Adam a Eva žili až do svojho pádu v raji. Na hodinách náboženstva nás učia, že títo dvaja boli prví ľudia na Zemi. To by znamenalo, že od nich pochádzajú všetci tí, ktorí teraz žijú na zemeguli. Otázka je, či je to reálne?


Adam s Evou prišli na Zem cca pred 6 000 rokmi. To znamená, že za posledných 6 000 rokov sa od nich zaľudnila celá Zem vrátane Austrálie, Oceánie, južnej Ameriky, oceánskych ostrovov, celej Afriky, východnej Ázie …
A nielen to: za posledných 6000 rokov by sa museli objaviť rôzne typy ľudskej rasy: černosi vysokého vzrastu, černosi nízkeho vzrastu, šikmookí Aziati, pigmejovia, ľudia s modrou kožou v pralesoch Brazílie, „hobiti“ na Novom Zélande, indiáni rôzneho výzoru v celej Amerike …
Ak sa za 6000 rokov vytvorili takto rozličné typy ľudí, prečo sa za známych 2000 rokov (odkedy viac-menej poznáme dejiny) netvoria ďalšie rasy?
Na to, aby Adam a Eva zaľudnili za relatívne krátky čas Zem, Eva a jej dcéry by museli rodiť ako jabloň – každý rok množstvo potomkov. Ale vieme z Biblie, že Adam s Evou po ich príchode na Zem mali len troch synov – Kaina, Ábela (ktorého Kain zabil) a Seta. Určite mali aj nejaké dcéry, ale počtom sa museli zhruba rovnať svojim bratom. Nemôžme si myslieť, že Eva porodila troch synov a niekoľko desiatok dcér. 


Prvý syn Adama a Evy sa menoval Kain. Po nejakom čase sa im narodil aj druhý syn - Ábel. Títo dvaja vyrastali spolu, hrali sa spolu a napriek tomu skončili tragicky. Postavila sa medzi nich nevraživosť a závisť a došlo to až tak ďaleko, že Kain svojho brata zabil. Ale jeho skutok sa nedal utajiť a Boh nad ním vyriekol súd. Povedal mu:
„Teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu. Budeš sa nepokojne potulovať po zemi.“
Kainovi došlo, o čom Boh hovorí – musí opustiť miesto, ktoré bolo jeho domovom. Zmohol sa na zúfalý protest:
„Môj trest je väčší, než vládzem zniesť. Ty ma dnes vyháňaš z pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa nepokojne potulovať po zemi; ktokoľvek ma stretne, zabije ma.“
Prečo sa Kain bál odísť z miesta, kde žila jeho rodina? Ak na Zemi okrem neho a jeho rodičov a budúcich súrodencov žiadny človek nežil, nemal sa čoho obávať. Mohol odísť veľmi ďaleko, kde by ho zbytok jeho príbuzných nenašiel a vyhol by sa hrozbe smrti. Kainov strach hovorí o tom, že v ich okolí žili iní ľudia, pôvodní pozemšťania, ktorí by neváhali Kaina zabiť.


Kain ušiel od svojej rodiny. Odišiel do cudzej krajiny, kde sa oženil a narodil sa mu prvý syn – Henoch. Kain sa oženil v cudzej krajine, preč od svojej rodiny - koho si zobral? Buď by to musela byť jeho sestra, ktorá by ho nasledovala do vyhnanstva, alebo – čo je pravdepodobnejšie -  zobral si za ženu niekoho z obyvateľov tej krajiny. 


Po narodení syna Kain postavil mesto a na počesť svojho syna ho nazval Henoch. Ako by Kain sám zvládol postaviť mesto? Možno ešte nejakú osadu pre seba, manželku a ďalšie deti. Ale hneď mesto? A pre koho staval mesto, ak tam okrem neho a jeho rodiny nebol nikto? Mestá sa stavali na ochranu, na zabezpečenie bezpečnosti ich obyvateľov. Ale ak okrem Adama a jeho rodiny v tom čase nebol na Zemi nikto iný, kto by ohrozoval Kaina? 

Tieto rozpory sa dajú vysvetliť jedine tak, ak pripustíme, že na Zemi v čase príchodu Adama a Evy žili už iní ľudia. Boli to pôvodní obyvatelia Zeme. Adam a Eva prišli na Zem ako cudzinci a votrelci, ale svojou inteligenciou a vedomosťami ďaleko prevyšovali tých najmúdrejších pozemšťanov. 

Prečo sa v Biblii nepíše o tom, že tu už boli aj iné skupiny ľudí? 

Biblia sa striktne venuje len Adamovej tragédii a jeho záchrane. Až keď sa uskutočnil plán spásy Adamových potomkov v obeti Božieho Syna, prichádza náprava škôd na celej Zemi.

TOPlist