Kain ako prvý syn ľudí z raja vyrastal v mylnom presvedčení, že je výnimočný; že jeho poslaním je zachrániť svoj rod a navrátiť ich späť do raja. Zdá sa to príliš fantastické?

Naša euro-americká kultúra je charakteristická blahobytom. Aj ten najposlednejší obyvateľ v najposlednejšom zapadákove chce vlastniť auto, dobrú elektroniku, žiť v pohodlnom dome, jesť chutné a výdatné jedlá. A ešte aj v takejto blahobytnej spoločnosti sú na vrchole ľudia, ktorých bohatstvo by poľahky uživilo milióny ľudí. Ako sa asi zachoval takýto bohatý človek, ak by zrazu prišiel o svoje bohatstvo a postavenie? Ak by stratil všetky privilégiá a zistil by, že celý jeho dovtedajší život nenávratne zmizol? Určite bude ochotný urobiť čokoľvek, aby znovu získal späť svoj spôsob života.

Aj Adam a Eva prišli o všetko. Stratili svoj domov, spoločenstvo anjelských bytostí, prišli o zaopatrenie a ocitli sa medzi ľuďmi, ktorí sa im nemohli v ničom rovnať. Zistili, že musia pracovať, ak sa chcú nasýtiť; potrebujú odev a strechu nad hlavou. Títo rajskí ľudia museli prežívať obrovskú frustráciu. A je pravdepodobné, že sa upli na Kaina v nádeji, že on je ten, kto rozdrtí hadovi hlavu a napraví ich zlyhanie. Ale Kain bol pravým synom svojich rodičov. Bol arogantný a spupný a tento jeho charakter ho dohnal až k vražde svojho brata. Pre Adama a Evu to bol koniec nádejí. 

Kaina zničila jeho zášť a nenávisť. Tak hlboko nenávidel svojho brata, že aj napriek Božej výstrahe, aby neprepadol hnevu, nedokázal ovládať svoje emócie a svojho brata zabil.
- Kde je tvoj brat Ábel? - volal ho na zodpovednosť Boh po vykonanej vražde. Podobnú otázku dal aj kedysi Adamovi v raji: „Kde si, Adam?“
Boh predsa musel vedieť, čo sa s Ábelom stalo – tak načo tá otázka? Bola to šanca pre Kaina. Mohol sa priznať a zmeniť sa. Ale Kain už nechcel. Sebaisto odpovedal na Božiu otázku:

- Neviem. Som azda strážcom svojho brata?

Mohol byť Kain natoľko hlúpy, aby si myslel, že svoj čin pred Bohom ututlá? Alebo sa cítil byť natoľko rovný Otcovi svojich rodičov, že sa s Ním rozprával ako so seberovným?
Odpoveď, ktorú mu dal Stvoriteľ, ho vrátila späť do reality:

- Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu. Budeš sa nepokojne potulovať po zemi.

História sa opakovala. Boh dal Eve v raji tú istú otázku: „Čo si to urobila?“ 

Kainovi zrejme až teraz došlo, že jeho skutok bude mať aj dôsledky. Jeho rodičia boli vyhnaní z raja a on je teraz vyháňaný z pozemského domova. Adam s rodinou kvôli svojej bezpečnosti pravdepodobne žili izolovane od obyvateľov tej zeme a teraz Boh hovorí Kainovi, že musí toto bezpečné rodinné hniezdo opustiť. Aj z jeho reakcie je vidieť, že medzi jeho rodinou a pôvodnými pozemšťanmi buď neboli žiadne, alebo boli nepriateľské  vzťahy. Kain si uvedomil, čo mu hrozí, ak odíde od rodiny:

- Môj trest je väčší, než vládzem zniesť. Ty ma dnes vyháňaš z pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa nepokojne potulovať po zemi; ktokoľvek ma stretne, zabije ma.

Prvýkrát priznáva svoju vinu, ale trest za zabitie brata sa mu zdá veľký. Kain vedel, ako ťažko znášali jeho rodičia svoju deportáciu na Zem a svoje vyhnanstvo vnímal podobne. Už viac nebude pod ochranou svojej rodiny a bude vydaný napospas obyvateľom zeme. Z toho, že sa bál o svoj život pri tomto kontakte, môžeme dedukovať, že vzťahy medzi Adamovou rodinou a domácimi obyvateľmi neboli práve najpriateľskejšie. Z akého dôvodu by mal ktokoľvek Kaina zabiť, keď ho stretne? Jedine ak preto, lebo v ňom okamžite spozná nepriateľského prišelca, ktorý už nie je zastrešený mocnou rodinou.
Aj keď Adamova rodina padla, Boh ich naďalej vnímal ako svoje deti a preto nedovolil, aby Kaina ktokoľvek ohrozil.

- Nie, to sa nestane, lebo ktokoľvek by zabil Kaina, toho postihne sedemnásobná pomsta, - rozhodol sa Stvoriteľ a poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. Nevieme, o aký znak išlo. Ale každý človek, ktorý ten znak uvidel, okamžite vedel, že Kain patrí k tým prišelcom, ktorých nie je múdre si znepriateľovať.

 

Kain opustil svoju rodinu. Usadil sa v krajine Nod, ktorá je – ako to zaznamenáva Biblia – východne od Edenu. Nakoľko Eden = raj nemôže byť na Zemi, tento záznam hovorí buď o tom, že miesto, kde sa Adam a Eva usadili, nazvali Raj (podobne ako pomenovali mezopotámske rieky podľa rajských riek), alebo výrok „východne od Edenu – na východ od Edenu“ hovorí nie o svetovej strane, ale o exite z Edenu. Čiže o mieste, kde Adam s Evou raj opustili a vynorili sa v našom časopriestore.

Kain po strašnom čine opustil rodičov a založil si vlastnú rodinu. Oženil sa s nejakou ženou a mal s ňou syna, ktorému dal meno Henoch – Zasvätený. Kain postavil mesto a pomenoval ho po svojom synovi Henoch. Aj tu sa môžeme presvedčiť, že na Zemi žilo mnoho ľudí – pre koho by Kain staval mesto? Pre svoju rodinu? Musel by stavať veľmi dlho, aby vystaval mesto, ak by to robil sám. Pravdepodobnejší scenár je ten, že Kain sa stal mocným mužom – možno vladárom a jemu podriadení ľudia vystavali mesto, kde si ustanovili svoje zákony a pravidlá.

 

V Kainovom rodokmeni nachádzame mnoho výnimočných ľudí:

  • Jabal; ten bol otcom tých, ktorí bývajú v stanoch a pasú stádo

  • Júbal; ten bol otcom všetkých, ktorí hrajú na harfu a pískajú na píšťalu

  • Tubalkain, kováč, otec to všetkých, ktorí pracujú z medi a zo železa

- ale aj vraha, ktorý sa dokonca odvolával na Kaina:

  • Lámech povedal svojim ženám, Ade a Cille: Počujte môj hlas, ženy Lámechove! Ušami pozorujte moju reč! Lebo som zabil muža pre svoju ranu a mládenca pre svoju modrinu. Lebo vraj sedem ráz má byť pomstený Kain, ale pre Lámecha bude pomstené sedemdesiatsedem ráz!“

 

Kainov rod končí týmto vymenovaním jeho potomkov. Splynul s obyvateľmi krajiny a viac sa k nemu Biblia nevracia. Pokračovaním Adamovho rodu sa stal Set, tretí Adamov syn.