Hriech - čo to je?

25.03.2017 16:16

Hriech - máme predstavu o tom, čo to v skutočnosti je? V kostoloch nás strašia hriechom, občas toto slovo používame ako označenie pre niečo zlé, amorálne, neetické. 

Hriech nie je to, keď ubližujeme iným bytostiam. To je už dôsledok hriechu. Hriech je niečo oveľa horšie. 

Keď Adam a Eva zradili Božiu dôveru, prepadli hriechu. Ich ďalšie konanie už bolo podmienené týmto novým stavom ich vnútornej bytosti. Hriech je teda ten stav človeka - jeho status quo - v ktorom stratil spojenie so svojím Otcom - Bohom a je v stave odporu voči Nemu. Pri páde Adama a Evy muselo dôjsť k takej poruche v ich energetickej štruktúre, ktorá dostala trvalý charakter. Preto aj u ich potomkov krátko po narodení sa začína tvoriť virtuálne telo hriechu - ego. Ježiš Kristus povedal, že Božie kráľovstvo patrí deťom. Ale dospelí sa do neho dostanú len tak, že ich ego umrie a oni sa znovu narodia ako duchovné bytosti. 

Svojím pádom strhli Adam s Evou do záhuby všetkých ľudí, ktorí sa dostali pod ich autoritu. Dôkazom toho sú pôvodní obyvatelia Austrálie - kmeň, ktorý seba nazýva Skutoční ľudia. Držia sa bokom od belochov, ktorí ich krajinu obsadili a privlastnili si ju. Ich život a ich vzťah k Bohu je vzťah dôvery a odovzdanosti. Na druhej strane je skupina domorodcov, ktorí prijali nadvládu belochov a dnes sú zdrojom kriminality a chudoby (opisuje to kniha: Poselství od protinožců, autorka: Marlo Morgan).

Hriech je naše rozhodnutie vylúčiť Boha z nášho života, náš odmietavý postoj k Nemu a dôsledkom toho je naša strata identity. Nevieme, kto sme, odkiaľ pochádzame, kam smerujeme. Vieme len jedno: nechceme Boha. Popierame Ho verejne, popierame Ho svojím životným štýlom, "vedeckými" dôkazmi. Mnohí z nás sa aj chcú dostať do neba, ale nie za cenu toho, že priznáme pred Bohom svoje zlyhanie a necháme Ho, aby nás obnovil. Sme ako spurné deti, ktoré nechcú dovoliť, aby im rodičia pomohli. "Ja! Ja! Ja!" - hovoria nám často naši potomkovia. Tak, ako to robíme my svojmu Otcovi. A to je náš hriech. Všetko zlé, čo v živote vykonáme, je už len dôsledok tohto stavu našej duše.