Je možné poznať Boha?

Keď sa podarilo prvému človeku v našich dejinách odlepiť od povrchu planéty a dostať sa do takej výšky, ktorú môžeme s trochou nadsádzky nazvať vesmír, po svojom návrate na zem údajne povedal:

 „Boh neexistuje, nevidel som ho!

Bol to Gagarin, prvý sovietsky kozmonaut. Tento jeho argument o neexistencii Boha je dnes veľmi prostoduchý – až na hranici humoru. Ale argumenty podobného charakteru nájdeme všade, kde sa ľudia snažia dokázať, že Boh neexistuje.

Otázka, či je vôbec v našich silách, schopnostiach a možnostiach dokázať existenciu alebo neexistenciu Boha. Ako by napríklad mravce mohli dokázať existenciu človeka?

Nedokážu nás vidieť v celej našej výške, môžu vnímať len len náš dopad na ich svet.

Ako by prebiehala ich diskusia o existencii človeka:

- Neexistuje nič také, ako človek. Kto ho videl? Kto sa s ním stretol? Kto sa s ním rozprával,

- Človeka nemôžeme vidieť. On je nedosiahnuteľný, mocný, je nad naše pochopenie!

- A sú nejaké dôkazy o jeho existencii?

Mravec prorok je vizionár a pokúša sa dať odpovede na tieto otázky:

- Človek udržuje náš trávnik, necháva nám jedlo na našom chodníčku, počujeme dunenie jeho chodidiel!

Ale skeptici sa nedajú:

- To nie sú dôkazy, ale prirodzené javy, ktoré sa dejú celé generácie, odkedy len prišli naši predkovia na toto miesto.

Mravec prorok má stále argumenty:

- Keby chcel, môže nás zničiť!

Ale mravce sa nedali presvedčiť:

- Zničí nás silný dážď; vtáci nám môžu rozhrabať náš domov, ale nikdy sme nezažili, aby človek niečo urobil!

 

Žiadny mravec nijako nemôže dokázať, že človek existuje. Nevidí nás, nevníma nás, nedokáže správne vyhodnotiť naše konanie.

 

Ako môže človek poznať Boha? Je vôbec nejaká šanca dozvedieť sa o Ňom niečo? Je to možné len v jedinom prípade: ak to chce On sám.

Odkiaľ sú hviezdy, planéty, samotný časopriestor? Vraj z veľkého tresku. Odkiaľ sa objavil veľký tresk? No ….... Nejaké vysvetlenie sa snáď nájde.

Sme ako tie mravce. Nie sme schopní vidieť Boha v tom, čo koná a čo doteraz vykonal.

Ale našťastie pre človeka: Boh má záujem o to, aby sme Ho poznali. Nestvoril ľudí preto, aby nás nechal napospas náhodám. Stvoril nás preto, aby sme boli s Ním v blízkom vzťahu. Stvoril nás z lásky a chce byť s nami stále v kontakte tak, ako my s našimi deťmi. Aby sme o Ňom vedeli, rozpráva sa s nami. V minulosti k tomu používal ľudí, ktorí mali ochotu stať sa Jeho hovorcami. Nazývame ich proroci, vidiaci, poslovia ….

Potom prišiel čas a Boh našiel spôsob, ako sa dostať do nášho mraveniska: stal sa „mravcom“, aby sme Ho mohli spoznať osobne. Narodil sa ako človek Ježiš z Nazaretu. Stal sa súčasťou nášho ľudského sveta: žil medzi nami, používal ľudské nástroje, obliekal sa ako človek, jedol a pil ako človek – ale jeho vedomie bolo napojené na Večnú existenciu. Aj keď mal podobu človeka, bol to On, ktorý stvoril náš svet, stvoril ľudí, prírodu …..

Boh sa stal človekom, aby sme Ho mohli poznať, rozprávať sa s Ním a vytvoriť si s Ním vzťah.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Štítky

 1. epifýza
 2. dávna história
 3. podzemné sály
 4. sopky
 5. ohnivý kruh
 6. zemetrasenie
 7. tsunami
 8. paranormálne schopnosti
 9. odpustenie
 10. vina
 11. najrozšírenejšie symboly
 12. Horovo oko
 13. svastika
 14. ankh
 15. Yin Yang
 16. emócie a bolesť
 17. emócie
 18. podzemné tunely
 19. ukrižovanie
 20. staroveké civilizácie
 21. mimozemšťania
 22. Achnaton
 23. dlhý život
 24. nadprirodzené schopnosti
 25. sfinga
 26. sedem
 27. šťastné číslo
 28. magické číslo
 29. Ježiš Kristus
 30. posledný Adam
 31. viera
 32. systémy viery
 33. vojna
 34. svetová vojna
 35. tretia svetová
 36. odpúšťanie
 37. šťastie
 38. lepší život
 39. nedostatok lásky
 40. Svätý Duch
 41. satanizmus
 42. Mohendžodáro
 43. Káhirský kalendár
 44. svetová potopa
 45. Syn človeka
 46. Mesiáš
 47. Spasiteľ
 48. Sodoma
 49. Európania
 50. podzemné mestá
 51. zmysel života
 52. cestovanie v čase
 53. mytológia
 54. smrť
 55. mikročipy
 56. znovuzrodenie
 57. alternatívna história
 58. história ľudstva
 59. sex
 60. sexuálny styk
 61. duch človeka
 62. anjel
 63. Michael
 64. Gabriel
 65. mená anjelov
 66. démoni
 67. zlozvyky
 68. starosti
 69. starať sa
 70. Eden
 71. čisté a nečisté zvieratá
 72. pozorovateľ
 73. Gándhí
 74. manželstvo
 75. bolesť
 76. život v nebi
 77. globálne otepľovanie
 78. Existencia Boha
 79. pôvod človeka
 80. hriech
 81. obsah Biblie
 82. stvorenie človeka
 83. stvorenie Adama
 84. duša
 85. zmena klímy
 86. nebo
 87. pád človeka
 88. satan
 89. umieranie
 90. Kain
 91. bohovia
 92. Mezopotámia
 93. stvorenie
 94. Adam
 95. raj
 96. staroveké kultúry
 97. Noach
 98. život po smrti
 99. podstata človeka
 100. India
 101. Grécko
 102. had
 103. drak
 104. meno Boha
 105. Elohim
 106. JHVH
 107. Mesiac
 108. pôvod európanov
 109. Abrahám
 110. peklo
 111. druhá smrť
 112. Babylonia
 113. Sumer
 114. anunnaki
 115. DNA
 116. Ur Chaldejcov
 117. Šubad
 118. Pua-bi
 119. Meskalamdug
 120. Vyvolený národ
 121. Charan
 122. Charan v Mezopotámii
 123. Abram
 124. odkaz
 125. Mayovia
 126. Melchisedech
 127. Sára
 128. obetovanie Izáka
 129. zmluva
 130. generácia narcistov a egomanov
 131. meditácia
 132. realita
 133. reinkarnácia
 134. pyramída
 135. mohendžo-daro
 136. harappa
 137. Egypt
 138. Rh faktor
 139. Boh
 140. potopa
 141. vedomie
 142. Cham
 143. Jafet
 144. Noachove deti
 145. dlhovekosť
 146. Babylonská veža
 147. pyramídy
 148. Ur
 149. láska
 150. šišinka
TOPlist