Vďačnosť

05.01.2018 21:11

Hoci je v Amerike zvykom sa na Deň vďakyvzdania podeliť so svojou rodinou a s priateľmi o jedlo, hlavným zmyslom tohto sviatku je vďačnosť. A hoci je dobré mať sviatok, pri ktorom si pripomíname svoju vďačnosť, povieme vám, aké výhody vám to prinesie, keď si budete pestovať ducha vďačnosti po celý rok.
 
Ľudia, ktorí sú vďační za všetko, čo majú, zvládajú lepšie stres, majú viacej pozitívnych emócií a ľahšie dosahujú svoje ciele. Vedci dokonca konštatovali, že vďačnosť súvisí aj so zlepšením zdravia. Aj v článku, ktorý sa venoval tejto téme a bol zverejnený v novinách Harvard Mental Health Letter, poznamenali: "Vyjadrenie vďaky môže patriť k jedným z najjednoduchších spôsobov, ako sa cítiť lepšie."


"Slovo vďačnosť, anglicky gratitude, je odvodené z latinského slova grácia a môže v závislosti od kontextu znamenať poctu, pôvab alebo vďaku. A v niektorých prípadoch to zahŕňa naraz všetky významy. Vďačnosť je vyjadrenie vďaky za niečo, čo človek získal, či už je to hmotné alebo nehmotné.
S vďačnosťou ľudia vo svojom živote spoznávajú láskavosť a dobro. Po čase ľudia zväčša zistia, že zdroj láskavosti leží aspoň čiastočne mimo nich. Vďačnosť ľuďom pomáha spojiť sa niečím väčším, ako sú oni sami - či už je to s inými ľuďmi, s prírodou, alebo s vyššou silou.

 Ľudia vďačnosť cítia a vyjadrujú rôzne. Môžu sa s vďakou obrátiť do minulosti (vyvolajú si príjemné spomienky, sú vďační za zážitky z detstva, alebo za šťastie), do súčasnosti (neberú šťastie automaticky dané) i do budúcnosti (vyjadria optimistické nádeje do budúcnosti).

Bez ohľadu na to, či je vďačnosť vrodená nebo získaná, ide o vlastnosť, ktorú jedinec môže neustále rozvíjať."


Vďačnosť prospieva organizmu
Dr. P. Murali Doraiswamy, vedúci biologickej psychológie na univerzite Duke University Medical Center, vyhlásil: 

"Ak by bola vďačnosť droga, bola by celosvetovo najpredávanejším produktom na udržovanie a podporu zdravia a všetkých orgánových systémov."
Jedným zo spôsobov, ako využívať pozitívnu silu vďačnosti, je založiť si denník, do ktorého si budete písať, za čo ste každý deň vďačný. V jednej štúdií, ľudia, ktorí si založili takýto denník, viacej cvičili a menej navštevovali doktora ako tí, ktorí sa sústredili na sťažnosti.
Ako poznamenáva jedna zo správ serveru ABC News, štúdie ukázali, že vďačnosť produkuje množstvo merateľných hodnôt v rade systémoch ľudského tela, ako napríklad:

  • hormóny šťastia (serotoníny a norepinefriny)
  • reprodukčné hormóny (testosteróny)
  • hormóny dôvery a lásky (oxytocíny)
  • hormóny spojené s poznávaním a pôžitkom (dopamíny)
  • protizápalové a imunitné systémy (cytokinéza)
  • stresové hormóny (kortizoly)
  • krvný tlak a kardiovaskulárny tep srdca
  • obsah cukru v krvi

Spôsoby, ako kultivovať vďačnosť
Pestovanie vďačnosti vám pomôže upriamiť pozornosť na to, čo je v našom živote dobré a správne. Je to lepšie, ako sa neustále utápať v tom, čo je negatívne a čo nám chýba.
A podobne ako svaly sa dá aj tento mentálny stav posilniť cvičením. Okrem písania si denníka vďačnosti môžete rozvíjať vďačnosť aj takto:
-   napísať ďakovné správy - napísaním listu ako odpoveď za darček, za láskavý čin, alebo jednoducho na vyjadrenie vďačnosti, že máte niekoho vo svojom živote, vám pomôže aby sa vyjadrenie vďačnosti stalo vaším zvykom a jednoducho to tak budete cítiť vo svojom vnútri.
-   pripomeňte si svoje šťastie: raz týždenne si pripomeňte udalosti, ktoré vás urobili šťastnými a za ktoré ste vďačný. Zapíšte si ich a pripomeňte si pocity šťastia a vďaky, ktoré ste vtedy cítili a znovu ich vo svojej mysli prežívajte.
 -  modlitba: vyjadrením vďaky vo svojich modlitbách môžete tiež kultivovať vďačnosť.
-   meditácia s vedomou mysľou (je k tomu pripojený link, pozn. prekl.): praktizovanie "vedomej mysle" znamená, že aktívne vnímate práve daný okamih. Na udržanie pozornosti sa občas používa mantra, alebo sa môžete sústrediť na niečo, za čo ste vďačný, ako napríklad na príjemnú vôňu, chladný vetrík alebo na obľúbenú spomienku.
 -  rozšírenie výskumu a praktizovanie vďačnosti.


