Mapa emócií

20.07.2018 10:01

Výskum odhaľujúci mapy emócií na ľudskom tele tvorila skupina biomedicínskych inžinierov z Aalto University. Aby bolo možné zmapovať ľudské telesné pocity spojené s určitými emóciami, výskum vykonali na vzorke 700 dobrovoľníkov z Fínska, Švédska a Tajwanu. Účastníci boli vystavení celej rade emocionálnych videí, obrázkov a príbehov, ktoré viedli k špecifickej emócii. 

Na obrázkoch je jasne vidieť ako napríklad pri láske a šťastí je od srdca zasiahnuté celé telo akoby ho hrialo, opakom je zas depresia a smútok, kde je vidieť zníženie emócií studenými až temnými farbami. Pri hneve sa rozohrievajú ruky, ktoré akoby viedli človeka k nejakému činu.

Poznámka: teplé farby označujú oblasti zvýšeného pocitu, zatiaľ čo modré a čierne plochy predstavujú zníženie zmyslového vnímania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletné výsledky sú publikované v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences [via / Mapy emócií: boredpanda]

zdroj: https://www.kreativita.info