Je možné poznať Boha?

Keď sa podarilo prvému človeku v našich dejinách odlepiť od povrchu planéty a dostať sa do takej výšky, ktorú môžeme s trochou nadsádzky nazvať vesmír, po svojom návrate na zem údajne povedal:

 „Boh neexistuje, nevidel som ho!

Bol to Gagarin, prvý sovietsky kozmonaut. Tento jeho argument o neexistencii Boha je dnes veľmi prostoduchý – až na hranici humoru. Ale argumenty podobného charakteru nájdeme všade, kde sa ľudia snažia dokázať, že Boh neexistuje.

Otázka, či je vôbec v našich silách, schopnostiach a možnostiach dokázať existenciu alebo neexistenciu Boha. Ako by napríklad mravce mohli dokázať existenciu človeka?

Nedokážu nás vidieť v celej našej výške, môžu vnímať len len náš dopad na ich svet.

Ako by prebiehala ich diskusia o existencii človeka:

- Neexistuje nič také, ako človek. Kto ho videl? Kto sa s ním stretol? Kto sa s ním rozprával,

- Človeka nemôžeme vidieť. On je nedosiahnuteľný, mocný, je nad naše pochopenie!

- A sú nejaké dôkazy o jeho existencii?

Mravec prorok je vizionár a pokúša sa dať odpovede na tieto otázky:

- Človek udržuje náš trávnik, necháva nám jedlo na našom chodníčku, počujeme dunenie jeho chodidiel!

Ale skeptici sa nedajú:

- To nie sú dôkazy, ale prirodzené javy, ktoré sa dejú celé generácie, odkedy len prišli naši predkovia na toto miesto.

Mravec prorok má stále argumenty:

- Keby chcel, môže nás zničiť!

Ale mravce sa nedali presvedčiť:

- Zničí nás silný dážď; vtáci nám môžu rozhrabať náš domov, ale nikdy sme nezažili, aby človek niečo urobil!

 

Žiadny mravec nijako nemôže dokázať, že človek existuje. Nevidí nás, nevníma nás, nedokáže správne vyhodnotiť naše konanie.

 

Ako môže človek poznať Boha? Je vôbec nejaká šanca dozvedieť sa o Ňom niečo? Je to možné len v jedinom prípade: ak to chce On sám.

Odkiaľ sú hviezdy, planéty, samotný časopriestor? Vraj z veľkého tresku. Odkiaľ sa objavil veľký tresk? No ….... Nejaké vysvetlenie sa snáď nájde.

Sme ako tie mravce. Nie sme schopní vidieť Boha v tom, čo koná a čo doteraz vykonal.

Ale našťastie pre človeka: Boh má záujem o to, aby sme Ho poznali. Nestvoril ľudí preto, aby nás nechal napospas náhodám. Stvoril nás preto, aby sme boli s Ním v blízkom vzťahu. Stvoril nás z lásky a chce byť s nami stále v kontakte tak, ako my s našimi deťmi. Aby sme o Ňom vedeli, rozpráva sa s nami. V minulosti k tomu používal ľudí, ktorí mali ochotu stať sa Jeho hovorcami. Nazývame ich proroci, vidiaci, poslovia ….

Potom prišiel čas a Boh našiel spôsob, ako sa dostať do nášho mraveniska: stal sa „mravcom“, aby sme Ho mohli spoznať osobne. Narodil sa ako človek Ježiš z Nazaretu. Stal sa súčasťou nášho ľudského sveta: žil medzi nami, používal ľudské nástroje, obliekal sa ako človek, jedol a pil ako človek – ale jeho vedomie bolo napojené na Večnú existenciu. Aj keď mal podobu človeka, bol to On, ktorý stvoril náš svet, stvoril ľudí, prírodu …..

Boh sa stal človekom, aby sme Ho mohli poznať, rozprávať sa s Ním a vytvoriť si s Ním vzťah.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Štítky

 1. dlhý život
 2. ohnivý kruh
 3. zemetrasenie
 4. tsunami
 5. paranormálne schopnosti
 6. odpustenie
 7. vina
 8. najrozšírenejšie symboly
 9. Horovo oko
 10. svastika
 11. ankh
 12. Yin Yang
 13. emócie a bolesť
 14. emócie
 15. šťastie
 16. lepší život
 17. nedostatok lásky
 18. sopky
 19. podzemné sály
 20. dávna história
 21. nadprirodzené schopnosti
 22. sfinga
 23. sedem
 24. šťastné číslo
 25. magické číslo
 26. Ježiš Kristus
 27. posledný Adam
 28. viera
 29. systémy viery
 30. vojna
 31. svetová vojna
 32. tretia svetová
 33. odpúšťanie
 34. staroveké civilizácie
 35. ukrižovanie
 36. podzemné tunely
 37. sex
 38. sexuálny styk
 39. duch človeka
 40. Káhirský kalendár
 41. svetová potopa
 42. Syn človeka
 43. Mesiáš
 44. Spasiteľ
 45. Sodoma
 46. Európania
 47. podzemné mestá
 48. zmysel života
 49. cestovanie v čase
 50. mytológia
 51. smrť
 52. mikročipy
 53. bolesť
 54. návrat Mesiáša
 55. obri
 56. Mohendžodáro
 57. satanizmus
 58. Svätý Duch
 59. anjel
 60. Michael
 61. Gabriel
 62. mená anjelov
 63. démoni
 64. zlozvyky
 65. starosti
 66. starať sa
 67. Eden
 68. čisté a nečisté zvieratá
 69. pozorovateľ
 70. Gándhí
 71. manželstvo
 72. história ľudstva
 73. alternatívna história
 74. znovuzrodenie
 75. nefilim
 76. život v nebi
 77. globálne otepľovanie
 78. Existencia Boha
 79. pôvod človeka
 80. hriech
 81. stvorenie Adama
 82. duša
 83. zmena klímy
 84. ego
 85. nebo
 86. satan
 87. umieranie
 88. klinická smrť
 89. Kain
 90. bohovia
 91. Mezopotámia
 92. Babylonia
 93. stvorenie
 94. Adam
 95. raj
 96. staroveké kultúry
 97. Noach
 98. život po smrti
 99. podstata človeka
 100. India
 101. Grécko
 102. had
 103. drak
 104. meno Boha
 105. Elohim
 106. JHVH
 107. Mesiac
 108. pôvod európanov
 109. Abrahám
 110. peklo
 111. druhá smrť
 112. Sumer
 113. anunnaki
 114. pyramída
 115. Pua-bi
 116. Meskalamdug
 117. Vyvolený národ
 118. Charan
 119. Charan v Mezopotámii
 120. Abram
 121. odkaz
 122. Mayovia
 123. Melchisedech
 124. Sára
 125. obetovanie Izáka
 126. zmluva
 127. generácia narcistov a egomanov
 128. šišinka
 129. epifýza
 130. mimozemšťania
 131. DNA
 132. meditácia
 133. realita
 134. mohendžo-daro
 135. harappa
 136. Egypt
 137. Rh faktor
 138. Boh
 139. potopa
 140. vedomie
 141. Cham
 142. Jafet
 143. Noachove deti
 144. dlhovekosť
 145. Babylonská veža
 146. pyramídy
 147. Ur
 148. láska
 149. reinkarnácia
 150. Achnaton
TOPlist