alebo pre nedostatok lásky, alebo neschopnosť dieťa prijať také, aké bolo - experiment sa nevydaril. Po troch rokoch chlapček putoval späť do domova.

Ako by to bolo, keby to bol ich syn? Dieťa z ich DNA? Určite by ho nedali do domova ani vtedy, keby bol problémový typ. Milovali by ho a dúfali, že chápe ich lásku a opätuje ju.

Toto je rozdiel medzi cudzím synom a vlastným synom.

Teraz by už malo byť jasnejšie, prečo Boh toleruje naše 

  • ničenie života na planéte

  • vraždy

  • zlodejiny

  • zabíjanie vlastných detí

  • zotročovanie iných rás

  • krutosti voči ľuďom aj zvieratám

  • popieranie Jeho samotného .....

Toleruje to len preto, lebo ON je náš Otec a my sme "nevydarené deti"! Jeho deti.

Tak, ako my by sme urobili všetko pre to, aby naše deti boli šťastné, žili zmysluplný život, to isté robí aj Boh - chce, aby sme žili plný život. A keď už nebola žiadna iná možnosť, ako nás zachrániť, prišiel na našu planétu On sám - prišiel za svojimi deťmi, aby nás dostal domov!

 

 

TOPlist