Pred tromi rokmi výskumné centrum Greater Good Science Center v spolupráci s Kalifornskou univerzitou spustilo projekt zvaný "Kultivácia vďačnosti v konzumnej spoločnosti." Tento projekt stál 5,6 milióna dolárov a zameriava sa na:
- rozšírenie vedeckej databázy vďačnosti, špeciálne v kľúčových oblastiach ako je zdravie, individuálne zlepšenie, zlepšenie medziľudských vzťahov a výskum
propagáciu dokázateľných výsledkov praktizovania vďačnosti po zdravotnej, vzdelávacej a organizačnej stránke na školách, v domácnostiach, v spoločnosti a pod. 
- zapojenie verejnosti do väčších diskusií o úlohe vďačnosti v spoločnosti.


V roku 2012 bolo vyhlásených 14 víťazných projektov na témy od neuro-výskumu vďačnosti až po význam vďačnosti ako prevencie pred násilnými činmi. Organizácia má k dispozícií množstvo zdrojov, ktoré si môžete preštudovať, ako napríklad blog veda o šťastí, informačné letáčiky a digitálny denník vďačnosti, kde môžete zapísať a podeliť sa o veci, za ktoré ste vďačný. Vedci majú povolenie využiť tieto údaje na bádanie v oblasti "príčiny, následku a významu vďačnosti".
Predchádzajúci výskum napríklad ukázal, že pracovníci, ktorých manažéri sa za výkon poďakujú, majú v práci väčšiu motiváciu a pracujú usilovnejšie ako tí, ktorí tieto "čarovné slovíčka" nepočuli.
V blogu vďakyvzdania uverejnenom na Mark´s Daily Apple uviedli: 

"Výskumom sa zistilo, že ak je človeku vyjadrená vďačnosť, tak má silnejší pocit seba uznania a seba zlepšenia. Tiež sa ukázalo, že vyjadrenie vďačnosti povzbudí človeka k ponúknutí pomoci nielen človeku, ktorý mu vďačnosť vyjadril, ale aj iným. Je tam podvedomé spojenie "splatenia láskavosti ďalšiemu človeku."


Kultivácia vďačnosti ako súčasť zdravého životného štýlu
Jeden spôsob, ako dostať myseľ na správnu koľaj, je, ak začnete každý deň premýšľaním, za čo všetko ste vďační. Pamätajte si, že vaša budúcnosť dosť závisí od myšlienok, na ktoré práve dnes myslíte. Každý okamih dňa je príležitosťou na zmenu svojho myslenia, čo vám môže pomôcť alebo zabrániť v schopnosti myslieť pozitívnejšie už v ďalšom okamihu.
Mnohí experti súhlasia s názorom, že neexistuje skratka k šťastiu. Ani všeobecne šťastní ľudia nezažívajú radosť 24 hodín denne. Šťastná osoba môže mať síce zlý deň, ale aj tak si nájde potešenie v malých veciach v živote.
Buďte vďační za to, čo máte. Keď vám osud prinesie 100 dôvodov na plač, pripomeňte si 1000 dôvodov na úsmev. Prekonajte svoju minulosť bez ľútosti. Pripravte sa na budúcnosť bez strachu.
Sústreďte sa na to dobré, čo je práve teraz v danom okamihu, a praktizujte vďačnosť. Nezabudnite povedať "ďakujem" - sebe, vesmíru a ostatným. Je nádherné vidieť človeka sa usmievať a ešte nádhernejší pocit je, ak viete, že vy ste tým dôvodom! A s týmto sa s vami lúčim a všetkým vám želám šťastné a zdravé vďakyvzdanie!