Anunnaki

18.02.2017 17:06

Často sa v literatúre objavujú teórie o tom, že sumerskí bohovia sú vlastne mimozemšťania a prišli na našu Zem z inej planéty. Označujú ich názvom Anunnaki. Čo sa skrýva za týmto pomenovaním?

  • Anunna po sumersky alebo Anunnak(k)ú/Annunaki/Enunaki po akkadsky alebo Igigú/Igigi je pojem najmä zo sumerskej a akkadskej mytológie, ktorý spravidla označoval skupinu najvýznamnejších bohov. Anunna znamená „ktorí sú z kniežacieho semena“, teda zrejme niečo ako „ktorí sú ušľachtilého pôvodu“; „Anu-na-ki“ v sumerštine znamená „nebo a zem“.
  • Najstaršie predstavy o týchto bohoch sú úplne neznáme, pretože sa tento výraz v textoch vyskytuje až oveľa neskôr než individuálne mená bohov. U Sumerov išlo zrejme o nejakú skupinu bohov považovaných za „vyšších“, čo by naznačoval fakt, že najčastejším epitetom slova Anunnaki je „veľkí bohovia“. Zdá sa, že všetci patrili len k štyrom generáciám reprezentovaným bohmi An, Enlil, Nanna a Utu.

Anunnaki boli skutočne bytosti, ktoré prišli z iného miesta, nepochádzajú zo Zeme, ale s veľkou pravdepodobnosťou sú tu popisovaní členovia Adamovej rodiny – deti, vnuci, pravnuci … Oni boli bohovia, ktorí si podrobili pôvodné obyvateľstvo, oni sú „vznešeného pôvodu“, oni sú tí, ktorí prišli z neba na zem – ako to ich meno potvrdzuje: anu-na-ki.