Existovali chiméry?

06.01.2017 15:20
V starovekých egyptských, gréckych či sumerských mýtoch a legendách môžeme nájsť množstvo zmienok o krížencoch ľudí a rôznych zvierat. A nielen to, potvrdzujú to aj kresby, či sochy z celého sveta, kde môžeme vidieť sfingy vo viacerých variantoch, množstvo bohov s ľudským telom a zvieracou hlavou, či rôzne zmutované mytologické postavy. Boli tieto bytosti len vyfantazírované starovekými civilizáciami alebo tieto chiméry aj skutočne existovali?
 

Genetické experimenty alebo len mýty?

Vedci doposiaľ vysvetľovali všetky zmutované mytologické postavy zo starovekých mýtov a legiend len ako zhmotnené predstavy, či fantázie starovekých ľudí. Prečo však boli starí Egypťania, Gréci, Sumeri alebo iné civilizácie hlboko presvedčené o tom, že tieto bytosti skutočne existovali? Egypťania, Gréci, či Sumeri dali ľudstvu množstvo vedomostí, tak prečo by sa chceli svojimi kresbami a sochami zosmiešňovať? Čo ak to bolo inak, než ako sa nás snažia presvedčiť historici? Mohli sa staroveké civilizácie stretnúť s podobnými bytosťami? Grécky teológ a historik Eusebios z Caesarey napríklad vo svojej Kronike napísal: „... bohovia tiež stvorili ľudí okrídlených dvomi krídlami, ďalších so štyrmi krídlami a dvomi tvárami a jedným telom. Stvorili ženské a mužské bytosti, ale tiež stvorenia s kozími stehnami a rohami na hlavách. Ďalší tvorovia mali konské hlavy a zadné časti tela, zatiaľ čo ich predná časť bola ľudská..."
K najznámejším chiméram patrí nepochybne egyptská Sfinga - socha leva s ľudskou hlavou, ktorá stráži Veľkú pyramídu v Gíze, ale poznáme aj ďalšie sfingy - s levím telom a baraňou hlavou, s kozím alebo psím telom a ľudskou alebo vtáčou hlavou. Známy je aj egyptský boh mumifikácie Anúbis (z egyptčiny Anup) - urastený muž so šakalou hlavou, slávny grécky netvor Minotaurus s ľudským telom a býčou hlavou z knosského labyrintu, ale tiež mýtický národ Kentaurov, ktorí boli kríženci koní a ľudí. Takto by sme mohli pokračovať, a rôzne chiméry by sme našli aj na iných kontinentoch. Boli tieto bytosti po celom svete len akousi predstavou starovekých ľudí alebo ich stvorili bohovia, ako sa to píše vo viacerých legendách?
 

