Zahynulo všetko živé, alebo sa zachránili aj iní ľudia okrem Noacha?

22.08.2017 19:20

Toto je ďalšia otázka, ktorá delí ľudí na dva tábory. Jedna skupina hovorí, že Biblia jasne popisuje, že zahynulo všetko živé pod nebom, druhá skupina bagatelizuje potopu a lokalizuje ju len na oblasť Mezopotámie. Aká je asi pravda?

Biblia píše:

"A tak zomrelo každé telo, ktoré sa hýbe na zemi: z vtáctva, z hoviad, z poľných zvierat, zo všetkého hmyzu, ktorý sa hemží na zemi, i každý človek. 22 Všetko, čo malo dych ducha života vo svojich nozdrách zo všetkého, čo žilo na suchu, zomrelo. 23 A tak vyhladil Bôh každú bytosť, ktorá bola na tvári zeme, od človeka až do hoväda, až do plazu a do nebeského vtáka; všetko bolo vyhladené zo zeme, a zostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. " - Genezis 7.kapitola

Viackrát sa tu opakuje zmienka o tom, že Boh vyhladil všetko živé na zemi. Slovo, ktoré je tu použité v hebrejskom texte pre zem je ha-erec. Toto slovo označuje zem, Zem, krajinu, územie, oblasť a významovo podobné vyjadrenia. 

Na druhej strane faktom je, že existenciu potopy ako obrovskej katastrofy si tradujú aj národy na americkom kontinente. To by znamenalo, že potopu prežili aj iní ľudia, ktorí sa zachránili na americkej pevnine, alebo druhá možnosť: Noachovi potomkovia doplávali nejakým spôsobom na americkú pevninu a usídlili sa tam a zaľudnili Severnú, Južnú aj Strednú Ameriku. Okrem toho by museli zaľudniť celú Afriku, Austráliu, Indonéziu, Áziu, Európu a samozrejme oblasť Blízkeho Východu. O Noachovi a jeho potomkoch však čítame veľmi jednoznačne, v ktorých oblastiach sa usadili. Noachovi synovia Šem, Cham a Jafet sa rozptýlili po potope do rôznych zemí: okolo roku 2350 p.n.l. sa Šemovi potomkovia usadili v oblasti Mezopotámie, Chamovi potomkovia v severnej Afrike a Jafetovi potomkovia v južnej Európe. Ak by všetci dnešní ľudia mali pchádzať od týchto troch synov Noacha, potom narážame na také nezrovnalosti v histórii ako

  •  existencia rás;
  •  v časoch kráľa Dávida žili ešte potomkovia obrov, o ktorých sa zmieňuje Biblia v dobách pred potopou. Odkiaľ sa vzali obrovia v časoch Dávida, ak sa všetko živé okrem Noachovej rodiny utopilo? Že by mal Noach v rodine DNA obrov?
  •  Nimrod bol vnuk Cháma a teda pravnuk Noacha a narodil sa okolo roku 2300 p.n.l. - čo je 50 rokov po potope. Zachovali sa zmienky o tom, že Nimrod založil a vybudoval mestá Babylon, Erech, Akkad, Kalne a Ninive - všetko veľké mestá. S kým ich staval? Aj keď ich začal budovať už ako dospelý - možno 100-ročný, nemohlo byť na Zemi toľko Noachových detí, aby postavili niekoľko veľkomiest s palácmi, chrámami, vybudovali závlahové systémy, cesty .... - také niečo by nedokázali ani Adamiti;
  •  vznik veľkých ríš v latinskej a južnej Amerike
  •  osídlenie Austrálie čiernou rasou
  •  zaľudnenie Afriky ....

A ešte musíme brať do úvahy aj to, že po potope sa vek Adamitov skracoval. Nežili už tak dlho, ako ich predkovia a tým pádom ani nemali toľko potomstva, ako by mohli mať, keby boli dlhovekí. 

 

Východisko?

Buď sa v budúcnosti objavia nové fakty, ktoré objasnia tieto nezrovnalosti, alebo musíme brať do úvahy možnosť, že v potope zahynuli Adamiti a zanikli tie kultúry, ktoré mali Adamiti pod svojou správou. Napokon je napísané, že Boh dbá o to, aby nezahynul spravodlivý s bezbožným spolu. Aj keď zem pred potopou bola skazená, museli existovať také územia, kam Adamove deti neprenikli a nepriniesli svoju skazenosť. A určite žili ľudia, ktorí nesúhlasili s tým, ako Adamiti šafárili na Zemi. Zahubil by Boh aj takýchto ľudí?