Pyramídy a ich účel

01.06.2018 21:23

Už desítky let jsou pyramidy za mediální hvězdy. Stále fascinují. Sfinga je symbol tajemství. Dokonce i Česká televize odvysílala cyklus „Pyramidy“ Carmen Boulterové s alternativním pohledem na tyto stavby.

Vzrušující tajemství pyramid

Také listopadové Literární noviny zveřejnily letos článek o pohledu psychotroniků na význam pyramid. Byly to energetické duchovní generátory, navrhují často alternativní badatelé. Souhlasí s nimi i někteří teoretičtí fyzikové. Například John Dering, specialista na jednotnou teorii pole, říká: „Velká pyramida byla generátor na přenášení určitého pole, které povznášelo lidstvo na celé planetě.“ Již před mnoha lety se psalo o tom, že pyramidový tvar má zvláštní, pozoruhodné účinky, například umí nabrousit žiletky a nekazí se v něm potraviny. U toho nezůstalo, dnes se v různých okultních publikacích dočteme, že pod tlapou Sfingy je ukryt vchod do podzemí, kde se nachází vzácný poklad: Síň záznamů s vědomostmi zaniklé, nejspíše atlantské, ale možná i nějaké mimozemské civilizace. A navíc pyramidy sloužily jako Hvězdné brány. Jenomže snahy alternativních badatelů něčeho se v Egyptě dopátrat jsou často bezvýsledné. Současní Egypťané jsou muslimové a představy, že jejich památky nejsou jejich (ale Atlanťanů) a že jsou tyto monumenty mnohem starší, než udává egyptologie, se jim vůbec, ale vůbec nelíbí.

Jak jsou pyramidy staré?

Oficiální egyptologie odhaduje, že nejstarší pyramida v Egyptě byla postavena 2700 let před naším letopočtem (Sakkára). Ne každý s tím souhlasí. Zmíněný televizní seriál Pyramidy (The Pyramid Code) Carmen Boulterové, profesorky na kanadské Univerzitě v Calgary, přichází s jinými, někdy až šokujícími odhady. Sfinga a některé pyramidy jsou mnohem starší. „Staří Egypťané minimálně na jedné kamenné desce, a to palermské, a na jednom papyru, a sice turínském, tvrdí, že starý Egypt je daleko starší, než se domnívají egyptologové,“ říká za všechny nezávislý egyptolog John A. West (získal např. cenu Emmy za dokument Mystery of the Sfinx). Jde o časové období dlouhé 36 tisíc let, což odpovídá indickým Védám, které tvrdí, že indická civilizace je 40 tisíc let stará. Oba zmíněné dokumenty jsou seznamy králů včetně mytologických až k bohu nebes, slunce a světla Horovi. Jenomže mytologickým králům je přičítána vláda mnoha tisíc let, jak už to tak ve starých eposech a zápisech bývá.

Záhadná sfinga

Sfinga, střežící ve starém Egyptě často vchod do sakrálních staveb, může symbolizovat souhvězdí Lva, a poslední období tohoto souhvězdí začalo asi 10 000 let př. n. l., upozorňuje John A. West. V té době končila poslední doba ledová a podle legend také zanikl zbytek Atlantidy. Na Sibiři náhle vymřeli mamuti v důsledku prudké klimatické změny. Proto se Westovi nezdá, že by tehdy v Egyptě někdo stavěl tak obrovskou sochu. Ale je možné, že staroegyptská civilizace je ještě o jeden precesní cyklus, tedy o 26 000 let, starší. Prof. Boulterová souhlasí. Podle ní to dokazuje přesun koryta Nilu, který jednu dobu protékal nedaleko pyramid v Gíze. A jeho přesun musel zabrat deseti tisíce let. Prof. Boulterová si myslí, že egyptská kultura existovala již v matriarchální době, mnohem dříve než před 4500 lety, jak datuje vznik prvních pyramid egyptologie. Alternativní badatelé při úvahách o stáří Sfingy poukazují na evidentní stopy vodní eroze nejen na ní a jejím podstavci, ale i v jejím skalním okolí. Profesor přírodních věd z Bostonské univerzity Robert Schoch (autor knihy Forgotten Civilization) odhaduje stáří pyramid „jenom“ na 9000, ale minimálně na 7000 let. Tradiční egyptologie nepochybuje o tom, že sfingy symbolizují staroegyptské vládce – faraony. Nicméně sfingy, bytosti s lidskou hlavou a lvím tělem se vyskytují i v kulturách po celém světě, ve starořecké, assyrské a také indické. A byly nalezeny dokonce u Gobekli Tepe v Turecku.

