Objavenie sa a charakteristika starovekých ríš

22.02.2017 12:43

ríša

Približný vznik

Čo vieme

Grécko

3000 p.n.l.

Založené kráľom Minom, vyspelá architektúra, nádherné umelecké diela, vlastné písmo

Mohendžo-Daro, Harappa

2. polovica 4. tisícročia p.n.l.

Obyvatelia žili v moderných podmienkach, vyspelá kultúra, zánik pravdepodobne v dôsledku jadrového výbuchu

Egypt

3050 – 2686 p.n.l.

Vysoko vyspelá civilizácia, ríšu zjednotil Menes, ktorý o sebe tvrdil, že je potomkov bohov a nastúpil na trón po bohu Horovi

Mezopotámia

koniec 4. tisícročia p.n.l.

Rozvinuté remeslá, architektúra, písomníctvo, veľké vedomosti z prírodných vied, vlastné písmo, moderná urbanizácia

Všetky tieto ríše vznikali približne v rovnakom čase, aj keď boli od seba veľmi vzdialené. Všetky sa vyznačujú vysoko vyspelou architektúrou, spoločenským usporiadaním, vedomosťami a prepracovanými umeleckými dielami. Všetky mali vlastné písmo, čo je podmienkou hospodárskeho a vedeckého napredovania.

Zaujímavosťou je aj to, že nikde inde na Zemi sa nenašli kultúry, ktoré by sa rozvíjali v tomto úzkom časovom limite. Je to len oblasť, kde pravdepodobne mali svoje teritoriálne záujmy Adamove deti.