Prečo používate pre Boha výraz JHVH – ste jehovisti?

05.08.2018 18:01

Každý národ má svoje slovo na vyjadrenie Najvyššej bytosti. Slováci používajú slovo Boh, Česi Bůh, Rusi Bog, Maďari Isten, Nemci Gott, Francúzi Dieu (toto označenie Najvyššej bytosti pochádza z mena Dia – Zeus, kde pôvodný tvar bol Dzieus), Angličania God . . .

Ktoré slovo je to pravé? Ide vždy o snahu pomenovať Toho, ktorý je zdrojom existencie všetkého. JHVH je skratkou výrazu „Ten, ktorý existuje“. Nie je to meno, je to ľudské označenie pre Toho, z koho pochádzame všetci a všetko. On je zdrojom a príčinou bytia. Skratka JHVH sa do slovenskej a českej Biblie prekladá ako Hospodin, Boh, Pán . . . ale ani jeden výraz z týchto Ho nevystihuje, pretože On je pre všetko stvorené nevystihnuteľný. Ale najpresnejší výraz pre túto večnú existenciu je JHVH – Ten, ktorý existuje večne, bez začiatku a konca.