Význam hebrejských mien

06.01.2017 14:47

MENÁ PRVÝCH 15 PREDSTAVITEĽOV GENERÁCIÍ ĽUDSTVA OD STVORENIA PO VZNIK BABYLONSKEJ VEŽE,

ICH VÝZNAM A PÔVODNÉ HEBREJSKÉ KORENE SLOV

 

ADAM אדם z „adamah“, čo znamená zem, pôda, hlina, prach, špeciálne červenej farby (súvisí to so slovom adom = červený)

 

CHAVAH חוּה tj. Eva, z „chayah“, čo znamená žijúci, živý. “ Adam nazval svoju ženu menom Eva (Život), lebo sa stala matkou všetkých žijúcich.“ Genesis 3:20

 

QAYIN קיןtj Kain, z „qanah“, čo znamená dostať, získať, nadobudnúť. „Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina a povedala: "Získala som človeka od Pána." Gen 4:1

 

HEVEL הבלtj Ábel, z „haval“, čo znamená vydýchnuť, márny, prázdny (zbytočný – napr. reč)

 

ŠET שׁת tj. Set, z „shatat“, znamená umiestniť, vsadiť, ustanoviť, nahradiť. “ Adam opäť poznal svoju ženu a ona porodila syna a dala mu meno Set, hovoriac: "Veď Boh mi nahradil iného potomka namiesto Ábela, ktorého zabil Kain." Genesis 4:25

 

ENOŠ אנושׁtj. Enos, z „anaš“, chorý, smrteľný, slabý, nevyliečiteľný

 

QENAN קינן tj. Kainan, rovnaký pôvod slova ako Kain

MAHALALEL מהללאל tj. Malalel, z „mahalal“ +“El“, čo znamená chváliť, Boh

YERED ירדtj. Jared, z „yarad“, čo znamená zostúpiť

CHANOCH חנוך

– tj. Henoch, z „chanach“, čo znamená venovať, zasvätiť, započať, trénovať, vyučovať

 

METUŠALACH מתוּשׁלחtj. Matuzalem, z „met“, čo znamená smrť, zomrieť, „u“ = a, „šalach“ = poslať, zoslať. Prorocky významné meno: zomrel predtým, než Boh zoslal potopu

 

LEMECH למךtj. lamech, z „lemek“, čo znamená udrieť, zasiahnuť, zraniť

 

NOACH נח

- tj. Noe, z „noach“, čo znamená odpočinok, útecha. „... a dal mu meno Noe, hovoriac: "Tento nás poteší pri našej robote a námahách na zemi, ktorú Pán preklial.” Genesis 5:29

 

ŠEM שׁם - tj. Sem, z „šém“, čo znamená meno, povesť, záznam (skutkov)

CHAM חם - tj. Ham, znamená horúci, teplý, čierny, tmavý

YEFET יפת - zo slova „yafeh“, čo znamená pekný, krásny, príjemný

ARPACHSHAD ארפּכשׁדtj.

Arfaxad (Gen 10:22), význam je nejasný

ŠELACH שׁלח tj. Sale, zo „šalach“, poslať

EVER עברtj. Heber, z „avar“, čo znamená prekročiť, prejsť, prejsť poza, na druhý breh. „Aj Semovi, praotcovi všetkých Heberových synov ...“ (od neho sa volajú Hebreji, hebrejsky sa hebrejčina povie „ivrit“) Genesis 10:21

 

PELEG פּלגz „peleg“, čo znamená byť rozdelený, a „pilgah“ = rozdelenie rodiny, klanu, alebo rieka prúd vody „Heberovi sa narodili dvaja synovia, jeden sa volal Faleg, lebo za jeho čias sa rozdelila zem...“ Genesis 10:25

 

© Holy Language Institute - www.holylanguage.com

 

 

AKO SA EVANJELIUM HLÁSALO Z MIEN PRVÝCH DESIATICH GENERÁCIÍ ĽUDSTVA, OD ADAMA PO NOEMA:

 

 

Človek ... (Adam)

... Získal (pádom) iba márnosť, prázdnotu - zbytočne namáhavú prácu a lopotenie ... (Kain a Ábel)

... Ostal na mieste choroby, ostal slabý a neduživý, „zasekol sa“ v smrteľnosti ... (Set a Enos)

... Ale na Svoju slávu, Boh ... (Mahalalel)

... Zostúpi k človeku na zem ... (Jared)

... Aby ho znovu zasvätil sebe, trénoval, viedol a učil o tom, že ... (Enoch)

... Skrze Svoju smrť zošle ... (Methuselah)

... Chorému a zranenému človeku ... (Lamech)

... Útechu a odpočinok ! (Noah)

 

 

© Holy Language Institute - www.holylanguage.com

(Inštitút svätého jazyka – Základný sylabus pre študentov hebrejského jazyka, preklad strán 62-63)