Odpúšťanie

20.07.2018 09:56

Cítili ste sa niekedy zranení alebo oklamaní? Boli ste niekedy takí nahorklí a nahnevaní na nejakú osobu alebo situáciu, že ste si nedokázali predstaviť odpustiť jej?

Nemusíte na to odpovedať, pretože odpoveď poznáme. Áno, žijeme v krutom svete a všetci z nás boli niekedy zranení a oklamaní.

Čo sa v tele deje pri negatívnych emóciách

Najhoršie je to, ak si v hlave niekoľkokrát opakovane prehrávate sled nepríjemných udalostí.

Vedci varujú, že s každým opakovaním sa vaše pocity zintenzívňujú a vy sa cítite vždy horšie a horšie.

Buďte s tým veľmi opatrní. Dôkazy totiž poukazujú na to, že prechovávanie takýchto emócií negatívne vplýva na vaše zdravie.

Čo vlastne znamená odpúšťanie

Z klinického hľadiska znamená odpúšťanie proces vzdávania sa pocitov neľúbosti a myšlienok na pomstu.

Odpúšťanie taktiež zahŕňa proces vytvárania si súcitu, veľkorysosti a dokonca aj lásky voči tým, ktorí vám spôsobili bolesť.

Všetci vieme, že odpúšťanie nie je ľahké. Odborníci vám tiež potvrdia, že ak sú rany hlboké, zotavovanie bude trvať dlhší čas.

Napriek všetkému je však odpúšťanie možné a dokonca veľmi potrebné. Ešte pred 15 rokmi sme nemali takmer žiaden výskum o tom, ako odpúšťanie vplýva na naše zdravie.

Našťastie, dnes už na túto tému existujú stovky vedeckých prác, z ktorých môžeme čerpať potrebné znalosti.

Ako odpúšťanie zlepší váš život

Než prejdeme na vplyv odpúšťania na naše telo, povedzme si najprv, čo spôsobuje, ak ostávame nahnevaní, frustrovaní alebo negatívni ohľadne nejakej situácie.

Slávny doktor Steven Standiford, hlavný chirurg pre Americké centrá rakoviny, uvádza, že prechovávanie negatívnych emócií vytvára chronický stav úzkosti.

Ten potom produkuje predvídateľný nárast hladiny kortizolu a adrenalínu v krvi, ktoré vyčerpávajú produkciu buniek zabijakov rakoviny. Ide o bunky, ktoré sú vašou ochranou pred rakovinou

To znamená, že odmietanie odpustenia vás nielenže môže priviesť k chorobe, ale vás v nej aj dlhodobo udržať.

Nedávna randomizovaná a placebom kontrolovaná štúdia s viac ako 83 onkologickými pacientmi skúmala ich pocity odpúšťania, pesimizmu a akceptácie samých seba po tom, čo sa zúčastnili kurzu samo-odpúšťania.

Na kurze sa učili techniky ako sú schopnosť reflexie, expresívne písanie a podobne.

A hádajte čo sa stalo?

Pacienti, ktorí sa uvedeného kurzu zúčastnili, mali oveľa vyššiu mieru seba-odpúštania, akceptácie, osobného rastu a nižšie skóre pesimizmu v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Odpúšťanie vám umožní lepšie vnímať samých seba

Áno, rozumiete tomu dobre. Ak odpustíte druhým, budete sa aj vy sami lepšie cítiť. Funguje to nasledovne…

Ak nejakú starú spomienku vnímate ako bolesť, urážku či zlé zaobchádzanie, pri pomyslení na ňu sa začnete zle cítiť. Keď na to myslíte, máva to okamžité emocionálne a fyziologické odozvy vo vašom tele.

Ide o nasledovné odozvy:

  • zvyšuje sa váš krvný tlak
  • tuhnú vám svaly
  • tvoria sa v tele opuchy

Experti varujú, že ide všetko o príznaky stresu a úzkosti. Súčasné štúdie ukázali, že ľudia, ktorí praktizujú empatiu a odpustenie, majú nižšie stresové reakcie.

Pri skúmaní 1500 ľudí, ktorí dokázali odpustiť krivdy, sa zistilo, že sú viac spokojní so svojim životom, zažívajú menej stresu, nervozity a smútku.

Budete prekvapení, ak vám povieme, že odpúšťanie pomáha dokonca aj prípadoch ťažkého emocionálneho zneužitia.

Odpúšťanie pozitívne vplýva na imunitu

Odpúšťanie tak isto zvyšuje a posilňuje váš imunitný systém.

Nedávna štúdia hodnotila 78 pacientov s HIV vírusom na ich pocity, myšlienky a správanie pri odpúšťaní.

Tí pacienti, ktorí boli schopní odpustiť, vykazovali vyššie hladiny buniek CD4, ktoré bojujú s rakovinovými bunkami!

Ďalšími zaznamenanými prínosmi bolo zlepšenie krvného tlaku a stavu kardiovaskulárneho systému.

Výskumníci boli schopní preukázať, že odpúšťanie malo ochranné účinky na srdce a cievy. Na druhej strane, hnev je pre srdce toxický a poškodzuje srdcový sval.

Vplyv odpúšťania na spánok

Odpúšťanie tiež dokáže zlepšiť kvalitu vášho spánku.

Nedávna štúdia odhalila, že odpúšťanie medziľudských prehreškov je spájané s lepším spánkom.

No a naopak, mrzutosť, hnev či nepriateľské pocity vedú k horšej kvalite spánku.

Záver

Uvedený zoznam vplyvov emócií na ľudské zdravie tuto nekončí, ale pokračuje ďalej a ďalej.

Teraz, keď poznáte tieto fakty, zamyslíte sa a vypracujte si plán odpúšťania. Začnite s odpustením samých sebe a potom prikročte k odpusteniu iným.

zdroj: https://domacaliecba.sk