Druhy lásky

05.01.2018 21:06

 

Antickí Gréci toho dosiahli veľa. Podarilo sa im vytvoriť niekoľko jazykov, dialektov a zachytiť mnoho momentov krásy. Vedeli však niečo aj o láske. Zadefinovali a popísali týchto 6 druhov:

Fília        

Fília je druh hlbokej lásky, v ktorej priateľstvo prevažuje nad vášnivým aspektom lásky. Ide o hlboký vzťah, v ktorom partnerovi či priateľovi vyjadrujete lojalitu a ste ochotní obetovať sa. Vo fílii je dôležité vedieť zdieľať s partnerom otvorene svoje pocity.

Eros

Tento druh lásky je pomenovaný po gréckom bohovi plodnosti, je vášnivá a sexuálna. Je to naplnenie túžob, môže sa z nej však stať nezdravá a vyčerpávajúca závislosť. Kedysi bola vnímaná ako nebezpečný a iracionálny typ lásky. Gréci verili, že má schopnosť pohltiť dušu jedinca. V súčasnosti je v mnohých kultúrach oceňovaná a aj keď je na začiatku vzťahu považovaná za bežnú, neskôr môže viesť ku komplikáciám.

Ludus

Ludus je láska hravá a srdečná a často ju vidíme u mladých milencov a zamilovaných detí. Je to fáza, keď sa partneri láskavo podpichujú a žartujú. Nasleduje po fáze lásky eros a formuje pevné priateľstvo. Ludus sa netýka len partnerov, vyjadriť ho môžu aj priatelia, či ľudia, ktorí sa ešte nepoznajú, a to prostredníctvom vtipkovania a tancovania. V dlhodobom vzťahu je to však dôležitá fáza, ktorá nasleduje po tej vášnivej.

Pragma

Pragma je dospelá láska, ktorá vzniká vekom. Je to hlboké vzájomné pochopenie dvoch ľudí, ktorí už spolu strávili nejaký ten čas. V pragme ľudia prežili už všetky ostatné typy lásky a je krokom vpred. Je o kompromise, pochopení a tolerancii na oboch stranách. Ak sa s partnerom dostanete do tohto štádia, poznáte sa navzájom lepšie, než ktokoľvek iný.

Philautia

Ak chcete úspešne prejsť všetkými ostatnými štádiami lásky, musíte najprv milovať sami seba, a presne to prezentuje tento druh lásky. Existujú dva typy sebalásky. Prvá je narcistická a nezdravá posadnutosť samým sebou, druhá je skôr o vylepšovaní samého seba. Ak milujete samých seba zdravým spôsobom, neexistuje nič, čo by vám mohlo vziať slobodu a silu.

Agape

Agape je bezpodmienečná, absolútne nesebecká láska. Agape bolo neskôr do latinčiny preložené ako caritas, čo znamená charita. Agape a philautia navzájom súvisia a nedajú sa oddeliť. Nemôžete bezpodmienečne milovať niekoho iného, ak nemilujete seba, ak však milujete seba bez ohľadu na iných, je to nezdravá láska.

Každý zo spomenutých druhov lásky je doplnkom iného, každý má svoj význam a zmysel.