Vyvolený národ

Existencia vyvoleného národa - Izraela - je tŕňom v oku pre veľmi veľa ľudí a aj skupín ľudí. Prečo?
Pokiaľ by sme chceli pochopiť nevraživosť národov voči Izraelu z pohľadu evolúcie, nenájdeme žiadne vysvetlenie fenoménu antisemitizmu. Veď čo na tom, ak akýsi malý národ o sebe tvrdí, že si ho vyvolil Boh - ak predsa Boh neexistuje? Napríklad Dogoni - etnikum v južnom Mali a severnej Burkine zaoberajúce sa prevažne roľníctvom - sa považujú za potomkov mimozemšťanov zo súhvezdia Veľkého psa zo sústavy Síria. Kňazi tohto kmeňa už po tisícročia uchovávajú a opatrujú veľmi podrobné vedomosti o usporiadaní Slnečnej sústavy, o štyroch hviezdach Síria, o Veľkom tresku a následnom vývoji vesmíru. A napriek tomu, že títo ľudia o sebe tvrdia, že pochádzajú z inej slnečnej sústavy, nikdy sa nestali predmetom genocídy - na rozdiel od Izraela. Ak teda neveríme, že Boh existuje, aký je dôvod nenávidieť národ, ktorý o sebe tvrdí, že si ho vyvolil neexistujúci Boh?
Iná situácia nastáva vtedy, keď vo svojom podvedomí vieme, že Boh je a vyvolený národ je toho dôkazom. V tomto prípade je pochopiteľné, že ak popierame existenciu Boha, musíme sa zbaviť dôkazu o tom, že On naozaj je - treba eliminovať vyvolený národ. Paradoxom je, že aj pre mnohých príslušníkov vyvoleného národa je ich separátne postavenie medzi ostatnými národmi príťažou, ktorej by sa radi zbavili.
 
Ak je teda vyvolený národ dielom Stvoriteľa, aký je účel jeho existencie? Je Izrael v niečom výnimočný? Alebo bol mýtus okolo neho vytvorený v dôsledku náboženskej nevraživosti?
 
Tieto otázky sú veľmi dôležité pre pochopenie celej našej existencie. Naša súčasná civilizácia vyrástla na pôde kresťanského náboženstva, ktoré má svoje korene v židovskom Mesiášovi - v Ježišovi Kristovi. A Jeho príchod umožnila práve existencia vyvoleného národa.
 
 
TOPlist