Indie: Záhady Rámova mostu

05.01.2018 20:48

Indie a Srí Lanka (Cejlon) jsou odedávna spojeny tajemnou mělčinou, kterou jak muslimové, tak i hinduisté považují za most vytvořený lidskou rukou. Relativně nedávno indičtí geologové určili, že tato ve skutečnosti umělá stavba je unikátní jak svojí délkou, která činí padesát kilometrů, tak i kolosálním objemem provedených prací.

Podle legend most stavěly opice z Hanumánova vojska, jež byly skutečnými obry, neboť měřily okolo osmi metrů. Bylo tedy v silách těchto gigantů postavit takový neskutečný most.

 

Tajemná mělčina

Záhadná mělčina je bez problémů rozeznatelná z letadla a je zachycena i na snímcích z kosmu. Muslimové ji znají jako Adamův, hinduisté pak jako Rámův most. Je zajímavé, že na středověkých arabských mapách je označena jako reálný most, který se nacházel nad úrovní vody a mohl po něm v té době z Indie na Cejlon přejít kdokoli, ať to byl muž, žena či dítě. Je pozoruhodné, že délka tohoto mostu je okolo padesáti kilometrů a to při šířce od jednoho a půl do čtyř kilometrů.

V dobrém stavu se dochoval do roku 1480, kdy jej silné zemětřesení a následná vlna tsunami poměrně silně poškodily. Most výrazně sesednul a místy byl zničen. Nyní se jeho větší část nachází pod vodou, ale dá se po něm doposud projít. Je pravdou, že mezi ostrovem Rameswaram a mysem Ramnad existuje nevelký kanál Pamban, po kterém jezdí malé obchodní lodě a ten je třeba přeplout. Ale ti z adrenalinových sportovců, kteří se rozhodnou pro tak riskantní dobrodružství, musí počítat s tím, že je tady docela silný proud, který je může odnést na otevřené moře.

Podle názoru hinduistů byl most skutečně postaven lidskou rukou a ve vzdálené minulosti jej na příkaz krále Rámy postavilo vojsko opic pod vedením Hanumána. O tom se zmiňuje posvátná kniha Rámájana. Stejné zmínky lze najít i v puránách (indických posvátných knihách) a v Mahábháratě. Tento most nutí lodě k obeplutí Srí Lanky, což představuje značnou časovou ztrátu (asi třicet hodin) a velkou spotřebu paliva. Proto již bylo několikrát navrženo skrze něj prorazit kanál. Ale ve 20. století ke stavbě naštěstí nedošlo.

Vážně se o něm začalo uvažovat v 21. století, kdy byla kvůli jeho stavbě vytvořena speciální korporace. A tady se začaly dít přímo nevysvětlitelné události. Stačilo, aby se začalo s pracemi a bagry byly jeden za druhým vyřazovány z provozu. Lámaly se jim zuby lžic, hořely motory, praskala lana. Debakl korporace dovršila nečekaná bouře, která rozmetala stavební lodě jako zrníčka písku a tím definitivně přerušila práce. Věřící hinduisté nepochybovali o tom, že nezdar stavby kanálu byl vyvolán nepřirozenými příčinami. Podle jejich názoru to byl král opic Hanumán, který nedovolil, aby bylo zničeno jeho dílo.

Od roku 2007 probíhá v Indii kampaň pod heslem „Zachraňte Rámův most“. Jeho aktivisté chrání tento most nejenom jako starodávný historický památník, ale jsou přesvědčeni, že je velmi důležitý pro uchování místního ekosystému. Říká se, že most v určité míře snížil následky cunami z roku 2004 a zachránil tak nemálo životů. Samozřejmě, že hlavní otázkou je to, jestli je skutečně umělou stavbou. Pokud bude dána pozitivní odpověď, vzniknou další otázky. Kdo jej postavil a kdy?

Senzační objev indických geologů

Ač je to překvapivé, lze důvodně předpokládat, že most je skutečně umělý. Hloubka kolem něj je deset dvanáct metrů při velmi významné šířce – jenom připomenu, že je od jednoho a půl do čtyř kilometrů. Je dokonce velmi těžké si představit, jak obrovský objem stavebního materiálu musel být přemístěn při takové titánské práci! Před několika lety NASA uveřejnila snímky mostu z vesmíru a na nich je zřetelně vidět skutečný most. Mimochodem specialisté z NASA si nemyslí, že tyto snímky mohou vnést světlo na původ tohoto podivuhodného útvaru.

Mnohem přesvědčivější důkazy o umělém původu Rámova mostu získali specialisté z geologické služby Indie GSI. Provedli rozsáhlou studii jak mostu, tak i horninového podloží. Kvůli tomu provrtali nejenom do samotného mostu, ale i vedle něj sto otvorů a provedli geologický výzkum. Podařilo se určit, že útvar není žádným přirozeným vyvýšením původních hornin, jak by se dalo předpokládat, ale jde o evidentní anomálii umělého charakteru. Podle údajů výzkumu byl most vytvořen násypem z kamenů docela pravidelného tvaru o rozměrech 1,5 x 2,5 metru.

Hlavním důkazem svědčím pro to, že most je umělý, je fakt, že násyp z kamenů leží na silné vrstvě mořského písku o tloušťce od tří do pěti metrů! Podle údajů z vrtů začínají původní horniny teprve až pod touto vrstvou písku. Zdá se, že na něj někdo kdysi hodně dávno položil gigantické množství vápencových kamenů. Na jeho umělý původ pak ukazuje i pravidelnost uložení tohoto materiálu. Geologové také určili, že k žádnému vyzvednutí mořského dna na ploše, kterou most zabírá, nedošlo. Jejich záběr tedy zní: Rámův most je nesporně umělou stavbou!

Postavili most obři?

Kdy a kým byl postaven? Pokud budeme věřit legendám, vznikl před milionem let a někteří západní výzkumníci dokonce tvrdí, že je starý sedmnáct milionů let. Existují i méně působivé domněnky a podle nich je mostu buď dvacet tisíc, nebo tři a půl tisíce let. Poslední cifra je podle mého názoru málo pravděpodobná, neboť počítá s tím, že most stavili lidé, kteří se nám podobali. Proč by měli věnovat síly a čas na takovou šířku mostu?

Je jasné, že by se spokojili maximálně s dvěma sty metry. Tudíž most nestavěli obyčejní lidé a je tedy nejspíš starší, než jenom tři a půl tisíce let.

Podle legend jej postavily opice z Hanumánova. A tito obři byli schopni vytvořit takový neskutečný most. Mimochodem vznikl proto, aby se Rámovo vojsko dostalo na Srí Lanku a tam mohlo bojovat s jejím vládcem, démonem Rávanou, který unesl Rámovu milovanou Sítu. Je možné, že šířka mostu byla rozšířena s ohledem na vojenské cíle, aby naráz zabezpečila soustředěný útok na nepřítele. Je dávno známo, že je mnohem jednodušší zadržet protivníka, který se pohybuje po úzkém mostě, soutěsce nebo průchodu, a stačí k tomu jenom nepatrná síla.

Pokud ale budeme věřit hypotéze o tom, že Srí Lanka byla kdysi součástí kontinentu Lemurie, pak tento most mohli postavit i Lemuřané, kteří také dosahovali velké výšky. V každém případě prozatím ještě nemůžeme všechna tajemství tohoto mostu považovat za odhalená.

https://www.suenee.cz/indie-zahady-ramova-mostu/