Pravda za mytológiou

23.07.2019 18:23

Vedcom sa podarilo objaviť nový vírus. Svoje obete mení na kameň

Zdá sa, že mytológia nie je len vecou minulosti. Vedcom sa totiž podarilo objaviť vírus, ktorý má skutočne zvláštnu schopnosť. Podobne ako mýtická Medúza, dokáže svoje obete premeniť na kameň. Ako je to možné a kde sa tento vírus vyskytuje?

Medusavirus

Podivný objav sa podaril japonským vedcom. V horúcich prameňoch našli vírus, ktorý ich udivil svojimi bizarnými schopnosťami. Keďže podobne, ako mýtická Medúza, dokáže premeniť svoje obete na kameň, vedci sa rozhodli, že vírusu dajú príznačné pomenovanie Medusavirus. Vírus zvyčajne napáda améby druhu Acanthamoebacastellanii a svojho hostiteľa prinúti, aby sa uviedol do stavu hibernácie a vytvoril okolo seba tvrdú škrupinu.

 

Genetický materiál

Okrem tejto schopnosti zdieľa vírus s Medúzou aj ďalšiu spoločnú črtu. Jeho zovňajšok je pokrytý stovkami drobných ostňov, ktoré sú zakončené sférickými hlavičkami. Ostne slúžia na ochranu genetického materiálu, ktorý v sebe vírus ukrýva.

 

Nová taxonomická jednotka

Štúdia týkajúca sa nového objavu bola uverejnená v časopise Journal of Virologya tokijskí výskumníci tvrdia, že ide o celkom novú taxonomickú jednotku, ktorej dali pomenovanie Medusaviridae. Vírus patrí do skupiny obrích vírusov, ktoré sa vyznačujú tým, že sú neraz väčšie, ako baktérie a vo svojej genetickej zásobárni nesú jedinečné gény, ktoré doteraz neboli objavené v žiadnom inom organizme.

Záhada obrích vírusov

Obrie vírusy dostali pomenovanie len okolo roku 2000, dovtedy ich vedci považovali za baktérie. Vzhľadom na to, že ide o relatívne nový objav, vedcov svojimi schopnosťami a vlastnosťami neustále prekvapuje ešte aj dnes. Hovoria, že čím viac obrie vírusy skúmajú, tým viac sú unesení ich komplexnosťou. Neustále si kladú otázku, či sú vírusy nažive, ale zaujíma ich aj to, či sa do dnešnej podoby vyvinuli z obyčajných buniek.

Eukaryotické bunky

Aj keď obrie vírusy fascinujú, Medusavirus je predsa len výnimočný aj v rámci tejto skupiny. Výskumníci veria, že práve tento vírus by pomohol pomôcť objasniť záhadu toho, čo má spoločné evolúcia obrích vírusov s evolúciou eukaryotických buniek, z ktorých pozostávajú napríklad huby, ale aj rastliny a zvieratá.

Úloha v procese evolúcie

V širšom zmysle sú totiž eukaryotickými bunkami tvorené všetky organizmy. Je to typ bunky, v ktorej je genetická informácia uložená v jadre a jadro je od svojho okolia oddelené membránou. Vedci odhadujú, že eukaryotické bunky vznikli už pred 2 miliardami rokov. V prípade Medusavirusu si všimli, že časť genetickej informácie bola obsiahnutá v tele spomínanej améby, vyvstáva preto otázka, či sa takéto a podobné vírusy podieľali v minulosti na vzniku eukaryotických buniek a akú úlohu zohrali v procese evolúcie.

zdroj: iflscience