Čo hovorí o potope Biblia?

„Hospodin (JHVH) videl, že ľudská (ha-Adam) zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Hospodin (JHVH) oľutoval, že utvoril človeka (ha-Adam) na zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin (JHVH) povedal: Človeka (ha-Adam), ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme; počnúc človekom (adam) až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril.“ (Ekumenický preklad, kap.6, 5-7)

V zátvorke sú uvedené výrazy, ktoré sú použité v hebrejskej Biblii. Hospodin = JHVH, ale výraz „človek“ je v Písme použitý pre dva rôzne výrazy:

  • človek = ha-Adam – čiže ide o konkrétneho človeka: toho Adama

  • človek = adam – všeobecne humanoid.

Týchto pár riadkov prináša veľa informácií:

Keď sa v Biblii v prvej kapitole Genesis píše o stvorení ľudí, stvoriteľom/mi je/sú Elohim. Ale v druhej kapitole Genesis je správa o stvorení jedného človeka – Adama (v pôvodnom texte je to ha-Adam = ten Adam), ktorého stvoril Hospodin = JHVH. Čo – alebo koho videl Hospodin na (dá sa preložiť aj: v, s) zemi?

Adamiti spľundrovali planétu. Všetko ich úsilie bolo zamerané na to, aby boli ešte mocnejší, silnejší, aby ovládli väčšie územie, mali viac ľudských zdrojov.... Pri tomto svojom snažení nebrali ohľad na prírodné prostredie, na ľudí ani na seba navzájom.

Boh – JHVH pozoroval činnosť svojich vzbúrených detí a keď videl, čoho sú schopní, vedel, že musí zasiahnuť. JHVH ľutoval, že stvoril Adama! Aké zlé musí byť dieťa, aby rodičia ľutovali, že sa narodil? Otec Stvoriteľ musel stopnúť aktivity svojich detí, aby zachránil život na planéte.

Určite mnohých napadne otázka, prečo boli vyhubené aj iné národy a aj zvieratá?

Odpoveď môžeme nájsť v našich nedávnych dejinách. Staršia generácia zažila nacizmus aj komunizmus. Ako je možné, že Hitler alebo Lenin, Stalin dokázali presvedčiť milióny ľudí o svojej pravde až do tej miery, že oklamaní ľudia boli ochotní položiť aj svoje životy za svojich vodcov?

Podobne to muselo byť aj pred potopou. Ľudia, ktorým vládli Adamovi potomkovia, prijali ich hodnoty, ich ciele a tým, že sa podriadili týmto vládcom, stali sa ich spolutvorcami systému, ktorý ničil zem. Neboli to obete, ale spolupracovníci. Tak, ako Hitler nemohol rozpútať vojnu bez podpory más, ani Adamiti by nemohli bez svojich verných nasledovateľov priviesť svet na pokraj zániku.

Chovatelia zvierat poznajú tento jav: ak stádo alebo kŕdeľ naberú zlé zvyky, nedá sa ich to odnaučiť. Každý ďalší jedinec, ktorý príde do takejto skupiny zvierat, preberie ich zlozvyky. Takéto stádo či kŕdeľ je nutné zlikvidovať.

Predpotopná civilizácia sa nedala zachrániť. Ľudia zašli príliš ďaleko a zrejme návrat už nebol možný.