Nadprirodzené schopnosti

12.04.2018 08:20

Starší pokolení si pamatují doby, kdy byly nadpřirozené schopnosti senzibilů nemilosrdně zpochybňovány a jejich nositelé byli v hledáčku speciálních útvarů… Současně se k nim ale mnozí političtí funkcionáři obraceli neoficiálně a snažili se s jejich pomocí vyřešit své osobní problémy.

Kdo jsou tito lidé a odkud mají svůj dar?

Vidět budoucnost a léčit nemoci dotekem nebo pomocí lektvarů, jejichž recepty nenajdeme v žádné farmakologické příručce; léčení jak fyzických, tak i energetických neduhů, a komunikace s jemnohmotným světem – to všechno jsou schopnosti, které se projevují u jednotlivých senzibilů na základě jejich obdaření.

Existuje hypotéza, že tyto schopnosti může v průběhu svého života získat každý člověk. Ale proč někteří těmito dary disponují a jiní ne?

Mnozí z vnímavých lidí přiznávají, že schopnosti (nebo jak to je také nazýváno, otevření třetího oka) se začaly projevovat po prožití nějakého druhu otřesu.

Mnozí z nich si prošli klinickou smrtí a měli možnost nakrátko nahlédnout do oblasti za rozhraním světů, nebo prostě zažili velmi silný psychický šok. V každém případě je nabytí takových schopnosti pouze důsledkem, a nikoliv příčinou, jak se domnívají odborníci. Odehrává se to na jiné úrovni a jejich nabytí není vlastní každému člověku.

Odborníci provedli řadu průzkumů a došli k předpokladu, že za „otevření“ člověka ke komunikaci s paralelními světy zodpovídá určitý gen.

Běžně je tento gen ve spícím stavu a spouštěčem jeho probuzení jsou nervové vzruchy. Proč jej ale někteří mají a jiní ne? Mohl by to být prostě dar, stejně jako genialita. Tak tomu ale není a rozluštění hádanky leží téměř na dosah ruky.

Dnes se již mnoho vědců netají svým názorem, že nejsme první civilizací, která obývá naši planetu.  Stejně tak je stále kritičtěji přistupováno k Darwinově evoluční teorii a objevují se nové a přesvědčivější důvody k pochybám.

Podle některých teorií byly před námi čtyři civilizace

K dispozici máme nejenom starověké texty, ale i fyzické důkazy, jako jsou například pyramidy v Egyptě, v Jižní Americe nebo v Číně. Patří sem i podvodní stavby u Bermudských ostrovů a v neposlední řadě známé staroindické eposy Rámájana a Mahábhárata.

V eposech jsou podrobně popisováni bozi, kteří přišli z nebes a rozpoutali bitvu s jinými bohy, žijícími na Zemi. Těmto bytostem byly, kromě špičkových technologií, přisuzovány i nadpřirozené schopnosti, podobné těm, kterými disponují dnešní senzibilové.

Obyvatelé Atlantidy, Hyberboreje, Mu a Lemurie, předchozí civilizace na Zemi – těm všem byly vlastní takové schopnosti, jako je telepatická komunikace nebo telekineze.

Badatelé předpokládají, že každá z těchto společností zanikla v důsledku přírodních katastrof, a přeživší začali budovat novou civilizaci. Posledními byli Atlanťané, o jejichž zemi se zmiňoval ve svých dialozích starořecký filosof Platón.

Při studiu nápisů na pyramidách a zobrazení, vyrytých na povrchu zvláštních kamenů v Peru došli vědci k závěru, že tehdejší místní obyvatelé měli lékařské znalosti na vysoké úrovni. Dalším příkladem jsou i staří Egypťané, kteří prováděli složité chirurgické zákroky. Byly dokonce nalezeny důkazy, že se ve starověkém Egyptě zabývali úspěšně i stomatologií – vrtali a plombovali zuby. Dávné civilizace byly schopné provádět komplikované operace i podle současných měřítek.

Transplantaci orgánů a končetin, neurochirurgii a další obory, ve kterých se dnes nacházíme spíše v některém z počátečních stadií, měly předchozí civilizace, soudě podle nalezených vyobrazení, zvládnuté. Vědci předpokládají, že se tyto znalosti částečně uchovaly ve starém Egyptě, protože byl pravidelně navštěvován bohy a ti při té příležitosti prováděli „vzdělávací semináře“.

Pokud bychom vycházeli z těchto předpokladů, dojdeme k závěru, že dřívější civilizace měly hluboké znalosti nejenom v oblasti medicíny, ale i v genetice a dokázali se bez problémů pohybovat v prostoru, včetně cestování ve vesmíru. Stejně tak se nabízí i možnost, že se rozhodli osídlit Zemi bioroboty, které stvořili ve svých laboratořích. Pokud by při tom bylo použito jejich DNA, mohly být lidem předány i některé jejich schopnosti.

Poslední předchozí civilizace Atlantidy zmizela náhle, ale co když se přeživší rozptýlili mezi vytvořené bytosti a dodnes žijí mezi námi? V každém případě, „nadpřirozené“ schopnosti nemají všichni lidé. A k těm, kteří mají, se ostatní vždy chovali opatrně, někdy až nepřátelsky. Ve středověku byla obvinění v čarodějnictví na denním pořádku a na jejich základě bylo upáleno tisíce lidí, převážně žen. A to vše pouze na základě podezření na praktikování určitých postupů a znalostí.

Odborníci došli k závěru, že není rozdílu mezi mágem, vědmou a senzibilem a ani tím, jakým způsobem uplatňují toto lidé své schopnosti. Rozhodující je možnost „opravit“ psychiku a fyzický stav. Schopnosti se mohou objevit již v dětství nebo v dospívání, přičemž všichni senzibilové popisují podobné příznaky. Šumění v uších, bolest hlavy nebo hlasy. Otevírá se spojení s Vesmírem a začínají přicházet informace. Člověk, který s tím nemá zkušenosti nebo se s tím nedokáže vyrovnat, se může vyděsit a v horším případě i zešílet.

Velmi často se tyto dary dědí a to umožňuje výchovu další generace, předávání znalostí a způsobů jak se vyrovnat s přílivem informací, případně vypínání a zapínání jejich zdroje.

Můžeme to nazývat různě, ve středověku by to označili za posedlost nečistými silami, pro šamany a mágy různých národů by se jednalo o komunikaci s duchy, s jemnohmotným světem. Lidé se v takových případech napojují na energetické kanály, ale jaký druh energie bude přes ně protékat, závisí pouze na nich, na situaci a daných podmínkách.

Černí mágové a čarodějnice jsou propojeni s temnými silami a provádí odpovídající rituály. Senzibilové pracují většinou s pozitivní energií a jsou ve své podstatě průvodci. Skrze ně prochází energie, která má pomoci potřebným lidem. Potok energie směrují léčitelé na sebe, propouští jej a směrují na člověka, který potřebuje pomoc. Tím přijímají léčitelé i veškerý tok záporné energie, aby ochránili léčeného člověka.

Paradoxem je, že senzibil nemůže ochránit nebo vyléčit svými schopnostmi sám sebe. Ačkoliv zřejmě existují národy, jejichž zástupci to dokážou. Je pravděpodobné, že je to propojené s genetickou výbavou zděděnou po našich předcích.  Nehledě na to, že v dnešní době jsou takové schopnosti společností již v určité míře přijímány, reagují přesto někteří neadekvátně. Vědci již před určitou dobou prokázali, že možnost manipulace biopolem a aurou je možná.