Padlí vznešení

04.01.2017 11:21

Úryvok:

Po páde sa zmenil vzťah medzi Adamom a Evou. Adam vinil svoju ženu z toho, čo sa stalo. Už jej viac nedôveroval a stalo sa, čo Boh povedal Eve: Adam nad ňou panoval. A tak je tomu dodnes. Muži panujú nad ženami a ženy to strpia, lebo dúfajú, že raz u muža nájdu lásku, po ktorej tak veľmi prahnú.

Z Adama sa stal sebecký, panovačný a pravdepodobne agresívny muž. Zrejme celý život obviňoval Evu za to, čo sa stalo. Ale Eva sa zmenila ešte viac.

Eva bola vrcholom stvorenia. Fyzicky bola nádherná, ale jej vnútorná bytosť bola ešte oslnivejšia: niesla v sebe atribúty Stvoriteľa. Zrejme bola veľmi empatická, vnímavá voči iným, láskavá, ale súčasne aj vedomá si svojho pôvodu a postavenia; vnútorne silná, zároveň nežná, schopná vytvárať pokoj, tvoriť krásu, rozdávať radosť...

Ak sa takáto bytosť premení na opak toho, čím je, aká bude? Aj dnes môžeme pozorovať, že čím je človek morálne na vyššej úrovni, tým hlbšie padne. Eva spadla z veľkej výšky a stala sa niekým, koho sa obyvatelia Zeme báli.

Knihu si môžete stiahnuť tu: padli-vzneseni.pdf

Po páde sa zmenil vzťah medzi Adamom a Evou. Adam vinil svoju ţenu z toho, čo sa stalo. Uţ jej viac nedôveroval a stalo sa, čo Boh povedal Eve: Adam nad ňou pa-noval. A tak je tomu dodnes. Muţi panujú nad ţenami a ţeny to strpia, lebo dúfajú, ţe raz u muţa nájdu lásku, po ktorej tak veľmi prahnú.
Z Adama sa stal sebecký, panovačný a pravdepodobne agresívny muţ. Zrejme celý ţivot obviňoval Evu za to, čo sa stalo. Ale Eva sa zmenila ešte viac.
Eva bola vrcholom stvorenia. Fyzicky bola nádherná, ale jej vnútorná bytosť bola ešte oslnivejšia: niesla v sebe atribúty Stvoriteľa. Zrejme bola veľmi empatická, vnímavá voči iným, láskavá, ale súčasne aj vedomá si svojho pôvodu a postavenia; vnútorne silná, zároveň neţná, schopná vytvárať pokoj, tvoriť krásu, rozdávať radosť...
Ak sa takáto bytosť premení na opak toho, čím je, aká bude? Aj dnes môţeme pozorovať, ţe čím je človek morálne na vyššej úrovni, tým hlbšie padne. Eva spadla z veľkej výšky a stala sa niekým, koho sa obyvatelia Zeme báli.