Irák: Královské hrobky v Ur

05.01.2018 20:51

Nedaleko města Ur (Irák)  se nachází 5800 let staré sumerské pohřebiště. Je zde  kolem 2000 hrobů nacházejících se Ur leží v jižní Mezopotámii (na jihu moderního Iráku). Šestnáct z hrobů bylo označeno jako „královské“ vzhledem k velkolepým pokladům nalezených v hrobech, včetně zlatých korálků, bronzové artefakty, hudebních nástrojů a keramiky.

Vykopávky prováděl britský archeolog Leonard Woolley v letech 1920 až 1930,  což mělo bohužel za následek, že mnoho vzácných relikvií skončilo v Britském muzeu v Londýně, místo toho, aby poklad  zůstal ve staré vlasti. Pouze malý počet artefaktů ze hřbitova lze nalézt v Iráckém národním muzeu v Bagdádu, zatímco zbytek je roztroušen (můžeme říct i rozkraden) v University of Pennsylvania, v muzeu archeologie a antropologie ve Filadelfii a v privátních rukou sběratelů.

Objev hrobek v Ur

Leonard Woolley začal provádět vykopávky královského hřbitova v Ur v roce 1922. V následujícím roce Woolley uzavřel svůj počáteční průzkum lokality, a začal kopat u ruin v Zikkuratu. Zde objevili Woolleyho dělníci šperky ze zlata a drahých kamenů uložených do hrobek, což vedlo k tomu, že tato oblast byla nazvána „zlatý příkop“. Woolley se však rozhodl zastavit vykopávky, protože si byl vědom, že ani on, ani jeho muži  neměli dostatek zkušeností s vykopávkami pohřebišť. Z tohoto důvodu se Woolley soustředil na vykopávky staveb a budov. Do zlatého příkopu se vrátil až v roce 1926.

Woolleymu se podařilo odhalit pohřebiště s téměř 2000 hroby. Většina z těchto hrobů byly jednoduché jámy, ve kterém bylo položeno tělo v hliněné rakvi nebo zabalené v rákosu. Pohřbení měli u sebe  také  keramické nádoby, pár kousků osobních věcí, jakož i malé množství šperků.

Nicméně, Woolley také objevil 16 hrobů, které se od ostatních lišily. V těchto hrobech nebyli mrtví pohřbeni v hliněných rakvích , ale v kamenných, které obsahovaly velké množstvím luxusních předmětů. Tyto bohaté hroby byly pravděpodobně místem odpočinku mocných vládců v Mezopotámii.

Jeden z nejznámějších „královských“ hrobů patří královně jménem Puabi, která byla označena jako PG 800. Jméno majitelky hrobky je známé díky hliněnému válečku nesoucím její jméno (napsáno klínovým písmem), který byl pohřben s ní. Kromě toho, je tento hrob také mimořádný tím, že byl neporušený a unikl vyplenění.
Královna Puabi ležela na dřevěných marách v klenuté místnosti. Mezi nalezenými artefakty byly jemně vypracovaná pokrývka hlavy ze zlatých lístků, zlaté stuhy, karnevalové korálky, dvojice velkých náušnic ve tvaru půlměsíce a prsteny. Vedle královny bylo pohřbeno pět ozbrojených mužů, čtyři ženiši, pár volů a dvanáct ženských ošetřovatelek. Pravděpodobně  se tito lidé stali součástí rituálního obětování provedeného pro mrtvou královnu.

V jednom z hrobů byl nalezen neidentifikovaný objekt. Artefakt je dřevěná truhla, která je opatřena obrazy s výjevy, které líčí muže přepravující zboží ve vozech taženými zvířaty. Na vozech sedí pravděpodobně postavy  vysoké důležitosti v doprovodu sluhů a hudebníků. Na druhé straně truhlice jsou vyobrazeni muži ve vozech táhnoucí za sebou postavy zajatců, které vedou jako vězně k další důležité postavě. Jiní leží pod vozy.  K čemu truhla sloužila, nebo co byl její obsah známo není.

https://www.suenee.cz