Účinky meditácie

09.04.2018 08:47

Meditácia omladzuje naše bunky a predlžuje život! To nie je žiadna ezoterická múdrosť, ale jednoznačný výsledok dlhodobých výskumov renomovaného massachusettského technologického inštitútu (Massachusetts Institute of Technology).

Že je joga a meditácia pre naše telo a dušu cenným pomocníkom by nemalo nikoho z nás prekvapiť. Dnes vás chceme informovať o tom, že joga a meditácia môžu náš život dokonca preukázateľne predĺžiť. Toto predĺženie života má zjavne nie len kvantitatívnu hodnotu, ale môžeme tiež dosiahnuť aj vyššiu kvalitu života.

Kúzelné slovko se nazýva „telomeráza“. V zásade sú teloméry konce na chromozómoch, ktoré chránia DNA pred poškodením. Skracujú sa každým bunečným delením a toto skrátenie je ešte zosilnené oxidačným stresom. Z tohto dôvodu sa s pribúdajúcim vekom naše teloméry skracujú.

Americká profesorka odhalila fenomén

Ako nám dlhodobé výskumy massachusettského technologického inštitútu (MIT) ukazujú, sú dlhý život a zrejme dokonca aj omladenie možné práve prostredníctvom meditácie. 

Profesorka Tonya Jacobs a jej kolegovia nechali svojich probandov po dobu 3 mesiacov meditovať. Počas tejto doby meditovali alebo robili iné meditačné praktiky denne 6 hodín. Vedci zhodnotili aktivitu telomerázy a porovnávali skupiny. Probandi, ktorí po dobu troch mesiacov meditovali, mali zreteľne zvýšenú aktivitu telomerázy. Okrem toho mali zlepšené všetky namerané faktory psychickej pohody. Zlepšila sa pozornosť a pocit zmysluplného života. Znížila sa úroveň neuroticizmu. Probandi uviedli, že majú lepšiu kontrolu nad vlastným životom.

V článku „Dlhé teloméry, dlhý život – bunková optimalizácia skrz meditáciu“ Sascha Fast podrobne informuje o neobyčajne významnom výskume profesorky Tony Jacobs.

Podobné výsledky existujú už dlhšie

Na tému predĺženie života s vyššou životnou kvalitou sú samozrejme k dispozícii vedecké výsledky, ktoré hovoria o súvise meditácie a zvyšovaní antioxidantov v tele. V mnohých výskumoch bolo preukázané, že meditácia zosilňuje účinok Glutathionu (GSH) - „matky všetkých antioxidantov“.

 

Gustavo Bounous MD, bývalý profesor McGillské univerzity je toho názoru, že: „Je to najdôležitejší antioxidant v tele, pretože je súčasťou bunky, ktorá je prioritná pri neutralizácii volných radikálov“.

Antioxidant môžeme získavať z mnohých zdrojov vrátane jedla a je to možno najväčšia radikálna neutralizačná zbraň v našej osobnej výbave, ktorá utlmuje pôsobenie stresu. Podla štúdií posilňuje meditácia produkciu Glutathiónu v tele a to môže zvrátiť poškodenie volnými radikálmi, oxidačný stres a podobne.

Často citovaná štúdia, ktorá bola zverejnená v Journal of Alternative and Complementary Medicine (Sinha et al, 2007), nám zreteľne ukazuje, že prostredníctvom jogy a meditácie stúpla hladina Glutathiónu o 41 %!

Tieto výskumy znovu odhaľujú, čo všetko naša myseľ dokáže. Téza „vedomie nad hmotou“ je základným princípom všetkého. Súvisí to s tým, že „hmota“ taká, ako si ju my predstavujeme, neexistuje, lebo všetko, čo vnímame ako pevnú hmotu, je vo svojej podstate vlnenie.

Pre normálny ľudský rozum je ťažké pochopiť, že materiálny svet okolo nás je v skutočnosti niečo celkom iné, než naša predstava o ňom.

Výskumy MIT znovu dokázali, že naša myseľ je sila, ktorá všetko riadi a že ju dokonca môžeme využiť k predĺženiu života, pokiaľ ju použijeme správne.

Zdroj: Pravda-tv.com