Prišiel oslobodiť zajatých

12.08.2018 11:22

Kniha od autorka Rebeky Braun je autentickou výpoveďou mladej lekárky, ktorá sa na začiatku svojej praxe stala svedkom a neskôr aj aktérom toho, ako mocné duchovné bytosti zasahujú do nášho ľudského sveta s cieľom ovládnuť ľudí a využívať nás na svoje ciele. 

Úryvok z knihy:

Co se stalo té noci, mělo provždy změnit Rebečin život. Když seděla U Pearlina lůžka a vlastně ani nic neočekávala, pocítila přímý démonický tlak. Něco takového dosud neprožila. Helena, sestra, která měla jednotku intenzívní péče na starost, po celou noc do Pearlina pokoje nevkročila. Rebeka cítila, jak proti ní vystupuje neuvěřitelně silná neviditelná moc. Jako by tu byla obrovská neviditelná ruka, která se ji snažila přimáčknout k podlaze a udělat z ní pouhou mastnou skvrnu, a jako by nějaká neviditelná síla se snažila vysát z ní veškerý život. Snažila se rozumnými argumenty tento pocit setřást, přesvědčit sebe samu, zeje to pouhá fantazie, ale nic nepomáhalo. Cítila, jak její tělo slábne, až se sotva dokázala posadit zpříma. Pearl to cítila také. Tak si s Pearl podaly ruce a Rebeka se tiše modlila a prosila Pána, aby je zaštítil drahocennou krví Ježíše. „Ale oni zvítězili nad ním skrze krev Beránka a skrze slovo svědectví svého... Zjeveni 12,11“

 Celá kniha na čítanie tu