Babylonská věž opravdu existovala

05.01.2018 20:54

Část lidstva označuje Bibli za čirý výplod fantazie, zatímco jiní ji považují za slovo boží. Nyní však přichází vědec, a nikoliv religionista, jenž tvrdí, že našel destičku z pálené hlíny, která dosvědčuje, že Babylonská věž skutečně existovala. A jeho důkaz zdá se opravdu přesvědčivý.

Destička je vůbec prvním zobrazením Babylonské věže z období starověku. Pochází ze 6. století před naším letopočtem, je tedy stará více než 2600 let. Objevena byla v místech starověkého Babylonu na území dnešního Iráku před více než sto lety, ale protože byla v osobním vlastnictví jednoho norského sběratele, jazykovědci neměli možnost ji až do nedávné doby studovat. 

K destičce se dostal asyrolog a profesor z Londýnské univerzity Andrew George, který byl schopen interpretovat její text. Takto zjistil, že se týká stavby věže a velmi se podobá biblickému příběhu o Babylonské věži. Podle vědce nepatrné  rytiny na destičce představují zikkurat – stupňovitou pyramidu se sedmi terasami. Tyto stavby byly rozšířeny v Mezopotámii a Elamu v době od třetího tisíciletí př. n. l. do šestého století př. n. l. Vědec rovněž upozornil na obrys postavy, který je zobrazením krále Nebukadnesara II., jenž Babylonii vládl kolem let 605 až 562 před naším letopočtem. 

George je přesvědčený, že věž postavil právě Nebukadnesar II. S tím ovšem někteří vědci polemizují. “Babylonská věž byla ve skutečnosti postavena ještě před Nebukadnesarem, tedy asi o 900 let dřív,” tvrdí badatel Bodie Hodge. 

Babylonská věž byla podle biblické knihy Genesis ohromná budova, která měla sahat až do nebe. Měla být postavena na místě nazvaném posléze Bábel, což je hebrejské jméno pro Babylon. Podle Bible byli všichni lidé v době po potopě světa jednotní a mluvili společným jazykem. Lidé se rozhodli postavit město a věž až do nebe, aby sebe oslavili a nebyli rozptýleni po celé zemi. Věž tedy byla vystavěna k slávě člověka, nikoliv Boha. V reakci na to Bůh rozdělil dosud jediný lidský jazyk ve více jazyků a rozehnal lidi po celé zemi, protože se mu nelíbilo, že by chrám měl patřit někomu jinému než jemu samotnému. 

V rozhovoru pro deník Breaking Israel News Andrew George teoretizuje, že příběh o zmatení jazyků v Bibli možná odkazuje ke skutečnosti, že stavba takové velikosti si vyžádala nemalé množství dělníků z mnoha zemí. Při stavbě věže se tak mluvilo různými jazyky. To mohlo vést k nedorozumění a zapříčinit konstrukční problémy, což způsobilo, že projekt trval 43 let. Také to mohlo být příčinou toho, proč věž neobstála v testu času a nyní z ní zbyly jen trosky. 

Jedna z hypotéz ztotožňuje babylonskou věž s chrámem boha Marduka v Babylóně – Etemenanki, který dosahoval výšky 91 metrů, jiné teorie ji spojují se zikkuratem v Eridu. 

http://extrastory.cz/babylonska-vez-opravdu-existovala-vedci-maji-presvedcivy-dukaz.html