Na Zemi žijú podľa tohto dva druhy ľudí - Adamovi potomkovia a pôvodní pozemšťania?

05.08.2018 17:33

Adam a Eva prišli na Zem cca pred 6000 rokmi, čo sa dá spätne vypočítať z rodokmeňov. Ale nepopierateľné artefakty dokazujú to, že Zem je rozhodne staršia ako 6000 rokov. Vek Zeme podľa dnešných vedomostí je okolo 4,5 miliardy rokov. Toto číslo geológovia získali stanovením veku najstaršieho minerálu nájdeného na Zemi – zirkónu z Jack Hill–u v Austrálii. Rádiometrickým datovaním bol jeho vek stanovený na 4,4 miliardy rokov ±8 miliónov. Tomuto veku odpovedá aj vek slnečnej sústavy získaný z porovnania masy a svietivosti Slnka s inými hviezdami. Takisto to korešponduje s vekom meteoritov, ktoré vznikli súčasne so vznikom slnečnej sústavy.

Ale nejde len o vek našej planéty, ale aj o to, že v dávnej minulosti – pred omnoho viac ako je 6000 rokov - tu žili ľudia. Nachádzame po nich ich zostatky, veci, ktoré vyrobili, ich sídliská. Čiže: je tu obrovský rozpor:

  • ak Adam má byť prvým človekom, kto sú tí, ktorých kostry nachádzame všade na Zemi a sú staršie ako 6000 rokov?
  • ak Adam je na Zemi dlhšie ako je 6000 rokov, potom v Biblii sa nepíše pravda o jeho potomkoch a teda ani o predkoch Ježiša Krista.

Ak je tu Zem so svojou históriou, ktorá siaha miliardy rokov dozadu a Adam, ktorého rodokmeň siaha 6000 rokov dozadu, potom jediné logické vysvetlenie tohto rébusu je to, že Adam prišiel na Zem, ktorá už v tom čase bola zaľudnená pôvodnými pozemšťanmi.

Veľký vek Zeme potvrdzuje aj Biblia. V 2.kapitole Genesis je napísané, že Boh siedmeho dňa dovŕšil stvoriteľské dielo, požehnal siedmy deň a odpočinul a  vzápätí čítame: „A ešte nebolo nijakého chrastia poľného na zemi, ani ešte nebola narástla nijaká poľná bylina, lebo JHVH (prekladané ako Hospodin, Pán, Boh) nebol dal, aby pršalo na zem, ani nebolo človeka, aby obrábal zem. A para vystupovala zo zeme a zvlažovala celú tvár zeme.“ Písmo opisuje to, čo hovoria geológovia: Zem postupne chladla a tento proces trval milióny rokov.

Geologické veky sú nepopierateľným faktom. Ale faktom je aj to, že Adam je na Zemi cca 6000 rokov. Ide o človeka, ktorého stvoril JHVH, vychovával ho v raji, ktorý svojho Stvoriteľa zradil a kvôli ktorému prišiel na Zem Boží Syn. Nejde o ľudstvo všeobecne, ale o jednu veľmi konkrétnu rodinu, ktorá má svoj presný rodokmeň siahajúci až k Mesiášovi.

 

Odkedy žijú ľudia na Zemi?