Čas sa naplnil

04.01.2017 11:26

Úryvok:

Kto môže byť vytrhnutý?

Táto otázka je kľúčová. Je mnoho veriacich, ktorí sa trápia kvôli tomu, či môžu byť vzatí pri vytrhnutí alebo nie. A potom je tu druhá skupina kresťanov, ktorí si hovoria, že touto otázkou sa netreba zaoberať, treba čakať „na Pána" a budeme vzatí. Pozrime sa, čo hovorí o tomto Písmo sväté. Obrátime sa k textom, ktoré už boli citované. V Lukášovom evanjeliu 21. kapitole Pán Ježiš hovorí: „Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka".

Tu sme upozorňovaní na viac vecí:

  • vždy máme bdieť – keby niekto na Titaniku tušil, že raz loď narazí na ľadovec a potopí sa, bdel by, aby v čase nárazu bol pripravený na záchranu

  • pri tomto bdení sa máme modliť za to, aby nás Boh uznal za hodných záchrany – z tohto textu vyplýva, že nie každý veriaci bude automaticky vytrhnutý, musí byť toho hodný

  • keď nás Najvyšší uzná za hodných záchrany, unikneme a môžeme odísť na stretnutie so Synom človeka – Pánom Ježišom Kristom tam, kde nám chystá príbytky.

Z tohto textu nám vyplýva, že máme bdieť – čiže čakať na záchranu, máme sa modliť a žiť tak, aby sme mohli byť zachránení.

Celú knihu si môžete stiahnuť tu: Čas sa naplnil.pdf

 

Kto môže byť vytrhnutý?
Táto otázka je kľúčová. Je mnoho veriacich, ktorí sa trápia kvôli tomu, či môžu byť vzatí
pri vytrhnutí alebo nie. A potom je tu druhá skupina kresťanov, ktorí si hovoria, že touto otázkou
14
sa netreba zaoberať, treba čakať „na Pána“ a budeme vzatí. Pozrime sa, čo hovorí o tomto Písmo
sväté.
Obrátime sa k textom, ktoré už boli citované. V Lukášovom evanjeliu 21. kapitole Pán
Ježiš hovorí: „36Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných
uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.“ Tu sme
upozorňovaní na viac vecí:
· vždy máme bdieť – keby niekto na Titaniku tušil, že raz loď narazí na ľadovec
a potopí sa, bdel by, aby v čase nárazu bol pripravený na záchranu
· pri tomto bdení sa máme modliť za to, aby nás Boh uznal za hodných záchrany –
z tohto textu vyplýva, že nie každý veriaci bude automaticky vytrhnutý, musí byť
toho hodný
· keď nás Najvyšší uzná za hodných záchrany, unikneme a môžeme odísť na
stretnutie so Synom človeka – Pánom Ježišom Kristom tam, kde nám chystá
príbytky.
Z tohto textu nám vyplýva, že máme bdieť – čiže čakať na záchranu, máme sa modliť
a žiť tak, aby sme mohli byť zachránení.