Je možné poznať Boha?

Keď sa podarilo prvému človeku v našich dejinách odlepiť od povrchu planéty a dostať sa do takej výšky, ktorú môžeme s trochou nadsádzky nazvať vesmír, po svojom návrate na zem údajne povedal:

 „Boh neexistuje, nevidel som ho!

Bol to Gagarin, prvý sovietsky kozmonaut. Tento jeho argument o neexistencii Boha je dnes veľmi prostoduchý – až na hranici humoru. Ale argumenty podobného charakteru nájdeme všade, kde sa ľudia snažia dokázať, že Boh neexistuje.

Otázka, či je vôbec v našich silách, schopnostiach a možnostiach dokázať existenciu alebo neexistenciu Boha. Ako by napríklad mravce mohli dokázať existenciu človeka?

Nedokážu nás vidieť v celej našej výške, môžu vnímať len len náš dopad na ich svet.

Ako by prebiehala ich diskusia o existencii človeka:

- Neexistuje nič také, ako človek. Kto ho videl? Kto sa s ním stretol? Kto sa s ním rozprával,

- Človeka nemôžeme vidieť. On je nedosiahnuteľný, mocný, je nad naše pochopenie!

- A sú nejaké dôkazy o jeho existencii?

Mravec prorok je vizionár a pokúša sa dať odpovede na tieto otázky:

- Človek udržuje náš trávnik, necháva nám jedlo na našom chodníčku, počujeme dunenie jeho chodidiel!

Ale skeptici sa nedajú:

- To nie sú dôkazy, ale prirodzené javy, ktoré sa dejú celé generácie, odkedy len prišli naši predkovia na toto miesto.

Mravec prorok má stále argumenty:

- Keby chcel, môže nás zničiť!

Ale mravce sa nedali presvedčiť:

- Zničí nás silný dážď; vtáci nám môžu rozhrabať náš domov, ale nikdy sme nezažili, aby človek niečo urobil!

 

Žiadny mravec nijako nemôže dokázať, že človek existuje. Nevidí nás, nevníma nás, nedokáže správne vyhodnotiť naše konanie.

 

Ako môže človek poznať Boha? Je vôbec nejaká šanca dozvedieť sa o Ňom niečo? Je to možné len v jedinom prípade: ak to chce On sám.

Odkiaľ sú hviezdy, planéty, samotný časopriestor? Vraj z veľkého tresku. Odkiaľ sa objavil veľký tresk? No ….... Nejaké vysvetlenie sa snáď nájde.

Sme ako tie mravce. Nie sme schopní vidieť Boha v tom, čo koná a čo doteraz vykonal.

Ale našťastie pre človeka: Boh má záujem o to, aby sme Ho poznali. Nestvoril ľudí preto, aby nás nechal napospas náhodám. Stvoril nás preto, aby sme boli s Ním v blízkom vzťahu. Stvoril nás z lásky a chce byť s nami stále v kontakte tak, ako my s našimi deťmi. Aby sme o Ňom vedeli, rozpráva sa s nami. V minulosti k tomu používal ľudí, ktorí mali ochotu stať sa Jeho hovorcami. Nazývame ich proroci, vidiaci, poslovia ….

Potom prišiel čas a Boh našiel spôsob, ako sa dostať do nášho mraveniska: stal sa „mravcom“, aby sme Ho mohli spoznať osobne. Narodil sa ako človek Ježiš z Nazaretu. Stal sa súčasťou nášho ľudského sveta: žil medzi nami, používal ľudské nástroje, obliekal sa ako človek, jedol a pil ako človek – ale jeho vedomie bolo napojené na Večnú existenciu. Aj keď mal podobu človeka, bol to On, ktorý stvoril náš svet, stvoril ľudí, prírodu …..

Boh sa stal človekom, aby sme Ho mohli poznať, rozprávať sa s Ním a vytvoriť si s Ním vzťah.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Štítky

 1. mimozemšťania
 2. podzemné sály
 3. sopky
 4. ohnivý kruh
 5. zemetrasenie
 6. tsunami
 7. paranormálne schopnosti
 8. odpustenie
 9. vina
 10. najrozšírenejšie symboly
 11. Horovo oko
 12. svastika
 13. ankh
 14. Yin Yang
 15. emócie a bolesť
 16. emócie
 17. šťastie
 18. dávna história
 19. podzemné tunely
 20. ukrižovanie
 21. Achnaton
 22. dlhý život
 23. nadprirodzené schopnosti
 24. sfinga
 25. sedem
 26. šťastné číslo
 27. magické číslo
 28. Ježiš Kristus
 29. posledný Adam
 30. viera
 31. systémy viery
 32. vojna
 33. svetová vojna
 34. tretia svetová
 35. odpúšťanie
 36. staroveké civilizácie
 37. lepší život
 38. nedostatok lásky
 39. sex
 40. satanizmus
 41. Mohendžodáro
 42. Káhirský kalendár
 43. svetová potopa
 44. Syn človeka
 45. Mesiáš
 46. Spasiteľ
 47. Sodoma
 48. Európania
 49. podzemné mestá
 50. zmysel života
 51. cestovanie v čase
 52. mytológia
 53. smrť
 54. mikročipy
 55. bolesť
 56. Svätý Duch
 57. znovuzrodenie
 58. alternatívna história
 59. sexuálny styk
 60. duch človeka
 61. anjel
 62. Michael
 63. Gabriel
 64. mená anjelov
 65. démoni
 66. zlozvyky
 67. starosti
 68. starať sa
 69. Eden
 70. čisté a nečisté zvieratá
 71. pozorovateľ
 72. Gándhí
 73. manželstvo
 74. história ľudstva
 75. návrat Mesiáša
 76. život v nebi
 77. globálne otepľovanie
 78. Existencia Boha
 79. pôvod človeka
 80. hriech
 81. obsah Biblie
 82. stvorenie človeka
 83. stvorenie Adama
 84. duša
 85. zmena klímy
 86. nebo
 87. pád človeka
 88. satan
 89. umieranie
 90. Kain
 91. bohovia
 92. Mezopotámia
 93. stvorenie
 94. Adam
 95. raj
 96. staroveké kultúry
 97. Noach
 98. život po smrti
 99. podstata človeka
 100. India
 101. Grécko
 102. had
 103. drak
 104. meno Boha
 105. Elohim
 106. JHVH
 107. Mesiac
 108. pôvod európanov
 109. Abrahám
 110. peklo
 111. druhá smrť
 112. Babylonia
 113. Sumer
 114. anunnaki
 115. DNA
 116. Šubad
 117. Pua-bi
 118. Meskalamdug
 119. Vyvolený národ
 120. Charan
 121. Charan v Mezopotámii
 122. Abram
 123. odkaz
 124. Mayovia
 125. Melchisedech
 126. Sára
 127. obetovanie Izáka
 128. zmluva
 129. generácia narcistov a egomanov
 130. šišinka
 131. meditácia
 132. realita
 133. reinkarnácia
 134. pyramída
 135. mohendžo-daro
 136. harappa
 137. Egypt
 138. Rh faktor
 139. Boh
 140. potopa
 141. vedomie
 142. Cham
 143. Jafet
 144. Noachove deti
 145. dlhovekosť
 146. Babylonská veža
 147. pyramídy
 148. Ur
 149. láska
 150. epifýza
TOPlist