Tu sú krátke pasáže z rôznych kníh, ktorých autori videli nebo. Aj napriek tomu, že ide o rôznych ľudí, opisy neba sa veľmi podobajú.

Ako to v nebi vyzerá