Zikkuraty

Pyramidové stavby zikkuraty byly budovány také v Mezopotámii. Proslavila je biblická babylónská věž, která byla vysoká „jenom“ 90 metrů. Zikkuraty jsou už napohled odlišné od staroegyptských pyramid. Sumeřané, Babylóňané a další starověké národy je stavěli z cihel. Byly stupňovité, vysoké několik desítek metrů a měly sakrální význam. Vizuálně připomínají více pyramidy americké než egyptské. Každá stavba měla několik teras, schodiště vedoucí ke svatyni, kam sestupoval bůh. Na vrchol vedly dlouhé rampy. Tyto stavby byly rozšířeny od 3. tisíciletí př. n. l. do 6. století př. n. l.

Severoamerické mohyly

Pyramidový tvar najdeme také v Severní Americe u indiánské kultury Cahokia na jihu Illionis podél řeky Missouri. Cahokia bylo největší předkolumbijské společenství v Severní Americe, které postavilo více než sto hliněných mohyl, které mají tvar pyramidy. Stojí za zmínku, že některé zdroje lokalizují Atlantidu do oblasti Bermudského trojúhelníku a některé indiánské kmeny jsou s Atlantidou spojovány. Prý odtud odešly během zkázy tohoto kontinentu.

Čínské pyramidy

Více než sto pyramid se má nacházet okolí čínského města Sian v provincii Šen-si. Oblast získala název „čínský Roswell“. Do souvislosti s mimozemšťany je kladena pyramida na hoře Bai-gong v provincii Čching-chaj. Je údajně 50 metrů vysoká a uvnitř se nacházejí tři trojúhelníkové dutiny. Podle pověstí zde byla startovací rampa mimozemšťanů. Uvnitř pyramidy se nachází spleť červeně zbarveného potrubí, jež vede do nitra pyramidy a blízkého solného jezera. V neobydlené krajině v okolí pyramidy jsou rozptýleny kameny zvláštních tvarů, trubky a kusy rezavého železa.

Čínské pyramidy u Sian byly dlouho obestřeny závojem tajemství. První informace o nich se dostaly do světa až začátkem 20. století. Na jaře roku 1945 se dokonce podařilo americkému pilotovi Jamesi Gaussmanovi některé vyfotografovat. Pyramidy byly bílé, ačkoliv většina čínských „pyramid“ je zelená, jsou to prastaré mohyly a mauzolea. Bílé pyramidy se nacházejí poblíž hory Li, 40 kilometrů východně od císařského hlavního města Sien-jang. Německý badatel Hartwig Hausdorf místo v roce 1994 s povolením čínských úřadů navštívil a napsal o něm knihu Die weisse Pyramide. Našel území pokryté téměř stovkou pyramid. Satelitní snímky odhalují další seskupení pyramid i na jiných místech Číny. Většina pyramid, jejichž stáří je odhadováno na 4500 let, je postavena z vysušené hlíny a sloužily jako hrobky.

Podivné pyramidy v Bosně

V Bosně asi 30 kilometrů severně od Sarajeva se nachází několik kopců, které jsou vlastně prastaré pyramidy, daleko starší a také vyšší než ty v Gíze. Tvrdí to jejich objevitel amatérský archeolog Semir Osmanagič, který v roce 2005 zahájil výkopové práce. „Tradiční archeologie nebudou nikdy umět vysvětlit, jaké nástroje a jakou logistiku používali stavitelé kamenných soch na Velikonočních ostrovech, jak byly opracovány granitové bloky pyramidového komplexu Akapana v Bolívii a vytvořeny komnaty v pyramidách v Gíze, kamenné koule v Mexiku, jižní Kostarice nebo dvaceti dalších lokalitách. Jsou to zkoušky uvažování a manipulováním s tvary a energiemi ve vzdálené minulosti. A na vrcholu toho všeho je objev Bosňanského údolí pyramid, které nám říkají, že neznáme svou planetu,“ říká Osmanagič. Vrch Vysočica je podle něj vlastně 12 000 let stará pyramida, kterou tu vybudovali Illyrové. Ačkoliv něco našel, oficiální archeologové o místo velký zájem nejeví. Představa, že v době ledové měla vzniknout na Balkáně obrovská pyramida, se jim zjevně vůbec nezamlouvá. Osmanagić pojmenoval dva kopce tvořící vstupní bránu do visokoského údolí Sluneční a Měsíční pyramida. Jména jim dal po pyramidách, které studoval ve Střední Americe. Další menší kopec pojmenoval Dračí pyramida. Je přesvědčen, že místo je ohnisko zvláštní energie podobně jako Gíza v Egyptě.

