Cestovanie v čase 2

26.07.2019 18:04

Stroj, ktorý umožňuje cestovanie časom, je väčšinou viditeľný len v sci-fi filmoch. Zdá sa však, že sa čoraz viac približujeme životu práve v takých filmoch. Veci, o ktorých sme si mysleli, že sú celkom nereálne, sa v rukách vedcov menia na realitu. Vďaka génovej manipulácii sa dokážeme hrať na bohov, čoskoro možno ožijú mamuty a onedlho možno bude človek schopný cestovať v čase.

Bude cestovanie v čase možné?

Aj keď človek zatiaľ dokáže cestovať v čase len vo filmoch a v snoch, ruským vedcom sa podarilo niečo skutočne jedinečné. Prinútili častice prachu, aby sa o zlomok sekundy vrátili v čase. Samozrejme, výskum ruských vedcov je ešte len v začiatkoch, no presun častice menšej ako atóm proti prúdu času, je predsa len skvelým úspechom.

Predstavte si biliardový stôl

Vedci pracovali s elektrónmi, teda negatívne nabitými časticami, ktoré sa nachádzajú v atómoch. Aby bol proces pochopiteľný aj pre laikov, prirovnali ho k biliardovej hre pool. Predstavte si, že máte na stole rozostavané gule, ktorými sa chystáte hrať. Keď urobíte prvý úder, gule by sa mali po stole rozpŕchnuť náhodným spôsobom. Vedci však použili špeciálny kvantový počítač, vďaka ktorému elektróny prinútili, aby sa po „rozstrele“ vrátili opäť do svojej pôvodnej polohy.

Druhý termodynamický zákon

Vedci z Moskvy tvrdia, že sa im takýmto spôsobom podarilo porušiť druhý termodynamický zákon. Ten má niekoľko znení, vo všeobecnosti však označuje fakt, že udalosti postupujú smerom od minulosti k budúcnosti, následkom čoho smeruje všetko, čo poznáme k záhube. Ako sme spomínali, zmenu sa vedcom podarilo dosiahnuť za pomoci kvantového počítača, ktorý pozostáva z qubitov. Qubit je základná informačná jednotka, ktorá môže mať podobu 0 alebo 1. Vo výnimočných prípadoch sa môže nachádzať na elektróne v superpozícii, kedy je prítomná aj 0, aj 1.

Chaos a poriadok

V rámci experimentu vytvorili vedci program, ktorý qubity menil na komplexný vzorec núl a jednotiek. Počas tohto procesu boli 0 a 1 vychýlené zo svojej pôvodnej polohy, podobne ako gule na biliardovom stole po rozstrele. Následne program zariadil, aby sa chaotické 0 a 1 vrátili opäť do usporiadaného stavu. Qubity sa teda vrátili v čase, opäť do východiskového bodu.

Aká je úspešnosť procesu?

Dr Gordey Lesovik sa pre Scientific Reports vyjadril, že pozorovateľ takto nadobudne dojem, že čas sa na chvíľu obrátil do protismeru, keďže došlo k porušenie spomínaného druhého termodynamického zákona. Ak vedci pracovali len s dvoma qubitmi, dosiahli úspech až v 85 percentách prípadov. Ak pracovali s 3 qubitmi, došlo k vyššej chybovosti a úspešnosť dosiahla len 50 percent.

Rub alebo líc

Odborníci hovoria, že nové informácie však neslúžia len pre pobavenie, umožňujú prepracovať a vylepšiť kvantové počítače. Tie umožňujú časticiam vyskytovať sa v rôznych stavoch súčasne, teda v tzv. superpozícii. Tento stav je možné prirovnať k hodu mincou, keď ju vystrelíte do vzduchu, nie je možné povedať, že padne na rub alebo líc, až kým nedopadne na povrch.

Aj keď výsledok nie je posunom o roky či miléniá, nateraz sa s ním musíme uspokojiť a sledovať, kam bude výskum smerovať.

zdroj: dailymail, wikipedia, wikipedia, nature