Existenca Boha

Obyvatelia Zeme žijú v mixéry rôznych systémov vier:

- niektoré národy veria v duchov; veria v ochranu svojich predkov

- iné národy sa klaňajú nehmotným bytostiam a prinášajú im obete – ako napr. v hinduizme

- sú skupiny ľudí, ktoré vyznávajú správne životné filozofie – napr. konfucionizmus, budhizmus

- existujú vieroučné systémy globálneho charakteru ako judaizmus, kresťanstvo, islam

- popri všetkých týchto rôznych systémoch viery je ešte jedna kontroverzná viera, ktorá ide naprieč národami - ateizmus. Aj ateizmus je viera – viera v to, že sme opustení a sami v rozľahlom kontínuu času a priestoru a náš život je len výsledkom náhodných udalostí bez pravidiel a cieľa.

 

Existuje v tomto veľkom kotle vier reálna pravda, alebo sú všetky predstavy o existencii akéhokoľvek boha len výplodom ľudskej predstavivosti? A je vôbec možné nejako sa presvedčiť o tom, či existujú bytosti mimo náš viditeľný svet alebo dokonca či existuje niekto, to je Stvoriteľom všetkého, čo je a ktorému sa budeme všetci zodpovedať za svoj život? Toto sú podstatné otázky nášho bytia, na ktoré musíme nájsť odpovede. Prečo:

- ak neexistuje žiadny Boh – Stvoriteľ, tak sme aj my aj náš svet len produktom slepej náhody a nemáme žiadnu zodpovednosť voči svojmu okoliu. Žime tak, aby sme si život – tých pár desaťročí – čo najviac užili bez ohľadu na to, čo svojím konaním spôsobujeme,

- ale ak existuje jeden skutočný Boh, potom sme v háji – budeme sa musieť zodpovedať za svoj život a za všetko, čo sme počas nám vymedzeného času urobili: aj dobré aj zlé.

 

Ako zistiť pravdu?

Základným dôkazom toho, že musí existovať nejaký Stvoriteľ je samotná príroda. Riadi sa zákonmi, pravidlami; v celej známej prírode vládne harmónia, logika a krása. Len ťažko môžeme v prírode nájsť chaotické prvky. Takéto prejavy disharmónie nachádzame iba v prejavoch ľudskej činnosti – napr. znečistené moria a oceány, mohutné vrchy ľudského odpadu, jazvy po vyklčovaných pralesoch …. Iba ľudská činnosť je zameraná na ničenie života; príroda život podporuje.

Otázkou stále ostáva, či je možné dokázať existenciu Boha priamo?

Predstavme si takýto príbeh:

V dávnej dobe, keď ešte nebolo možné bežne cestovať cez oceány, došiel do nejakej dedinky pod Tatrami muž, ktorý vedel o existencii kontinentu Amerika. Mohol dedinčanom rozprávať o tom, ako žijú Indiáni, ako lovia, stavajú si stany, ako si šijú odevy a mnoho iných príbehov zo života pôvodných obyvateľov Ameriky – ale kto mu to uverí? Veď okrem tohto jedného človeka dedinčania nepoznajú nikoho, kto by potvrdil tie čudné rozprávky. Ale ak by sa našiel niekto z ich dediny, kto by sa do Ameriky dostal a vrátil by sa, potom by už bola väčšia šanca uveriť, že tá Amerika skutočne existuje. A s každým ďalším svedkom by viera dedinčanov v existenciu Ameriky stúpala.

Podobne je to s vierou v Boha. Nedá sa rukolapne dokázať, že existuje. Hovoria o ňom tí ľudia, ktorí s Ním mali osobný zážitok. Problém tkvie v tom, že stretnutie s Bohom sa deje na úrovni ducha a nie fyzicky. Boh nie je starček, ktorý sedí na akomsi tróne. Boh je Duch a stretnúť sa s Ním je možné len na úrovni mimo hmotného sveta. Ale keďže nás stvoril na svoj obraz, sme schopní sa s Ním kontaktovať na duchovnej rovine a dokážeme s Ním dokonca komunikovať. Každý človek, ktorý chce Boha stretnúť, má tú možnosť. Boh úprimným ľuďom odpovedá tak, že už viac nemajú pochybnosti o Ňom. Neodpovedá zvedavcom, ktorí pre ktorých stretnutie s Ním nie je záväzné.

Ale ako každé stretnutie s nejakou veľkou celebritou má svoju cenu, aj stretnutie s Bohom – najväčšou celebritou – má svoju cenu. A tou je smrť nášho ega. O tejto cene za stretnutie s Bohom vo svojom podvedomí vie každý človek a preto sa takémuto stretnutiu vyhýba. Kto sa chce dobrovoľne vzdať svojich ambícií, majetku, svojej dôležitosti, pocitu nadradenosti nad inými, pýchy? Urobí to iba človek, pre ktorého je spoznanie Boha dôležitejšie, ako čokoľvek iné na tomto svete.

Osobné príbehy ľudí, ktorí boli ochotní zaplatiť cenu a stretli sa s Bohom, nájdete na stránke http://mojpribeh.sk/o-nas/ a tiež na ďalších podobných stránkach.

 
TOPlist