Ako sa zmestili všetky tie zvieratá na loď a ako v nej mohli rok prežiť?

22.08.2017 19:21

Aj keď archa záchrany bola obrovská, ťažko mohla byť domovom všetkých suchozemských živočíšnych druhov, ktoré by bolo nevyhnutné zachrániť. Na Zemi žije niekoľko miliónov druhov živočíchov a rastlín. Nie všetky sú už zaradené a pomenované alebo dokonca známe, ale iba počet známych je nasledovný: 

  • cicavce: 4.300 druhov, 
  • vtáky: 9.800 druhov, 
  • plazy: 6.500 druhov, 
  • obojživelníky: 4.000 druhov, 
  • hmyz: 800.000 druhov, 
  • vírusy: 5.000 druhov, 
  • baktérie 4.760 druhov. 

Všetky tieto živočíchy (nemenovali sme ešte všetky) by až na pár ojedinelých prípadov pri globálnej potope vyhynuli. Bez hmyzu, ktorý nebudeme počítať, je to viac ako 34.000 určených druhov zvierat, čo ale nie je ani 10% z ich skutočného počtu. Mali by sme teda hovoriť približne o 390.000 druhoch živočíchov! Len samotného hmyzu sa odhaduje na 10.000.000 druhov, ale pre ich nie veľké rozmery ich počítať nebudeme, aj keď pri takomto počte by "vysali z krvi" celú archu. Nepočítame tu ani ryby a sladkovodné živočíchy, pre ktoré by zmiešanie slaných morí s ostatnou vodou znamenalo vyhynutie. Mnohé živočíchy sú viazané aj na špecifické životné podmienky, ktoré Noachova archa nemohla spĺňať. Ak budeme počítať u každého druhu s jedným alebo siedmimi pármi zvierat, bude toto číslo ešte ďaleko väčšie a je nemožné, aby sa takýto počet živočíchov zmestil do archy.

Tento fakt znovu skôr napovedá tomu, že Noach zachránil živočíchov z jednej oblasti, nie z celej planéty. Pokiaľ by mal vo svojej arche aj také klokany, vtákopysky a ďalšie "čudnosti", ktoré žijú v Austrálii, bolo by pravdepodobné, že tieto živočíchy by v dnešnej dobe nežili len na jednom kontinente, ale aj inde - hlavne v oblasti Mezopotámie, kde sa Noachovci usadili.

Noach nemohol do svojej lode nahnať všetky zvieratá, na to nemal kapacitu. Z toho ale vyplýva, že potopu prežili aj ine zvieratá, čo znamená, že túto možnosť mali aj iní ľudia okrem Noacha.

Ďalším problémom je potrava. 

V arche bolo osem ľudí. Potopa trvala cca 1 rok. Potrava pre osem ľudí na rok je dosť veľa jedla. A to museli mať také potraviny, ktoré sa nekazili. Ale potrava pre tak obrovské množstvo zvierat e už veľký problém. Dravci potrebujú mäso, bylinožravci seno. Krmivo na viac ako rok by iba pri 10 násobku hmotnosti zvierat zabralo obrovský priestor. Aby sa rozumelo, 1m3 vody má 1000kg. Ale napríklad 1m3 sena iba 60-70kg (stlačeného sena, u sypaného je to iba 50-60kg/m3). Otázne ešte je, ako v takom veľkom vlhku, ktoré by bolo na Noemovej arche, krmivo vydržalo. Okrem toho krmivo mnohých druhov zvierat sa dlhodobo skladovať nedá. 

Ďalšie problémy:

Ako Noach stihol kŕmiť také obrovské množstvo zvierat takých rozličných druhov a potrieb? Ako vôbec vedel, čo ktoré žerie? Ako to zvládal denne počas viac ako roku, a to dokonca potme? Kam sa podeli výkaly toľkých zvierat a ich moč? Ako by prežili v takých tesných pomeroch bez pohybu, v úplnej tme, v zápachu a teple zle vetraných priestorov, kde by sa len tak množili choroby? Rovnako treba rátať aj z niekoľkými tonami vody, ktorú by zvieratá denne vydýchali a ktorá by sa pri 100% vlhkosti vzduchu počas 40 dňových dažďov, ako aj pri následnom vyparovaní všade sa rozprestierajúcich vôd, nemala ako vyvetrať. 

Sú názory, že počas plavby zvieratá na arche boli v akejsi hybernácii. Ale určite nemohli byť rok bez vyprázdňovania a bez následného čistenia. 

 

Otázok je veľa. Je pravdepodobnejšie predstaviť si, že zvierat na arche bol obmedzený počet a nebola zastúpená celá pozemská fauna. Tým sa znova dostávame k hypotéze, že bola zničená tá časť povrchu Zeme, ktorá bola pod vládou Adamových potomkov. Je veľmi pravdepodobné, že pri zemetraseniach, ktoré pri takej kataklyzme boli, sa prevalili vlny cunami po celom povrchu planéty a zmietli do oceánov obrovské množstvo ľudí, zvierat aj vegetácie. A presne toto si tradujú národy po celom svete.