Sedemročné cykly človeka

05.01.2018 21:48

Starí Rimania verili, že priebeh času je cyklický. Naše vnímanie času nás nabáda, aby sme verili, že ide o lineárny postup. Rôzne slučky a opakovania sú podstatnou súčasťou ako času, rovnako tak aj našich životov. Presne tak, ako sa to deje v ročných obdobiach, aj náš život každých sedem rokov zaznamenáva dramatický posun, ktorý cítime psychicky aj fyzicky. Prečo je to tak?

Prvý cyklus (0-7 rokov)

Dieťa je centrom svojho vlastného sveta počas prvých siedmych rokoch jeho existencie. Dospelí sa točia okolo neho a snažia sa uspokojiť každú jednu jeho potrebu. Dieťa skúma a pritom sa úplne zameriava len na seba.

Druhý cyklus (7-14 rokov)

V tejto fáze sa svet javí ako nový a vzrušujúci. Dieťa objavuje svet okolo seba a empatia nie je jeho silnou stránkou. Jeho zvedavosť je niekedy až deštruktívna, napríklad rozbíjanie hračiek, aby zistilo, čo je vo vnútri. Taktiež sa táto fáza vyznačuje nedostatkom záujmu o opačné pohlavie.

Tretí cyklus (14-21 rokov)

Prvý krát sa objavujú sexuálne fantázie a deti začnú skúmať svoju vlastnú sexualitu prostredníctvom iného pohlavia. A to je skutočne začiatok vstupu do dospelosti.

Štvrtý cyklus (21-28 rokov)

Toto je fáza, ktorú Shakespeare vo svojej poézii opísal ako štádium „vojaka“. Mladí ľudia sa sústreďujú takmer výlučne iba na svoju kariéru. Usilujú sa dosiahnuť aj prestíž, ktorá je im prednejšia, než ich vlastné pocity. Ambícia sa stáva hybnou silou a príležitosti sa zdajú byť neobmedzené a plné potenciálu.

Piaty cyklus (28-35 rokov)

Toto je fáza usadzovania sa. Prichádza spolu s akceptovaním, že všetky naše túžby by nebolo možné dosiahnuť. Ľudia začínajú hľadať bezpečnosť a stabilitu. Pochopili, že dočasné veci neprinášajú dlhodobé šťastie. Je to taktiež vek, kedy sa zvyčajne zadlžujú úvermi a uzatvárajú rôzne poistenia.

Šiesty cyklus (35-42 rokov)

Toto je polovica cesty v živote. Od 35 rokov ľudia začínajú byť stáli. Pravidlá už tu nie sú preto, aby ich porušovali, ale preto, aby sa stali základom duševnej bezpečnosti. Ľudia sa stavajú do svojich ideálov a akékoľvek pochybnosti o tom sú pre nich nepríjemné.

Siedmy cyklus (42-49 rokov)

Začína prenikať potreba náboženstva. Ľudia začínajú veriť vo vyššie sily, keďže cítia, že ich telo zahájilo fyzické starnutie. Vlasy sú šedivé a užívanie liekov sa pomaly stáva každodennou súčasťou života.

Ôsmy cyklus (49-56 rokov)

V tomto štádiu začína sexuálny úpadok. Muži sú nútení bojovať s vlastnou identitou. Zázrak sexu, ktorý objavili ako dospievajúci, ich už teraz veľmi nezaujíma.

Deviaty cyklus (56-63 rokov)

Je to ako druhé detstvo. Začneme strácať záujem o svet a ľudí okolo nás. Nezáleží na tom, ako veľmi si pripúšťate starobu, uvedomíte si, že potom, čo ste žili tak dlho, ste sa jednoducho dostali do bodu, kedy vás isté veci prestali zaujímať.

Konečný cyklus (63-70 rokov)

 


V konečnej fáze sa dostávame k svojmu vnútornému ja a uvedomujeme, že sa blíži koniec. Životný kruh sa uzavrel a zo zimy starého veku sa už len opäť dostávame do jari, ktorá je prípravou na pokojný odchod zo sveta.