Japonsko - Yonaguni

V Tichomoří jižně od Japonska, asi 60km od Okinawy a 500km před pobřežím Yonaguni-jima byly v 80. letech objeveny velké kamenné bloky, které působí dojmem, že vznikly lidskou činností. Mnoho geologů však tvrdí, že Yonaguni Monument je přírodního původu. Fotografie a filmy zachycují obrovské stupně, chodby, schodiště, některé balvany dokonce připomínají skulptury. Vše působí starobyle, monumentálně i chaoticky, jako by se městem obrů přehnala katastrofa. Základna stavby je v hloubce asi 25 metrů, ale vrchol se nachází jen 5 metrů pod vodní hladinou. Může se jednat o zbytky mýtické země Mu, uvažují někteří badatelé. Stáří staveb u Yonaguni se odhaduje až na 10 000 let!

Hyperkomunikační zařízení

Rusko ví z mnoha různých hledisek o pyramidálních stavbách nejvíce. Rusové plně dekódovali tento víceúčelový multidimenzionální útvar, prohlašuje se v knize Projekt Gilgameš s odkazem na ufologa Valerije Uvarova. A co objevili? „Plně dekódovali tento víceúčelový multidimenzionální útvar a dokážou ho rekonstruovat“. V současné době se v Rusku budují tyto útvary, které budou sloužit nejen jako unikátní generátor energie, ale také jako komunikační zařízení na vzdálenosti v rozsahu světelných let a také jako unikátní ochranný nástroj proti vlivům, které lze v blízké budoucnosti očekávat. Prehistorické pyramidové stavby a některé topologické formy pyramidálního charakteru obecně mohou sloužit jako hyperkomunikační zařízení. Přenos informace se děje prostřednictvím„okamžité červí díry“. Pyramidové objekty lze navíc propojit „energeticky do sítě“. Ruští vojenští vědci zjistili, že jedněmi z mnoha pyramid, které byly součástí globálního systému hyperkomunikace a které byly zapojeny do specifické světové konfigurace, byly zikkuraty. Tyto pyramidy byly vyrobeny podle modelu, který tu zanechala mimozemská civilizace Anunnaki. „V současné době víme, že každá pyramidová stavba byla multifunkčního charakteru. Pokud je taková stavba postavena na správném místě a se všemi patřičnými proporcemi, je její vibrační energetické pole schopné vytvářet harmonickou rezonanci s lidským Duchem. Po smrti takového jedince se do takového energetického pole doslova zkopíruje duchovní i energetický otisk zesnulého. Vědomosti a znalosti takového jedince pak mohl národ využívat i po jeho smrti. Stačilo se prostřednictvím speciálních mentálních technik napojit na paměťovou matrici příslušného pyramidového pole. Je zřejmé, že toto byl zřejmě jeden z hlavních důvodů, proč významní jedinci ve starém Egyptě byli pohřbíváni uvnitř pyramidového pole,“ píše se v Projektu Gilgameš.

Tajemství Amenti

Nauka, kterou obsahuje text Tajemství Amenti, má na celé lidské dějiny naprosto jiný pohled než oficiální věda nebo obecně akceptované představy o naší minulosti. Historie vesmíru i lidských civilizací je jednak mnohem delší a složitější a jednak se vše lidské odehrává v konfliktu mnoha prastarých mimozemských civilizací, kde člověk působí spíše jako nevědoucí loutka či korek pohupující se na rozbouřeném moři věků. Velmi jednoduše řečeno bojují v našem vesmíru dvě strany - Soupeři a Strážci, kteří po miliony let obnovují stále znovu ničenou civilizaci lidí, aby mezi lety 2000 a 2022 dokázala vzestoupit do vyšších dimenzí. Podobně bizarní a překvapivý pohled mají autoři Amenti také na historii Egypta, v níž pyramidy hrají významnou roli. Egyptská kultura je hlavně daleko starší, než tušíme, a byla dlouhodobě provázána s Atlantidou. Obě kultury používaly krystalové generátory sloužící k pohybu různých bytostí mezi dimenzemi. Po mnoha hvězdných válkách a pozemských katastrofách se stal před několika desítkami tisíc let „místem vzestupu“ lidstva Egypt. Protivníci lidí - rebelující Anunnakové - se snažili ovládnout Atlantidu a odtud potom chtěli dobýt civilizaci ve Vnitřní Zemi - Aghartu a posléze i Egypt. Měli v úmyslu zneužít Atlantské krystalové generátory, které by jim umožnily odstranit elektromagnetické ochranné bariéry chránící portálové vstupy vedoucí do Vnitřní Země. Pyramidové struktury po celém povrchu Země měly ochrannou funkci a stály zejména v těch místech, kde byly umístěny přístupy a vchody k časoprostorovým portálům Planetárních hvězdných bran a k portálům do Vnitřní Země Agharty (šlo o 2 x 12 hlavních pozemských lokalit a spoustu dalších sekundárních a terciálních míst, o čemž svědčí nebývalé rozšíření pyramidálních staveb po celém světě).

