socha určená na náboženské oslavy sumerského božstva z roku cca 3 000 pnl. v Tell Asmos, sumerskom provinčnom meste

socha určená na náboženské oslavy sumerského božstva z roku cca 3 000 pnl. v Tell Asmos, sumerskom provinčnom meste