Rôzne verzie reality

01.08.2019 18:17

To, ako chápeme realitu sa nám síce môže javiť jednoznačne, no z pohľadu fyziky je naše vnímanie skreslené.

Všetky naše zmysly, to čo vidíme, počujeme, či cítime formuje našu predstavu o svete a realite. No z pohľadu fyziky to nie je také, ako sa nám môže zdať. 

Fyzici sa rozhodli otestovať myšlienkový experiment známy ako Wignerov priateľ. Jeho nastavenie nie je príliš zložité. Treba uvažovať nad kvantovým systémom, ktorý má dva stavy v tzv. superpozícii. To znamená, že pokiaľ systém neodmeriate, obe štádiá systému existujú súčasne. Ako dodáva portál IFLScience, experiment je podobný ako Schrödingerova mačka.

Wignerov priateľ

Myšlienkový experiment prebieha asi takto. Dvaja vedci sú v laboratóriu. Jeden vedec meria pozíciu fotónu, druhý sa na meranie prizerá. Keďže správanie fotónu sa nedá predvídať, pre druhého vedca je fotón v superpozícii. Prvý vedec uskutoční meranie, no jeho záver si nechá pre seba. Druhý vedec tak prijíma skutočnosť, že výsledok merania existuje vo všetkých možnostiach.

Napriek protichodnému zisteniu sú závery prvého aj druhého vedca správne. Existujú tak dve odlišné reality, o ktorých sa nedá povedať, že by niektorá z nich bola vyhodnotená zle. Obaja vedci tak zažili to isté, no ich realita zo zážitku je odlišná.

Pokus v laboratóriu

Testovanie tejto myšlienky nebolo doteraz možné. Avšak nedávno boli vedci schopní vytvoriť model kvantovej mechaniky, ktorý by tento pokus reprodukoval  v laboratórnych podmienkach.

Ako vysvetľuje portál MIT Technology Review, pokus zahŕňal pozorovateľov, ktorých predstavovali meracie prístroje a šesť kvantových fotónov zapletených v pároch, rozdelených práve medzi meracie prístroje. Prvá skupina meracích prístrojov odmerala fotóny a zistila ich výsledok. Druhá skupina prístrojov zase zisťovala, či sú fotóny v superpozícii.

Pokus dospel k záverom, aké predpovedal Wigner. Obe reality môžu existovať súčasne, aj keď majú protichodné výsledky.

zdroj: iflscience.com