Starovekí Egypťania nepochádzajú z Afriky

05.01.2018 21:20

Německým vědcům z Institutu Maxe Plancka a Univerzity Tübingen se podařilo částečně zrekonstruovat genom 90 egyptských mumií - stářím 1500 až 3500 let. Po provedení analýzy došli k překvapujícímu závěru: staří Egypťané nebyli Afričané. Jedni měli kořeny turecké a další přišli z jižní Evropy a z míst, kde se dne rozkládá Izrael, Jordánsko, Sýrie, Libanon, Gruzie a Abcházie
Nedávno provedli podobný průzkum i biologové z genealogického centra iGENEA v Curychu, kde analyzovali materiál pouze jedné mumie. Jednalo se o ovšem o samotného faraóna Tutanchamona. Jeho DNA extrahovali z kostní tkáně levého ramene a levé nohy.
Odborníci z iGENEA porovnali DNA faraóna a současných Evropanů a zjistili, že mnoho z nich, je Tutanchamonovými příbuznými. V průměru je zhruba polovina evropských mužů "tutanchomony". V některých zemích je to až 60% - 70%, například ve Velké Británii, Francii nebo Španělsku.
DNA porovnávali s haploskupinami, charakteristickými sekvencemi DNA, které se předávají z pokolení na pokolení a uchovávají se takřka beze změn. Příbuznými faraóna Tutanchamona jsou nositelé haploskupiny R1b1a2. Vědci zdůraznili, že s tutanchamonskou R1b1a2, rozšířenou u evropských mužů, se u dnešních Egypťanů téměř nesetkáme, její podíl nepřekračuje 1%. 

"Je pravdu zajímavé, že Tutanchamon byl geneticky Evropan", usmívá se ředitel iGENEA Roman Scholz.


Genetický výzkum Švýcarů a Němců ještě jednou potvrdil, že většina dnešních Egypťanů není potomky faraónů. Nemají se svými starověkými vládci téměř nic společného. Což v určité míře vysvětluje některé zvláštnosti egyptské společnosti. Samotní faraónové odtud nepochází.
"Předpokládám, že společný předek egyptských králů a Evropanů žil na Kavkaze zhruba před 9500 lety", sdělil Scholz. "Přibližně před 7000 lety se jeho přímí potomci rozptýlili po Evropě. Někteří se dostali až do Egypta a někdo z nich dokonce i do postavení faraóna". Výsledkem ale každopádně je, že prapředci Tutanchamona, stejně jako i on sám, patřili k europoidní (kavkazské) rase.
Přijde čas a znovu oživnou. Tak, jak si to přáli.
Johannes Krause, paleogenetik z univerzity v Tübingenu, sdělil časopisu Nature Communication, že se německým vědcům podařilo plně zrekonstruovat genom tří mumií. Jejich DNA byla dobře zachovaná, "dožila se naší současnosti", jak se vyjádřil vědec. DNA se dochovala, nehledě na teplé egyptské počasí, vysokou vlhkost v hrobkách a na chemické látky, které byly použity při balzamování
Rekonstrukce genomu se tady přímo nabízí a v poněkud vzdálenější budoucnosti i obnovení jeho majitele cestou klonování. Staří Egypťané se určitě nebudou zlobit, protože počítali s tím, že jednoho dne vstanou z mrtvých. Jako kdyby věděli, že se jejich zbytky těl a kosti ještě budou hodit.