Astronóm vypočítal, koľko civilizácií žije v našej galaxii

08.12.2018 22:44

V Mléčné dráze žije neuvěřitelně velké množství mimozemských civilizací. Tvrdí to skotský astronom Duncan H. Forgan, který výsledky svého výzkumu prezentoval v článku „A Numerical Testbed for Hypotheses of Extraterrestrial Life and Intelligence“. Forgan simuloval několik scénářů vzniku života na základě dat o chemickém složení hvězd v naší galaxii. Použil také údaje o známých exoplanetách a získal několik různých odhadů.

Podle nich může v Mléčné dráze žít od 300 do 38 tisíc pokročilých civilizací, které jsou schopny navázat kontakt se Zemí. Při simulaci Forgan použil reálná data o hmotnosti, svítivosti a rozmístění hvězd v naší galaxii. Ve specifickém programu pak vytvořil řadu virtuálních hvězd s určitým počtem planet. Množství planet nebylo libovolné, ale vycházelo z reálných dat o objevených exoplanetách. Každou z těchto virtuálních planet zkoumal z hlediska perspektivy vzniku a rozvoje inteligentního života.

Poslední krok byl podle Forgana nejvíce nahodilý. Možnosti vzniku života zjišťoval prostřednictvím tří scénářů.  Podle prvního se mohl život rozšířit na příhodných planetách s určitou pravděpodobností. Astronom ve svém modelu limitoval přenos života hranicemi jednoho hvězdného systému a dospěl k počtu 38 tisíc vyspělých civilizací. Tohle číslo ale není zas tak vysoké, pokud vezmeme v úvahu, že počet planet v naší galaxii se blíží 500 milionům.

Ve druhém scénáři zpřísnil kritéria: pravděpodobnost šíření života byla prakticky nulová a planety byly pro jeho zrod nevhodné. Výsledek se okamžitě změnil –  v tomto případě by v galaxii žilo „jen“ 300 civilizací. Třetí scénář považuje autor za nejzajímavější. Do modelu zapracoval, že příliš rychle se rozvíjející civilizace jsou nejvíc ohroženy sebezničením, například v důsledku termojaderné války. V daném případě je výsledek přirozeně nižší než v prvním scénáři, ale stále vypadá velmi optimisticky: 31 tisíc vyspělých kultur.

Zdroj: kp.ru