Náboženskí vodcovia nás učia, že my – ľudia na Zemi sme boli stvorení Bohom pred cca 6000 rokmi a prvý človek bol Adam.

Potom sú tu „liberálnejší“ učitelia, ktorí hovoria:

  • človek bol stvorený Bohom ale niekedy v dávnej minulosti
  • Boh vytvoril podmienky pre evolúciu života a evolučný proces už bežal sám od seba ďalej
  • Boh stvoril človeka, ale nejde o jedného muža a ženu, ale stvorených jedincov bolo veľa

 

Ďalej sú tu ďalšie teórie o pôvode človeka:

  • všetko živé na Zemi vrátane ľudí sa vyvinulo v priebehu vekov z hviezdneho prachu náhodnými procesmi
  • život na zemi sa vyvinul vďaka tomu, že nejaký vesmírny objekt (asteroid, kométa?) priniesol na Zem zárodky života – odkiaľ sa vzali?
  • Život na Zem priniesli iné bytosti – otázka je, odkiaľ sa vzali oni?

 

Týmto sa snáď aj vyčerpali všetky možnosti nášho pôvodu. Ale základná otázka ostáva stále tá istá:

  • sme stvorení?
  • vyvinuli sme sa zo základných stavebných prvkov nášho vesmíru?

Existuje len jedna odpoveď na otázku nášho pôvodu, ale skutočná otázka by mala znieť:

Chceme skutočne poznať pravdu o svojom pôvode?

Lebo odpoveď nás bude zaväzovať.