Teleportační centrum

Pyramidální struktury jsou Síriánsko-Anunnacká "ochranná známka". „Velká pyramida v Gíze (postavená v období 48 459 př. n. l.) byla postavena nad pozemskou stranou tehdy nově ukotveného Mostu úmluvy Palaidor v Egyptě a měla jej chránit před případnými útoky rebelujících Anunnaků. Velká pyramida pak byla později (v důsledku následujících válečných událostí v Atlantidě) několikrát zrekonstruována (10 550 př. n. l. a 9 000 př.n.l.). Jako první však byla postavena Sfinga (s tělem lva a hlavou Anunnaki bojovníka) a to nad pozemským vstupem/portálem do Vnitřní Země - Agarty jako symbolický hold a vazba na Koncil ze Síria a "odstrašující" odkaz rebelujícím Anunnakům na monumentální, kristovské Síriánské dědictví a jeho originálního lvího (nepřemožitelného) charakteru, které za nimi - tedy Koncilem ze Síria v jejich střetu s nimi (rebelanty) stojí. Zároveň pyramidy i Sfinga sloužily jako ochrana a úkryt pro tzv. Knihovnu záznamů a pro antigravitační 5D UHF energetická zařízení známá jako "Ankh", která byla používaná při budování pyramid.“

 

Velká pyramida tak sloužila primárně jako ochrana pozemské části portálu Mostu úmluvy Palaidor a tedy jako mezihvězdné teleportační centrum. Pyramida tak umožňovala Strážcům rychlou a bezpečnou reakci - dopravení se na Zemi ze Síria B (a dalších hvězdných systémů) a zabránění tomu, aby se Most úmluvy Palaidor případně dostal pod kontrolu rebelujících Anunnaků. Jako teleportační a vzestupné centrum skrze Most úmluvy sloužila Velká pyramida od doby svého zhotovení až do doby 28 000 př. n. l., kdy výbuch v Atlantidě vychýlil pozemskou osu a tím pádem i seřazení Velké pyramidy na Sírius B, čímž došlo k jejímu znefunkčnění. Muselo pak dojít k jejímu novému znovuseřazení/synchronizaci tak, aby byla v zákrytu a synchronní s hvězdou Alcyone v souhvězdí Plejád. Po celou dobu provozu Velké pyramidy tato rovněž sloužila i jako místo pro vzestup na Taru skrze Most úmluvy, iniciační a zasvěcovací škola a prostředí pro zasvěcovací genové akcelerace a sebe-zdokonalování. Vše pod dohledem Strážců - Elohimů a Koncilu ze Síria.“

Dogoni a mimozemšťané

Hvězda Sírius hraje mimořádnou roli v mýtech malého afrického národa jménem Dogoni, který žije v Mali. Pozoruhodné je, že Dogoni měli již dávno o Síriovi informaci, že jde o trojhvězdu, na což astronomové přišli teprve nedávno. Americký autor Robert Temple přišel už v 70. letech ve své knize The Mystery Sirius s hypotézou, že Dogonové se dozvěděli astronomické údaje o Síriovi od návštěvníků z vesmíru. Že se jedná o dvojhvězdu, bylo vypočítáno v 19. století. Jedna z hvězd je bílý trpaslík s oběhem v délce 50 let kolem Síria A. Poslední výpočty (1995) naznačují, že kolem hlavní hvězdy obíhá také hnědý trpaslík – Sírius C. Podle dogonských mýtů lidstvo povstalo z božské bytosti jménem Nommo. Ta přiletěla z planety u Síria. Kdysi dávno sestoupil z nebe ve zvláštní "nádobě" za doprovodu hromů a ohně. Rozpůlil se na muže a ženu a stvořil ze sebe moderní lidstvo. A nejen to, také předal lidem dovednosti tkaní textilu a vědomosti o zemědělství. Ze Země sice Nommo odletěl, ale vracel se, aby kontroloval, jak se lidé vyvíjejí. Tento učitel a Stvořitel moderního lidstva se vyskytuje v mnoha kulturách po celém světě. Také Egypťané, Mayové nebo Aztékové znají mýtus o Velkém učiteli sestupujícím z nebe. Dokonce i legendy o Atlantidě obsahují podobné informace - bůh Thoth - Hermes údajně předával vědomosti Atlanťanům.

Zdroje:
http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/104570/Svet-plny-pyramid.html
http://www.scribd.com/doc/25663648/Pyramids-Valery-Uvarov
http://tn.nova.cz/zpravy/zajimavosti/bajna-atlantida-objevena-vedci-potvrdili-ze-v-bermudskem-trojuhelniku-lezi-obrovske-mesto.html
http://www.demiurg.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=48
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=151903
Úvodní foto - pyramida v Louvre: http://www.flickr.com/photos/mike13/