Oficiálna história ľudskej civilizácie je veľmi jednoduchá a priamočiara: človek, ktorý sa v priebehu dlhého času vyvinul z elementárnych častíc do dnešnej podoby, sa postupne naučil poľnohospodárstvu, remeslám a vytváral sídla: obce, mestá. Ale vďaka internetu a ľuďom, ktorí majú prístup k utajovaným informáciám  a uverejňujú ich zisťujeme, že dejiny našej civilizácie asi vyzerali inak, ako nám to oficiálna veda predkladá. Vo fotogalérii nájdete mnohé zaujímavé objavy, ktoré vyvracajú tvrdenia o priamočiarom vývoji.