Aký dôsledok má nedostatok lásky na deti

28.07.2018 10:51

7 znakov dospelého, ktorý nebol ako dieťa dostatočne milovaný

Proces nazývaný myelinácia, čo znamená formovanie neurónov v mozgu, je dokončený na 80% už vo veku 4 rokov.

Mozog zohráva hlavnú úlohu v takmer všetkom, čo robíme, myslíme alebo hovoríme.

V prípade, ak sa dieťaťu nedostáva dostatok lásky, má to značný vplyv na vývoj jeho mozgu, najmä v tom, že sa bráni vytváraniu nervových prepojení zodpovedných za emócie.

Existuje nepopierateľný súvis medzi detstvom človeka a jeho osobnosťou a charakterovými vlastnosťami v dospelosti.

Psychológ Peg Streep vysvetľuje túto súvislosť. Ako tvrdí, aj keď je detstvo každého z nás iné, dá sa z neho odvodiť, aký to bude mať vplyv na našu dospelosť.

Zážitky z detstva do veľkej miery tvarujú ľudskú osobnosť a znaky správania. Tu je 7 znakov, ktorými sa bude vyznačovať dospelý človek, ktorý bol ako dieťa málo milovaný:

1. Precitlivenosť

Každý z nás už niekedy počul frázu „Neber si to príliš osobne“. V skutočnosti je to veľmi dobrá rada.

Tí ľudia, ktorí riešia svoje problémy, ich často prenášajú na ostatných. Ak však niekto vyrastal v prostredí, kde bolo málo lásky, nebrať si veci osobne ide proti prirodzenosti jeho psychiky.

2. Neistota

Pozitívne prostredie mimo domova, napríklad v škole, na krúžkoch či v športových kluboch, dokáže do istej miery vyvažovať negativitu domáceho prostredia.

Ak sa však dieťa nemôže spoľahnúť na tých, ktorí sú mu prirodzene najbližší, potom sa nemôže spoľahnúť na nikoho.

3. Strach z neúspechu, zo zlyhania

Bohužiaľ, deti vyrastajúce v prostredí, ktoré ich zanedbáva, si nevybudujú zmysel pre sebaúctu. Na druhej strane, prostredie plné lásky povzbudzuje rozvoj statočnosti a sebadôvery.

Dieťa, ktoré nie je milované, môže pociťovať nedostatok sebadôvery. Tá sa zvyčajne prejavuje ako strach zo zlyhania.

4. Slabá emocionálna inteligencia

Deti začínajú interpretovať city hlavne pomocou gestikulácie a slov, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri porozumení negatívnych emócií. Pomáhajú im takto svoje city vyjadriť, vyvinúť si odolnosť a zvládať strach.

U dieťaťa sa môže nerozvinúť emocionálna inteligencia v prípade, ak nie sú schopné interpretovať svoje emocionálne stavy.

5. Problémy s dôverou

Vybudovať si zmysel pre dôveru si vyžaduje stabilné vonkajšie prostredie. Ľudia okolo dieťaťa by mali byť počas jeho detstva relatívne stabilní. Dieťa sa má cítiť v bezpečí.

Bez takého stabilného prostredia potom dieťa môže mať neskôr v dospelosti problémy dôverovať ostatným ľuďom. V podstate je vtedy preň zložité si vytvoriť akýkoľvek vzťah.

6. Úzkosť a depresia

Nemilované deti si zvyčajne rozvinú mentálne problémy.

Neskôr, ako dieťa rastie, začínajú z takého zanedbávania vyvierať na povrch duševné ťažkosti v podobe úzkosti a depresie.

7. Toxické vzťahy

Detský mozog sa učí hlavne pomocou rozpoznávania symbolov, vzorcov a obrazcov.

V kognitívnej neurovede a psychológie je takéto rozpoznávanie obrazcov proces, pri ktorom sa párujú informácie z aktuálneho podnetu a informácie uložené v pamäti.

Keď dôjde na medziľudské vzťahy, nemilované dieťa si bude vyhľadávať to, čo mu je najviac známe – toxických ľudí.

zdroj: https://domacaliecba.sk