Archeologické dôkazy šokovali

Zaujímavý objav sa podaril v roku 2003 austrálsko-britskej expedícii, ktorá podrobne mapovala výskyt skalných a jaskynných malieb pôvodných obyvateľov Austrálie a Južnej Afriky. Vedúcimi expedície bol britský archeológ z univerzity v Cambridge doktor Christopher Chippindale a archeológ a antropológ profesor Paul Tacon z Griffithovej univerzity v Brisbane. Spoločne so svojimi tímami sa im podarilo zozbierať viac ako 5 tisíc skalných malieb, z ktorých najstaršie mali okolo 20 tisíc rokov. Na maľbách boli bežné výjavy, s ktorými sa ľudia v tom čase stretávali - zvieratá, ľudia, lov zvierat, či rôzne rituálne tance. Expedícia však objavila aj skalné maľby kentaurov - teda krížencov ľudí a koní. Maľby sa našli v Austrálii, ale aj v Južnej Afrike, a úplne sa vymykali ostatným skalným výjavom.
Mohli mať snáď umelci na austrálskom kontinente a juhu Afriky rovnaké predstavy? Obaja vedci Tacon aj Chippindale sú presvedčení, že v žiadnom prípade nešlo o prejav nejakej fantázie. Ľudia, ktorí tieto maľby na skalné steny nakreslili podľa nich zachytili presne to, čo skutočne videli a dobre poznali. Je teda možné, aby na Zemi žili kríženci ľudí a koní, teda kentauri? Obaja vedci si pohnevali vedeckú obec, keď svorne povedali, že podľa nich boli títo mutanti zrejme nevydareným genetickým experimentom návštevníkov z vesmíru. Pre mnohých to bude očividne veľmi kontroverzná teória, ale títo vedci nie sú jediní, ktorí niečo podobné tvrdia. Množstvo nálezov po celom svete potvrdzuje to, že v dávnych dobách mohli rôzne chiméry zo starovekých legiend skutočne existovať. Stačí sa dnes pozrieť na šialené genetické experimenty na ľuďoch, či zvieratách, ktoré sa robili v 20. storočí, a dnes sú neodmysliteľnou súčasťou vedy a bežnou praxou. Ak zavítali v dávnej histórii na našu planétu neznámi návštevníci z vesmíru, mohli podobné experimenty robiť aj oni?
Ďalšie dôkazy o rôznych chimérach, ktoré mohli žiť na Zemi našli archeológovia aj v nedávnej dobe. Tak napríklad belgický archeológ Friedrich Meissner našiel v púšti Gobi ľudskú lebku, ktorej z čelnej kosti vyrastali dva dlhé rohy. Ako ukázala analýza patológov, nejde o žiadny implantát, ale o prírodný útvar, ktorý rástol spolu s celým telom. Podobné lebky sa našli aj v roku 1880 v starých mohylách v americkom meste Bradford v Pensylvánii. Ukázalo sa, že pochádzajú približne z roku 1200 nášho letopočtu. Dodnes nie je známe o aké tvory vlastne išlo. Tieto lebky sa dnes nachádzajú v múzeu vo Filadelfii. Mohli teda staroveké civilizácie do svojich legiend, sôch, malieb a reliéfov zaznamenať to, čo naozaj videli a poznali? Mnohí bádatelia sú o tom presvedčení, no väčšina vedcov si stále myslí, že všetky chiméry, bohovia, a zmutované bytosti boli len fantáziou ľudí, ktorí ich stvorili len vo svojich mysliach. Ako to teda je?V starovekých egyptských, gréckych či sumerských mýtoch a legendách môžeme nájsť množstvo zmienok o krížencoch ľudí a rôznych zvierat. A nielen to, potvrdzujú to aj kresby, či sochy z celého sveta, kde môžeme vidieť sfingy vo viacerých variantoch, množstvo bohov s ľudským telom a zvieracou hlavou, či rôzne zmutované mytologické postavy. Boli tieto bytosti len vyfantazírované starovekými civilizáciami alebo tieto chiméry aj skutočne existovali?
Genetické experimenty alebo len mýty?
Vedci doposiaľ vysvetľovali všetky zmutované mytologické postavy zo starovekých mýtov a legiend len ako zhmotnené predstavy, či fantázie starovekých ľudí. Prečo však boli starí Egypťania, Gréci, Sumeri alebo iné civilizácie hlboko presvedčené o tom, že tieto bytosti skutočne existovali? Egypťania, Gréci, či Sumeri dali ľudstvu množstvo vedomostí, tak prečo by sa chceli svojimi kresbami a sochami zosmiešňovať? Čo ak to bolo inak, než ako sa nás snažia presvedčiť historici? Mohli sa staroveké civilizácie stretnúť s podobnými bytosťami? Grécky teológ a historik Eusebios z Caesarey napríklad vo svojej Kronike napísal: „... bohovia tiež stvorili ľudí okrídlených dvomi krídlami, ďalších so štyrmi krídlami a dvomi tvárami a jedným telom. Stvorili ženské a mužské bytosti, ale tiež stvorenia s kozími stehnami a rohami na hlavách. Ďalší tvorovia mali konské hlavy a zadné časti tela, zatiaľ čo ich predná časť bola ľudská..."
