Veriť Bohu znamená veriť tomu, čo nechal zapísať vo svojej knihe - v Biblii (biblion v gréčtine znamená kniha). Táto Kniha vznikala v priebehu asi 1500 rokov a čo je na nej fascinujúce je to, že je to kronika jedného rodu: Adamovho. 

Biblia sa nezaoberá kozmológiou, prírodovedou, spoločenským usporiadaním sveta; venuje sa 

        - stvoreniu Adama a Evy,

        - ich pádu,

        - dôsledkom ich pádu,

        - plánu záchrany.

Adam a Eva žili veľmi dlhú dobu v raji. Neboli to bežní ľudia, boli to ľudia z neba. Chceli sa vyrovnať svojmu Otcovi - Stvoriteľovi a v dôsledku ich nerozumného a osudového konania boli deportovaní na Zem. Tu žili ako bohovia - ako im to diabol prisľúbil - a priviedli k zániku celý vtedajší svet. V potope sa zachránila len jedna rodina Adamitov - Noach so ženou a deťmi. 

Ale Boh aj napriek svojvôle a nepriateľstvu Adama voči Nemu miloval tohto tvora a preto ho nezničil - mohol to urobiť. Vymyslel plán, ako svoje dieťa zachrániť. 

Je zaujímavé, že Adamovi potomkovia boli pre Stvoriteľa tak veľmi vzácni, že ich uprednostňoval pred všetkými. Ústami proroka Izaiáša Boh hovorí Izraelu - potomkom (priamym potomkom) Adama:

"3 Lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, Svätý Izraelov, som tvoj Spasiteľ. Dal som na výplatu za teba Egypt, Ethiopiu a Sebu miesto teba. Preto, že si drahý v mojich očiach, si aj učinený slávny, a ja ťa milujem, a dám ľudí za teba a národy za tvoju dušu. Neboj sa, lebo ja som s tebou!" 

Čítame, že Boh - ten dobrý Boh - robí rozdiely medzi ľuďmi! Uprednostňuje jednu skupinu na úkor druhej!

Ak by boli všetci ľudia na jednej štartovacej pozícii, Boh by nemal dôvod robiť medzi nami rozdiely. Keď to robí, musí mať na to príčinu.

Adam bol stvorený ako človek: má biologické telo, po páde sa stal dokonca smrteľným - ale v jednej veci sa líši od všetkých iných bytostí humanoidného typu - bol stvorený za zvláštnym účelom. Jeho úlohou bolo robiť prostredníka medzi JHVH a stvorenými bytosťami a priviesť všetkých ľudí k Stvoriteľovi. Ako to môžeme vedieť?

Pretože to urobil posledný Adam - Ježiš Kristus.

Apoštol Pavol píše o Spasiteľovi: 

" Prvý človek, Adam, stal sa živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom." - tuto je Boží Syn, ktorý je vo svojej podstate totožný so samotným JHVH,  označený ako Adam; bytosť, ktorá žila v raji v spoločenstve s JHVH, bytosť, ktorá bola človekom, ale na inej pozícii, ako ľudia v rôznych svetoch. 

Poslanie Adama z raja môžeme zistiť podľa toho, čo povedal a konal posledný Adam - Boží Syn.