K najznámejším chiméram patrí nepochybne egyptská Sfinga - socha leva s ľudskou hlavou, ktorá stráži Veľkú pyramídu v Gíze, ale poznáme aj ďalšie sfingy - s levím telom a baraňou hlavou, s kozím alebo psím telom a ľudskou alebo vtáčou hlavou. Známy je aj egyptský boh mumifikácie Anúbis (z egyptčiny Anup) - urastený muž so šakalou hlavou, slávny grécky netvor Minotaurus s ľudským telom a býčou hlavou z knosského labyrintu, ale tiež mýtický národ Kentaurov, ktorí boli kríženci koní a ľudí. Takto by sme mohli pokračovať, a rôzne chiméry by sme našli aj na iných kontinentoch. Boli tieto bytosti po celom svete len akousi predstavou starovekých ľudí alebo ich stvorili bohovia, ako sa to píše vo viacerých legendách?
Archeologické dôkazy šokovali
Zaujímavý objav sa podaril v roku 2003 austrálsko-britskej expedícii, ktorá podrobne mapovala výskyt skalných a jaskynných malieb pôvodných obyvateľov Austrálie a Južnej Afriky. Vedúcimi expedície bol britský archeológ z univerzity v Cambridge doktor Christopher Chippindale a archeológ a antropológ profesor Paul Tacon z Griffithovej univerzity v Brisbane. Spoločne so svojimi tímami sa im podarilo zozbierať viac ako 5 tisíc skalných malieb, z ktorých najstaršie mali okolo 20 tisíc rokov. Na maľbách boli bežné výjavy, s ktorými sa ľudia v tom čase stretávali - zvieratá, ľudia, lov zvierat, či rôzne rituálne tance. Expedícia však objavila aj skalné maľby kentaurov - teda krížencov ľudí a koní. Maľby sa našli v Austrálii, ale aj v Južnej Afrike, a úplne sa vymykali ostatným skalným výjavom.
Mohli mať snáď umelci na austrálskom kontinente a juhu Afriky rovnaké predstavy? Obaja vedci Tacon aj Chippindale sú presvedčení, že v žiadnom prípade nešlo o prejav nejakej fantázie. Ľudia, ktorí tieto maľby na skalné steny nakreslili podľa nich zachytili presne to, čo skutočne videli a dobre poznali. Je teda možné, aby na Zemi žili kríženci ľudí a koní, teda kentauri? Obaja vedci si pohnevali vedeckú obec, keď svorne povedali, že podľa nich boli títo mutanti zrejme nevydareným genetickým experimentom návštevníkov z vesmíru. Pre mnohých to bude očividne veľmi kontroverzná teória, ale títo vedci nie sú jediní, ktorí niečo podobné tvrdia. Množstvo nálezov po celom svete potvrdzuje to, že v dávnych dobách mohli rôzne chiméry zo starovekých legiend skutočne existovať. Stačí sa dnes pozrieť na šialené genetické experimenty na ľuďoch, či zvieratách, ktoré sa robili v 20. storočí, a dnes sú neodmysliteľnou súčasťou vedy a bežnou praxou. Ak zavítali v dávnej histórii na našu planétu neznámi návštevníci z vesmíru, mohli podobné experimenty robiť aj oni?
Ďalšie dôkazy o rôznych chimérach, ktoré mohli žiť na Zemi našli archeológovia aj v nedávnej dobe. Tak napríklad belgický archeológ Friedrich Meissner našiel v púšti Gobi ľudskú lebku, ktorej z čelnej kosti vyrastali dva dlhé rohy. Ako ukázala analýza patológov, nejde o žiadny implantát, ale o prírodný útvar, ktorý rástol spolu s celým telom. Podobné lebky sa našli aj v roku 1880 v starých mohylách v americkom meste Bradford v Pensylvánii. Ukázalo sa, že pochádzajú približne z roku 1200 nášho letopočtu. Dodnes nie je známe o aké tvory vlastne išlo. Tieto lebky sa dnes nachádzajú v múzeu vo Filadelfii. Mohli teda staroveké civilizácie do svojich legiend, sôch, malieb a reliéfov zaznamenať to, čo naozaj videli a poznali? Mnohí bádatelia sú o tom presvedčení, no väčšina vedcov si stále myslí, že všetky chiméry, bohovia, a zmutované bytosti boli len fantáziou ľudí, ktorí ich stvorili len vo svojich mysliach. Ako to teda je?